Jak zbudować zespół, który zwycięża?

Jeśli lubisz i oglądasz program „Bitwa na Głosy” – być może wciąż zastanawiasz się – dlaczego to właśnie ten Zespół wygrał ostatnią bitwę.
Coach tego zespołu w perfekcyjny sposób zademonstrował ważne reguły związane z tworzeniem sukcesu zespołu.

JAKIE TAJEMNICE WIĄŻĄ SIĘ Z TĄ WYGRANĄ?

1. Zespół miał jasną wspólną wizję i cel …
– Jak Ty budujesz wspólną wizję i cele ze swoim zespołem?

2. Coachowi udało się znaleźć i zaangażować prawdziwe gwiazdy, które szybko zrozumiały na czym polega realizacja wspólnych celów. Prawdziwi przywódcy nie obawiają się zatrudniać w swoim zespole utalentowanych ludzi.
– Czy ludzie, których włączasz do swojego zespołu są obiektywnie najlepsi spośród wszystkich kandydatów?

3. Zespół miał świetnego przywódcę – porywającego zespół do realizacji wspólnej wizji i zarazem pełnego pokory, umiejącego w bardzo konstruktywny sposób przyjmować zarówno pozytywne jak i negatywne informacje zwrotne.
– Jak członkowie Twojego zespołu przekazują sobie i przyjmują konstruktywne informacje zwrotne? Jak zarządzasz relacjami w swoim zespole? Jak rozwiązujecie konflikty?

4. Coach doskonale potrafi wykorzystywać talenty i silne strony każdego z członków swojego zespołu – umożliwia każdemu z członków swojego zespołu zaprezentowanie jego prawdziwych talentów.
– Czy znasz indywidualne talenty każdego z członków Twojego zespołu i czy potrafisz je właściwie wykorzystywać podczas realizacji wspólnych celów zespołu?

5. Coach sprawił, że każdy członek tego zespołu może czuć się teraz prawdziwą gwiazdą.
Zespoły muzyczne, które wywierają na nas największe wrażenie i pozostają najdłużej w naszej pamięci, umożliwiają każdemu ze swoich członków zaistnieć na scenie w roli prawdziwej gwiazdy.
– Czy zapewniasz takie możliwości członkom swojego zespołu?

BUDOWANIE I COACHING ZESPOŁÓW METODĄ TEAMSCAPE

Facet5_TeamScape_cmyk

GŁÓWNE KORZYŚCI:

 • Analiza indywidualnych profili osobowości zawodowej oraz ich wpływu na pracę i budowanie relacji w zespole.
 • Grupowa analiza talentów, oczekiwań oraz systemu wartości każdego z członków zespołu.
 • Ustalenie misji, wizji oraz celów zespołu.
 • Ustalenie indywidualnych planów działań wspierających realizację celów zespołu.
 • Rozwój umiejętności przywódczych, wywierania wpływu, motywowania oraz zarządzania konfliktem.
 • Rozwój umiejętności otrzymania i przekazania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 • Poprawa komunikacji w zespole.
 • Umocnienie partnerstwa i współpracy w zespole.
 • Analiza potencjału zespołu oraz możliwości wzmacniania skuteczności jego działań.
 • Otrzymanie wskazówek dotyczących najskuteczniejszych metod zarządzania zespołem oraz motywowania każdego z jego członków poprzez dostrzeganie różnic i wykorzystywanie indywidualnych talentów.

PRZED WARSZTATAMI:

 • Wszyscy uczestnicy wypełnią kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 oraz przeprowadzą rozmowę na temat wyników badania ich osobowości oraz ich możliwego wpływu na rezultaty pracy zespołowej.
 • Każdy uczestnik warsztatów otrzyma swój raport z badania osobowości zawodowej.
 • Zostaną ustalone cele warsztatów oraz ich szczegółowy program.

MATERIAŁY:

 • Raporty indywidualne (Facet5, TeamScape, role zespołowe Belbina).
 • Raporty TeamScape – analiza potencjału zespołu oraz analiza ról zespołowych.
 • Podręczniki TeamScape (praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów).
 • Materiały wspierające rozwój umiejętności przywódczych oraz motywowania.

Zapraszam do kontaktu i współpracy!

Nina Sosińska – HR High Touch