Jakie znaczenie ma emocjonalność?

PIĄTY ASPEKT FACET5 – EMOCJONALNOŚĆ

Ten aspekt naszej osobowości jest najtrudniejszy do oceny z zewnątrz – bardzo trudno jest nam określić poziom emocjonalności naszych kolegów w pracy. Jest to niesłychanie ważny aspekt osobowości zawodowej, gdyż skrajne wyniki na tej skali wpływają znacząco na zachowania związane z pozostałymi wymiarami osobowości oraz na uzyskiwane wyniki pracy. Przełożeni powinni być świadomi jaki jest poziom emocjonalności ich pracowników, gdyż osoby o niskich i wysokich wynikach wymagają stosowania skrajnie różnych metod zarządzania i motywowania.

Ludzie o niskich wynikach na skali Emocjonalność są pewni siebie, stabilni, spokojni, i łatwo przewidywalni. Potrafią dobrze radzić sobie ze stresem i presją, nie okazują przy tym zbyt mocnych reakcji i emocji, przyjmują sprawy takimi, jakie one są. Nie odczuwają zbytniego napięcia i nie mają tendencji do zamartwiania się na zapas. Innym może się wydawać, że raczej nie przejmują się rzeczywistością i że obcy jest im stres, w którym żyje większość ludzi. Są to osoby zadowolone z siebie i odporne na krytykę. Tego typu ludzie są zwykle pełni optymizmu i wykazują ufność, że wszystko dobrze się ułoży. Mają jasny obraz tego, co chcą osiągnąć. Wierzą w siebie i swoje możliwości, myślą pozytywnie – zwykle okazują optymizm. Niewiele chcieliby w sobie zmieniać, żyją z dnia na dzień i nie zamartwiają się zbytnio o przyszłość, a tym bardziej nie rozdrapują „ran przeszłości”. W ekstremalnych przypadkach mogą wyglądać na zblazowanych oraz zbyt pewnych siebie, mogą również nie dostrzegać i nie brać pod uwagę istniejącego ryzyka. Tego typu ludzie lubią próbować nowych rzeczy, działają szybko, gdyż chętnie wypróbowują nowe metody działania. Obce są im częste „huśtawki nastrojów”, czy też wpadanie w tzw. „dołki emocjonalne”. Nie oznacza to jednak, że ciągle odczuwają jedynie pozytywne emocje – są po prostu bardziej zrelaksowani i mniej spięci niż ludzie o wysokich wynikach na tej skali. Ludzie o niskich wynikach na skali emocjonalność są zwykle zadowoleni z siebie, żyją tu i teraz, nie czują potrzeby wprowadzania zmian w swoim postępowaniu.

Osoby o wysokich wynikach na skali Emocjonalność przeżywają częste zmiany nastrojów i mają skłonność do częstego przeżywania negatywnych emocji, takich jak: gniew, strach, zmieszanie, poczucie winy, napięcie, czy też obawa. Skłonność ta powoduje, że tego typu ludzie często padają ofiarą swoich własnych emocji, irytują się i miewają problemy z kontrolowaniem swoich własnych reakcji na określone sytuacje. Bywają mało konsekwentni i mało przewidywalni. Tego typu osoby są bardziej wyczulone na opinie innych ludzi na swój temat i potrzebują więcej wsparcia od otoczenia. Są to osoby mało odporne na stres i w wielu sytuacjach reagują zbyt emocjonalnie – mają przy tym skłonności do wyolbrzymiania rzeczywistego stanu rzeczy. Wykazują tendencję do postrzegania rzeczywistości przez własny pryzmat, w bardziej negatywny lub mało konstruktywny sposób. Negatywne emocje, które często przeżywają – powodują, że często demonstrują negatywne zachowania powiązane z pozostałymi aspektami ich osobowości. Wysokie wyniki na tej skali oznaczają predyspozycje do odczuwania napięcia i niepokoju. Ludzie tego typu wykazują dużą ostrożność i często powstrzymują swoje działania z obawy przed niepowodzeniem. Odczuwają przez to mniej satysfakcji z życia, świat postrzegają w bardziej pesymistyczny sposób, raczej nie ufają w szczęśliwe rozwiązania i w to, że sprawy same dobrze się ułożą. Aby uniknąć błędów – ciągle sprawdzają wszystko wokół i zdecydowanie wolą trzymać się znanych im metod działania. Chętnie zajmują się tym, w czym są naprawdę dobrzy i dlatego w pracy poszukują możliwości wykorzystywania swoich specjalistycznych umiejętności. Nie są do końca zadowoleni z siebie samych i ze swojego życia, wykazują pesymizm oraz nadmierną ostrożność – często odczuwają niepewność wobec tego, co może się zdarzyć w ich życiu. Zamartwiają się na zapas, odczuwają ogólny stres i presję nawet drobne sprawy spędzają im sen z oczu. Jeśli mieliby szansę zrobić coś po raz drugi – na ogół uznają, że zrobiliby to zupełnie inaczej. Dobrze sprawdzają się w rolach, gdzie należy ciągle coś kontrolować i przewidywać najgorsze scenariusze, aby nie popełnić znaczącego błędu (np. kontrola ruchu, etc.). Potrzebne jest im przewidywalne otoczenie. Są to osoby samokrytyczne, nerwowe, zaniepokojone i lękliwe – potrzebują ciągłego wsparcia i akceptacji ze strony otoczenia. Tego typu ludzie odczuwają silną potrzebę ciągłego samodoskonalenia i rozwoju. Zwykle potrafią dobrze koncentrować się pod presją czasu, gdyż napięcie jest stałym elementem ich życia.
Im wyższy jest poziom Emocjonalności, tym trudniej jest przewidzieć reakcje danej osoby i tym bardziej prawdopodobnym jest, że w sytuacjach stresowych ujawnią się ryzyka związane z negatywnymi aspektami silnych preferencji jej zachowań. Osoby o wysokich wynikach na tej skali potrafią zaskakiwać otoczenie swoimi reakcjami, przez co wydają się często atrakcyjne dla tych, którzy lubią zmiany. Ponieważ tego typu ludzie są mało przewidywalni – nie są nudni. Wiemy, że ludzie o wysokich wynikach na skali Emocjonalność szybko przyswajają fakty i zapamiętują je na długo. Z drugiej jednak strony mają niestety skłonność do zapamiętywania rzeczy w nieuporządkowany sposób, łatwo się dekoncentrują i wyolbrzymiają pewne sprawy. Są to osoby niezbyt pewne siebie i dlatego chętniej trzymają się tego, co jest im już znane. Jeśli jesteś przełożonym osoby o wysokiej emocjonalności koncentruj się na jej talentach, doceniaj jej wysiłki. Tego typu osoby nie potrzebują krytyki – same wiedzą, co zostało źle zrobione. Krytyka wpędza ich w dołki emocjonalne, negatywne emocje ograniczają ich kreatywność i jedynie pogarszają uzyskiwane wyniki. Łatwo jest zranić osobę o wysokiej emocjonalności, gdyż dla tego typu osoby przykładają olbrzymią wagę do tego, co myślą i mówią o niej inni ludzie.

Szef, który będzie często krytykował tego typu osoby obniża ich efektywność w pracy i często doprowadza do nieoczekiwanych odejść.

TWOJA CHWILA REFLEKSJI

Jaki poziom emocjonalności mają Twoi podwładni?
Jak możesz zmienić swoje metody zarządzania, aby jeszcze lepiej ich motywować?