ZASTOSOWANIA OCENY 360

  • Rozwój świadomości oraz kompetencji kadry zarządzającej.
  • Wspieranie wprowadzenia strategii i zmiany kulturowej.
  • Budowanie i rozwój zespołów, zwiększanie efektywności zespołowej.
  • Rozwój kompetencji menedżerskich oraz przywódczych.
  • Identyfikowanie luk kompetencyjnych w skali całej organizacji oraz u poszczególnych pracowników – ustalanie potrzeb, celów i mierzenie efektywności projektów szkoleniowych.
  • Coaching. Wspomaganie rozwoju indywidualnego – projekty samorozwoju.
  • Ocena kompetencji oraz wydajności pracy.
  • Planowanie karier.
  • Zarządzanie Talentami / Plany Sukcesji.
  • Określenie potrzeb selekcyjnych i rekrutacyjnych.