Eksperci i użytkownicy w Polsce

„Jestem konsultantem-praktykiem w obszarze doradztwa personalnego; od kilkunastu lat koncentruję sie na aspektach doboru pracowników, ocen umiejętności menedżerskich i dopasowania ludzi do organizacji i zadań…i vice versa. Pomimo, że jestem psychologiem – nie mam zbyt „entuzjastycznego” stosunku do testów psychometrycznych „w służbie biznesu” – do tej pory używałam różnych, ale raczej nie na zasadzie stałego wsparcia.

Facet5 jest pierwszym narzędziem, które wzbudziło moje autentyczne zainteresowanie – ze względu na swoją solidną podbudowę teoretyczną, materiał pojęciowy sprawnie porządkujący sfery funkcjonowania człowieka ważne z punktu widzenia efektywności w biznesie – a w konsekwencji – ze względu na swoją „wielofunkcyjność” i elastyczność w sferze możliwych zastosowań.

Już po warsztatach i zapoznaniu się bliżej z Facet5 – jestem przekonana o jego wysokiej przydatności w bardzo wielu obszarach zarządzania pracownikami (rekrutacje, oceny pracownicze, rozwój i identyfikacja talentów , planowanie sukcesji, etc…).

A najważniejsze jest to, że Facet5 jest narzędziem dla praktyków a nie dla naukowców; identyfikuje i komunikuje ważne obszary naszego funkcjonowania w biznesie w sposób przystępny.

Nina Sosińska, za której przyczyną Facet5 trafia do Polski, bardzo metodycznie i z ogromnym zaangażowaniem realizuje proces adaptacji i walidacji tego narzędzia na naszym rynku – będzie to doskonałe wsparcie mojej pracy”.

Kalina Karwańska
Managing Partner
HR Solutions

„Poznałam narzędzie Facet5 już w zeszłym roku, w wersji angielskiej. Mimo mojego zainteresowania i intuicyjnego poczucia, że jest to coś czego jako coach potrzebuję do pracy z ludźmi, bariera językowa była zbyt duża. Obecnie Facet5 jest dostępny w polskiej wersji językowej i jestem nim zachwycona.

Nie dość, że już na początku procesu coachingu mogę dać zleceniodawcy „instrukcję obsługi” klienta, to jeszcze dostaję „twardą” podstawę do rozmowy z nim o jego mocnych stronach i obszarach, które chciałby rozwijać. Klientom, których z jakiś powodów niepokoi wizja testów psychologicznych, odpowiada taka forma. Klient jest w stanie przeznaczyć 15 minut na skupienie przy komputerze, którego efektem jest uporządkowana wiedza o osobowości takich osób jak on, podana w prosty i atrakcyjny sposób. Rozmowa coachingowa będąca następstwem omawiania wyników kwestionariusza może ułatwić klientowi przyjrzeć się sobie trochę z boku i przedyskutować konkretne sytuacje, zachowania wspierające lub hamujące realizację jego celów.

Dla mnie jako coacha – użytkownika tego narzędzia jest to duże ułatwienie pracy dające możliwość znacznego przyspieszenia procesu osiągania celów przez klienta.”

Anna Zaremba
Coach – Media Plus

„Dobór odpowiedniego zespołu do pracy w firmie budowlanej decyduje nie tylko o terminowości wykonania zlecenia ale także o bezpieczeństwie na placu budowy.

Wykorzystaliśmy Facet5 do zbadania profili kierowników, brygadzistów, monterów. Dzięki prostocie programu i szybkiej informacji zwrotnej, przyswajalnej dla osób nie zajmujących się zawodowo HR Facet5 jest nie do zastąpienia. Dziś, jesteśmy w stanie tworzyć efektywne zespoły do realizacji wyznaczonych celów w projektach. Będziemy również wykorzystywać ten instrument podczas rekrutacji na kolejne stanowiska.”

Monika Kasprzyk
Fire System

„Bardzo duża trafność wyników. Raporty są napisane prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem. Grafika pozwala na porównywanie ze sobą ludzi, analizowanie ich sposobów komunikowania się, czy też rozwiązywania problemów. Moduł TeamScape ułatwia budowanie efektywnych zespołów projektowych. Rozsądna cena”.

Tomasz Cielecki
Greiner – Perfoam

Wykorzystuję Facet5 w projektach zarządzania karierą oraz w projektach rekrutacji pracowników. Zajmując się od 11 lat doradztwem personalnym nie spotkałem dotąd bardziej przyjaznego w obsłudze narzędzia testowego, badającego osobowość zawodową. Wielu Kandydatów zwraca uwagę na bardzo przystępną formę raportów, zrozumiałe i klarowne treści oraz, co wielu uważa za największy atrybut tego badania, doskonałą trafność wyników. Poprzez badanie osobowości zawodowej pracownik otrzymuje doskonałe podpowiedzi na temat specyfiki pracy jaką powinien wykonywać oraz kultury organizacji w jakiej powinien pracować. Dotychczasowi użytkownicy podkreślają, że wnioski i wskazania z badania można natychmiast wykorzystać w środowisku zawodowym z pożytkiem dla obu stron: pracownika i pracodawcy.

