Co to jest FACET5?

Facet5 to najbardziej wszechstronny, nowoczesny rzetelny i precyzyjny system pomiaru potencjału pracowników. 

Jest to pierwszy w Europie system on-line udostępniający narzędzia psychometryczne opracowane dla potrzeb biznesu w oparciu o model Wielkiej Piątki oraz o psychologię pozytywną.

System ten działa w pełni on-line, jest dostępny w 32 językach, posiada 42 grupy normatywne (w tym normę polską opracowaną dla ponad 7500 dorosłych osób pracujących w polskich firmach). Można z niego generować ponad 20 różnych rodzajów raportów wspierających rozpoznawanie mocnych stron pracowników oraz zarządzanie ich rozwojem.

Dane z systemu Facet5 pomagają zrozumieć zachowanie.

Budują  samoświadomość pracowników i ułatwiają im wprowadzanie tych zmian, które najszybciej doprowadzą do realizacji celów. 

Facet5 został opracowany wyłącznie dla potrzeb biznesu z myślą o rzetelności, wygodzie, łatwości i szybkości użytkowania. Użytkownicy tego systemu mogą wykorzystywać wyniki badań osobowości zawodowej na każdym poziomie organizacji i w wielu procesach rozwoju ludzi.

Raporty Facet5 możesz stosować w całym cyklu rozwoju Pracownika w firmie.

Raporty i analizy Facet5 wspierają procesy:

 • rekrutacji i selekcji
 • Assessment i Development Centre
 • tworzenia ścieżek karier
 • coachingu
 • motywowania
 • rozwoju umiejętności przywódczych
 • rozwoju umiejętności komunikowania się
 • budowania efektywnych zespołów
 • rozwoju kultury organizacji
 • rozwiązywania konfliktów
 • projektowania kariery zawodowej.
Narzędzie zarejestrowane w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym BPS przyznało Facet5 w 2016 r. oceny doskonałe (pięć gwiazdek) na skalach:
 • wiarygodność;
 • rzetelność narzędzia;
 • wielkość próby badawczej;
 • akceptowalność wyników;
 • odpowiedniość komputerowo generowanych raportów;
 • wiarygodność konstrukcji.
Co powoduje, że łatwo jest stosować raporty i dane z tego systemu w rozwoju pracownika? Facet5 powstał na podstawie dogłębnych analiz nowoczesnych teorii zarządzania, których przykładami są:
 • teoria przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego Bernarda Bassa
 • teoria osiągania porozumienia i zarządzania konfliktami Thomasa Killmana
 • teoria kotwic karier Edgara Scheina
 • teorie rozwoju efektywnej kultury organizacyjnej
 • teorie budowania efektywnych zespołów.
Raporty generowane z tego systemu mogą służyć w realizacji projektów szkoleniowych dotyczących rozwoju kompetencji, umiejętności przywódczych, budowania efektywnych zespołów, motywowania oraz zarządzania konfliktami.