TAMARA BIEŃKOWSKA

Tamara Bieńkowska 

• Trener, coach, spin doctor z wieloletnim doświadczeniem.
• Zarówno na gruncie zawodowym, jak i towarzyskim inspirują ją ludzie. Stara się działać dla dobra, rozwoju i korzyści innych. Wywieranie wpływu przez wymianę myśli jest dla niej podstawowym środkiem realizacji tych celów.
• Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda.
• Certyfikowany coach – certyfikat International Coaching Certification
w zakresie umiejętności prowadzenia coachingu w organizacji, przyznawany przez International Coaching Company – Lambent do Brasil.
• Akredytowany konsultant narzędzia Facet5,
• Certyfikowany konsultant narzędzia Extended DISC®
• Wykładowca na studiach podyplomowych w SWPS w Warszawie (na kierunku: „Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji”), WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (na kierunkach: „Coach i Trener – partner w biznesie” oraz „Przywództwo”), Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (na kierunku: „Akademia Przywództwa”) oraz UMCS ( na kierunku „Zarządzanie w kulturze”).
• Kiedyś dziennikarz PR III Polskiego Radia – posiada karty mikrofonowe najwyższej kategorii S i L, dające prawo prowadzenia programów radiowych na żywo.
• Od ponad 13 lat wpiera swoich Klientów prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z w takich obszarach jak: zarządzanie, przywództwo, rozwój umiejętności interpersonalnych czy zarządzanie zmianą. Ma doświadczenie w pracy dla ponad 150 klientów – czołowych przedsiębiorstw w Polsce.
• Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym. Sprawuje opiekę medialną nad grupą polityków. Prowadzone przez nią zajęcia służą rozbudzeniu świadomości językowej u słuchaczy oraz wykorzystaniu języka dla celów perswazyjnych i budowania wizerunku.
• Coach motywator zespołów sportowych.