Jak możesz zacząć korzystać z FACET5?

WARUNKI WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SYSTEMU FACET5

KROK 1. Samodzielne korzystanie z systemu Facet5 jest możliwe po ukończeniu dwudniowych warsztatów akredytacyjnych Facet5.

KROK 2. Po akredytacji otrzymujesz własny dostęp do systemu Facet5 i wówczas w systemie i we wszystkich raportach umieszczane jest logo Twojej firmy.

Nie pobieramy rocznych opłat z tytułu przekazania dostępu do systemu oraz nie zobowiązujemy użytkowników do wykorzystywania jakiejkolwiek ilości badań.

Jak możesz mierzyć osobowość i jej dopasowanie do stanowiska?

Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 ułatwia menedżerom zrozumienie, jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji, postaw i aspiracji.

Badanie osobowości zawodowej Facet5 (facet – w języku angielskim oznacza aspekt) bada poglądy ludzi na wiele różnych spraw  i na tej podstawie pomaga zrozumieć ich wrodzone preferencje do określonych zachowań. W kwestionariuszu tym nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi i wyników.

Facet5 bada preferencje ludzi wobec zachowania – pokazuje aspekty, które stanowią o tym, jacy jesteśmy. Z uzyskanego obrazu, możemy trafnie przewidywać, jak dana osoba będzie reagować czy zachować się w różnego typu sytuacjach zawodowych.

Facet5 i Wielka Piątka

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej Facet5 jest to pierwsze narzędzie psychometryczne, które zostało opracowane w Europie dla biznesu w oparciu o model Wielkiej Piątki. Firma Redfield Consulting pierwszą wersję tego narzędzia opracowała pod koniec lat 80. Obecnie większość psychologów i środowisk akademickich na całym świecie uznaje Wielką Piątkę aspektów osobowości człowieka za standardowy sposób opisywania osobowości człowieka. Facet5 jest narzędziem normatywnym, które może być stosowane w rekrutacji i całym cyklu rozwoju pracownika w firmie.

Aktualny cennik naszych narzędzi Facet5 oraz warsztatów akredytacyjnych możesz otrzymać poprzez:

Dostęp do systemu badania osobowości zawodowej Facet5 zapewnia możliwości generowania praktycznie nieograniczonej ilości raportów Facet5 oraz porównywanie ludzi między sobą.

W systemie możesz bezpłatnie generować profile idealnych kandydatów, a następnie porównywać osobowość pracowników do określonych ról / kompetencji w organizacji.
Moduł TeamScape Facet5 umożliwia analizowanie efektywności zespołów, sposobu osiągania porozumienia oraz przyczyn potencjalnych konfliktów.
W module Backdrop można opisywać i analizować kulturę organizacji.