Tamara Bieńkowska & Sparring Partners

Pracujemy jako trenerzy nie po to jedynie by zarabiać pieniądze, ale po to, by realizować swoją pasję – uczenia innych i pomagania im. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi jest najlepszą rekomendacją. Gwarantujemy najwyższą jakość dostarczania.

Doszliśmy do swej pozycji różnymi ścieżkami. Łączy nas twórczy temperament, przyjazny stosunek do ludzi oraz komunikatywność. Odwaga w podejmowaniu ryzyka, jak również sprawność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Pracujemy w środowisku starannie dobranych specjalistów, posiadających ugruntowaną wiedzę biznesową oraz znajomość różnorodnych narzędzi i technik wspierających rozwój klientów. To zaplecze intelektualne, jak również dojrzałość życiowa i biznesowa budują nasz wyjątkowy know-how, zapewniając innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Mamy potrzebę nieustannego rozwoju – podnoszenia standardu. Oprócz posiadanych certyfikacji wykorzystujemy kompetencje nabyte w czołowych na świecie szkołach coachingowych.

Sparring Partners – Dajemy z siebie wszystko!

www.sparringpartners.pl
www.tamarabienkowska.pl