Badanie zbiera doskonałe recenzje wśród użytkowników i było wielokrotnie określane jako najlepsze badanie osobowości zawodowej jakie dotąd wykonywali. Z przyjemnością chcę również wspomnieć, że wsparcie jakie otrzymuję od Pani Niny Sosińskiej, reprezentującej Facet5 na polskim rynku, zasługuję na najwyższe słowa uznania. Pani Nina w każdym przypadku reaguje bardzo szybko na moje potrzeby i natychmiast udziela potrzebnego wsparcia. Dzięki jej ogromniej wiedzy, pasji i zaangażowaniu we reprezentowaniu Facet5, uzyskuję doskonałe wsparcie merytoryczne i pewność, że współpracuję z prawdziwym profesjonalistą.

Na koniec posłużę się cytatem z wniosków jakie otrzymałem od jednego z kandydatów korzystających z Facet5: „Uważam, że taki test powinien wykonać każdy, kto planuje ścieżkę swojej kariery zawodowej bez względu na wiek czy doświadczenie.”

Bogdan Chodkowski
DNA JOB - Właściciel

KANDYDAT 1

Jakie są Pana ogólne uwagi po wykonaniu testu (wygoda wykonania, czytelność i zrozumiałość wniosków)?
Analiza wyników testu została przeprowadzona bardzo rzetelnie i komfortowo. Wnioski ujęte w formie raportu są bardzo przystępne, zrozumiałe i jasno udzielają odpowiedzi na wiele zagadnień dotyczących osobowości i predyspozycji zawodowych.

Co dały Panu wioski, które Pan otrzymał?
Uzyskałem odpowiedź na kilka pytań dotyczących mojej osobowości i predyspozycji zawodowych. Test dokonał charakteryzacji silnych i słabych stron mojej osobowości dzięki czemu wiem, które cechy są moimi atutami oraz nad czym powinienem skupić większa uwagę. Wyniki testu pomogły w określeniu kierunku mojego rozwoju oraz zdopingowały do rzetelnej pracy nad własnymi słabościami.

Do czego może Pan wykorzystać wyniki testu?
Przede wszystkim test jest wizualizacją mojej osobowości. Uzyskałem mapę  wewnętrznego ja, dzięki której wiem jak poruszać się w przestrzeni swoich cech charakteru. Mogę nakreślić jasny cel, do którego będę podążał podczas kolejnych lat kariery zawodowej. Dowiedziałem się, gdzie jest moje miejsce w strukturze organizacji. Przystępną formę raportu wykorzystałem jako załącznik do curicullum vitae podczas procesu rekrutacji. Test jest kluczem do mojej osobowości, który może stanowić użyteczne narzędzie w rękach przełożonego.

Jedno lub dwa zdania, które chciałby/mógłby Pan przekazać innym osobom zastanawiającym się nad wykonaniem tego testu.
Uważam, że taki test powinien wykonać każdy, kto planuje ścieżkę swojej kariery zawodowej bez względu na wiek czy doświadczenie. Osobom, które dopiero zaczynają pracę test pomoże określić silne i słabe strony własnej osobowości, a menedżerom podpowie jak dobierać współpracowników żeby, praca przyniosła oczekiwane rezultaty. Koszty związane z przeprowadzeniem testu są znikome w porównaniu z korzyściami jakie można uzyskać rzetelnie analizując wyniki raportu.

KANDYDAT 2

Przeprowadzenie testu zawodowego Facet5 pomogło mi zrozumieć, że to co robię (Marketing) jest optymalnym rozwiązaniem dla mnie i moich predyspozycji – przestanę więc szukać „dziury w całym”. Jednocześnie test zwrócił mi uwagę na rodzaj organizacji, w jakiej powinnam się znaleźć – jej wielkość, sposób działania, cenione wartości, podejście do pracownika – abym mogła realizować się w sposób optymalny.

Test potwierdził również, że dosyć dobrze znam siebie i swoje mocne strony – pozwolił jednak także na skonfrontowanie się z feedbackiem otrzymywanym dotychczas od współpracowników i przełożonych, unaocznił że coś jednak było w tych komentarzach. Wiem więc, jakie są moje zalety, ale mam również świadomość nad jakimi elementami w mojej osobowości powinnam popracować, aby nie były przeszkodą w działalności zawodowej.

SYSTEM BADANIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ FACET5 ZOSTAŁ WYBRANY I JEST WYKORZYSTYWANY W FIRMACH TAKICH JAK: