VIEWSUITE360 – GOTOWE NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW METODĄ 360

SPRAWDZONE NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW UŁATWIAJĄCE POPRAWĘ WYNIKÓW.

ViewSuite360 jest zestawem dobrze sprawdzonych gotowych narzędzi do dokonywania oceny kompetencji indywidualnych oraz zespołowych metodą 360 stopni na różnych poziomach organizacji.  Kwestionariusze oceny 360 on-line oraz raporty z przekazywanych informacji zwrotnych dostępne są w wielu wersjach językowych. Nasi Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z wykorzystywaniem różnych wersji językowych. Odpowiedzi są na bieżąco zapisywane w systemie. Respondent, który przerwał wypełnianie kwestionariusza, kiedy otwiera go ponownie  – zawsze rozpoczyna w miejscu, w którym poprzednio zakończył swoją ocenę. Nasze systemy zapewniają wygodę, szybkość i bezpieczeństwo realizacji całego procesu oceny pracowników metodą 360.

Oferujemy naszym Klientom absolutnie unikalny system raportowania – ponad 50 możliwości wyboru różnych form raportów. Nasze raporty mogą być generowane w oparciu o średnie wyniki ocen (wraz ze współczynnikiem zgodności odpowiedzi) lub w oparciu o skale relatywne typu t-score lub z-score. Wyniki możemy prezentować w postaci wykresów liniowych, słupkowych, „pająkowych” lub w zestawieniach tabelarycznych. W generowanych raportach możemy włączać i wyłączać strony opisowe oraz oceny poszczególnych grup respondentów. Przygotowujemy raporty indywidulne, zespołowe oraz porównawcze (z kolejnych okresów oceny). Poniżej zamieściliśmy kilka przykładów raportów generowanych z systemu ViewSuite360. Każdorazowo dopasowujemy raporty do oczekiwań naszych Klientów.

Respondenci mają możliwość wyboru języka, w którym chcą wypełniać kwestionariusz oceny.

Raporty mogą być generowane w różnych językach i wymiarach bez dodatkowych opłat.

Umieszczamy logo naszych Klientów zarówno w systemie (na naszych stronach internetowych)  jak i w generowanych raportach.

Narzędzia oceny 360 ViewSuite przeszły przez solidne procesy walidacji oraz normalizacji i zostały zatwierdzone przez Business Test Publishers Association.

Wszystkie prawa autorskie do tych narzędzi należą do Synermetric Ltd.

HR High Touch jest wyłącznym przedstawicielem Synermetric Ltd. w Polsce.

Broszura informacyjna

view_executive

Broszura informacyjna
Przykładowy raport

view_emotional

Broszura informacyjna
Przykładowy raport

view_manager

Broszura informacyjna
Przykładowy raport

view_leader

Broszura informacyjna
Przykładowy raport

view_preformance

Przykładowy raport

view_team

Przykładowy raport

Aby uzyskać bezpłatne konsultacje w sprawie realizacji projektu oceny 360 – proszę zadzwoń: