Zastosowania oceny 360

Rozwój świadomości oraz kompetencji kadry zarządzającej.
Wspieranie wprowadzenia strategii i zmiany kulturowej.
Budowanie i rozwój zespołów, zwiększanie efektywności zespołowej.
Rozwój kompetencji menedżerskich oraz przywódczych.
Identyfikowanie luk kompetencyjnych w skali całej organizacji oraz u poszczególnych pracowników – ustalanie potrzeb, celów i mierzenie efektywności projektów szkoleniowych.
Coaching. Wspomaganie rozwoju indywidualnego – projekty samorozwoju.
Ocena kompetencji oraz wydajności pracy.
Planowanie karier.
Zarządzanie Talentami / Plany Sukcesji.
Określenie potrzeb selekcyjnych i rekrutacyjnych.
Skontaktuj się z nami: