FACET5 – BADANIE OSOBOWOŚCI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ORGANIZACJI

Facet5 to badanie osobowości zawodowej, które ułatwia zrozumienie zachowania i wprowadzanie w nim takich zmian, które przynoszą oczekiwane wyniki.

Facet5 jest najbardziej wszechstronnym, zintegrowanym systemem instrumentów „on-line”, który wspiera rozwój pracowników, zespołów oraz organizacji. Stosowanie tego systemu podnosi jakość decyzji oraz efektywność działań podejmowanych na wszystkich etapach cyklu zatrudnienia pracownika w organizacji.

Facet5 to badanie osobowości, które zostało opracowane dla menedżerów

FACET5 odpowiada na potrzeby menedżerów: wskazuje im skuteczne sposoby zarządzania i komunikowania się.

Facet5 jest wykorzystywany zarówno w rekrutacji jak i w programach: rozwoju, zarządzania talentami, budowania zespołów, poprawy komunikacji, rozwoju organizacji oraz kształtowania jej kultury.

Rzetelność, wiarygodność, efektywność kosztowa, szybkość, wygoda i niezawodność działania (certyfikaty ISO 9001 i ISO27001) – to niezaprzeczalne atuty systemu Facet5.

System badania osobowości zawodowej Facet5 składa się z:

 • Kwestionariusza Osobowości Zawodowej Facet5;
 • Modułu Facet5 Audition służącego do rekrutacji i budowania ścieżek karier;
 • Modułu Facet5 Teamscape służącego do budowania efektywnych zespołów.
 • Modułu Backdrop ułatwiającego budowanie kultury organizacji zgodnej z oczekiwaniami jej Klientów.

Charakterystyka narzędzia:
Kwestionariusz badania osobowości zawodowej Facet5 powstał na podstawie teorii Wielkiej Piątki aspektów ludzkiej osobowości, która jest obecnie ogólnie uznawana i wykorzystywana, jako podstawa rozumienia indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi.

Facet5 wykorzystuje format “różnic semantycznych”, w którym pary stwierdzeń mają przeciwne znaczenia i respondent jest proszony o wskazanie swoich preferencji wobec stwierdzenia umieszczonego po lewej lub po prawej stronie ekranu. Facet5 nie stosuje techniki wymuszonego wyboru, gdyż obydwa stwierdzenia mieszczą się w tym samym wymiarze, innymi słowy osoby wypełniające kwestionariusz nie są proszone o wybór pomiędzy wzajemnie niezależnymi elementami. Kwestionariusz zawiera 106 par stwierdzeń, przy czym każda z par jest prezentowana na oddzielnym ekranie.

Test osobowości zawodowej Facet5 jest badaniem normatywnym, które umożliwia porównywanie ludzi między sobą, dopasowywanie ludzi do ról w organizacji oraz analizę potencjału zespołów i kultury organizacji. Mamy opracowane polskie normy dla ponad 7500 osób pracujących w polskich przedsiębiorstwach.

Facet5 skutecznie wspiera procesy rozwoju personelu.

Co mierzy test osobowości zawodowej Facet5?
Test osobowości zawodowej Facet5 mierzy pięć głównych aspektów osobowości człowieka, 13 podaspektów.

Główne aspekty to: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalność. Wszystkie te aspekty są niezależne, stwierdzono ich wysoką rzetelność, niską korelację zgodnie z obecnie akceptowanymi najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Jak długo trwa badanie osobowości Facet5?

Kilkanaście (średnio siedemnaście) minut.

Jak przeprowadza się badanie osobowości Facet5?

Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 przeprowadzany jest metodą on-line. Facet5 jest badaniem normatywnym. Raporty można generować natychmiast po wypełnieniu kwestionariusza. Wykorzystywanie systemu badania osobowości zawodowej Facet5 wymaga zrozumienia aspektów osobowości, które są mierzone tym narzędziem. Użytkownicy poznają te aspekty oraz uczą się udzielania informacji zwrotnych na temat wyników tego badania podczas dwudniowego warsztatu akredytacyjnego.

Jak prezentowane są wyniki po badaniu osobowości Facet5?

Raporty z badania osobowości zawodowej Facet5 charakteryzuje: minimalna ilość tekstu, prostota wykorzystywanego języka, wizualizacja przekazu. Jest to szczególnie pomocne w przypadkach, w których dokonujemy porównań. Przykładowy raport znajdziecie Państwo w zakładce: “Przykładowe raporty”. Facet5 wykorzystuje unikalną grafikę do zobrazowania wyników, która umożliwia porównania, badanie dopasowania, analizę kultury organizacji oraz stylu pracy zespołów. Można prezentować jednocześnie wiele różnych profili.

Oddzielne raporty dotyczą:

 • Ogólnych zachowań
 • Searchlight – Struktury kompetencji
 • Audition – Dopasowania do zdefiniowanej roli
 • Leading Edge – Zarządzania daną osobą
 • Stylu danej osoby jako lidera (który może być połączony z oceną 360 – co stanowi unikalną cechę Facet5)
 • Preferencji danej osoby związanych z pracą
 • TeamScape – integrowania zespołów.
 • SuperSkills – umiejętności prowadzenia rozmów w biznesie.

Zastosowania wyników badania osobowości zawodowej Facet5:

Facet5 bada osobowość zawodową i może być stosowany na każdym etapie rozwoju zawodowego pracownika w firmie: począwszy od rekrutacji, poprzez planowanie i rozwój kariery zawodowej, doskonalenie umiejętności przywódczych, po zwiększanie samoświadomości w celu ułatwiania osiągania coraz większych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Facet5 ułatwia również budowanie efektywnych zespołów.