Sukces oceny 360

„Obecnie każda z firm z listy 500 pisma Fortune albo realizuje projekty oceny 360 stopni, albo planuje ich realizację.”

Dlaczego największe firmy decydują się na realizację projektów oceny 360 stopni – jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji realizacja projektu oceny 360 stopni?

Ocena pracowników metodą 360 stopni to najbardziej obiektywna ocena skuteczności ich zachowań w pracy.

Cele realizacji projektu ocen 360 stopni to: podnoszenie świadomości potwierdzonych i potencjalnych silnych stron oraz obszarów rozwoju kluczowych pracowników firmy oraz całej organizacji. W rezultacie realizacja projektu ocen metodą 360 stopni ma prowadzić do wzrostu efektywności osobistej oraz zespołowej. Umiejętności interpersonalne i społeczne są w dzisiejszych czasach kluczowe dla osiągania sukcesów w pracy. Liderzy, którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji interpersonalnych w rzeczywistości odstraszają od firmy talenty i powodują spadek motywacji zespołów, który w rezultacie negatywnie wpływa na wydajność, zdrowie, lojalność i morale pracowników.

Oceny 360 stopni są kompasem w rękach menedżerów HR i przynoszą im następujące korzyści:

 • Koncentrują uwagę pracowników na tym, co jest najważniejsze – realizacji strategii oraz zwiększaniu efektywności. Ułatwiają wyjaśnianie oczekiwań przełożonych oraz zarządu organizacji.
 • Rozwijają świadomość kadry zarządzającej – wskazują silne strony oraz luki kompetencyjne całej organizacji oraz poszczególnych pracowników. Dzięki nim Zarząd firmy ma lepsze możliwości podejmowania trafnych decyzji w sprawach rozwoju ludzi.
 • Pomagają w zrozumieniu, jakie zachowania są potrzebne do podnoszenia efektywności osobistej i zespołowej.
 • Ułatwiają projekty coachingu.
 • Pomagają w ocenie i dalszym rozwoju kluczowych kompetencji.
 • Wspierają oceny wyników pracy.
 • Wspierają wprowadzanie zmian.
 • Ułatwiają planowanie karier, zarządzanie Talentami oraz tworzenie planów sukcesji.
 • Poprawiają komunikację – budowanie kultury otwartości i zaangażowania.
 • Służą ocenie skuteczności realizowanych projektów rozwojowych – oceny 360 stopni dostarczają twardych miar miękkich kompetencji.
 •  Umiejętnie prowadzone – budują wizerunek działu HR.

Oceny 360 stopni nie są rozwiązaniem problemów organizacji – są natomiast doskonałą miarą rzeczywistych potrzeb rozwojowych pracowników oraz służą mierzeniu uzyskiwanych postępów.

CZY OCENY 360 STOPNI ZAWSZE PRZYNOSZĄ DOBRE EFEKTY?

Niestety tak nie jest – jak wykazują liczne analizy skuteczności ocen 360 stopni (więcej informacji na ten temat  znajdziesz na stronie: Sukces oceny 360 stopni) – aż w jednej trzeciej przypadków oceny 360 stopni przynoszą jedynie spadek motywacji i pogorszenie wyników ocenianych osób.

JAK ZAPOBIEGAĆ PORAŻKOM PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU OCEN PRACOWNIKÓW METODĄ 360 STOPNI?

W unikaniu wielu błędów i pułapek związanych z realizacją oceny 360 stopni pomaga opracowany na podstawie wielu lat doświadczeń w realizacji projektów ocen 360 stopni  zestaw „Najlepszych Praktyk”, które omówimy podczas warsztatów zaplanowanych w Warszawie w dniach 26-27 października, 2009 – „Ocena 360 stopni – planowanie oraz realizacja projektu. Przygotowanie do pełnienia roli facylitatora w tym projekcie”.
Przygotowanie tych warsztatów wspierali: PhD Kenneth Nowack, członek Instytutu Golemana w USA, twórca wielu narzędzi służących ocenie 360 stopni (ManagerView360, EmotionalIntelligenceView360) oraz wybitni specjaliści oceny 360 stopni z firmy Consulting Tools Ltd. – pierwszej w Europie firmy konsultingowej realizującej oceny 360 stopni, której założycielem jest Peter Ward.

Szczegółowe informacje na temat tych warsztatów znajdziesz na stronie: wydarzenia

Serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie.

Z przyjemnością odpowiem również na wszystkie pytania związane z realizacją projektów ocen 360 stopni

Nina Sosińska – HR High Touch