Chcesz budować dobre relacje?
Zastosuj badania osobowości FACET5

„FACET5” TO NARZĘDZIE, KTÓRE UŁATWIA BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI, OSIĄGANIE POROZUMIENIA ORAZ ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W PRACY

Chcesz otrzymać od nas zupełnie bezpłatnie “Sekrety motywowania i budowania dobrych relacji i motywacji”?

Możliwość tworzenia Profili poszczególnych osób dla celów porównawczych przy pomocy badania „Facet” stanowi dużą zaletę, jeśli chce się zgłębić te relacje, które generują konflikty. Problemy powstające pomiędzy współpracownikami w wyniku różnych stylów zachowań mogą być bardzo destrukcyjne zarówno dla ich morale jak i wydajności, a wpływ jaki wywierają w miejscu pracy jest znacznie szerszy niż to się może wydawać. Takich problemów można unikać. Style zachowań daje się modyfikować. Fakt, że osoby skonfliktowane wzajemnie poznają swoją osobowość i dzięki temu dowiedzą się dlaczego zachowują się w określony sposób umożliwia mediacje w trudnych sytuacjach i znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania.

Jako przykład zastosowania programu „Facet” w takiej sytuacji może posłużyć przypadek Darka i Boba. Bob jest menedżerem w banku inwestycyjnym, a Darek bezpośrednio mu podlega. Obaj wzajemnie narzekali na swoją pracę – do tego stopniu, iż potrzebna była interwencja. W trakcie rozmowy Bob ujawnił, że jego zdaniem Darek jest niezdecydowany, za bardzo krępują go przepisy i bywa nadmiernie konserwatywny. Bez końca zwleka z podjęciem decyzji, nie potrafi szybko reagować na pomysły Boba, przywiązuje wielką wagę do szczegółów i procesów, a wykonując każde zadanie do przesady trzyma się procedur. Kiedy Darek jest zdenerwowany, wpada w zły nastrój i wycofuje się. Natomiast Darek postrzegał Boba jako osobę bardzo impulsywną, nieuprzejmą i oferującą za mało wsparcia. Darek narzekał, że Bob zawsze stara się narzucać swoje pomysły bez przemyślenia skutków, nie określa praktycznie żadnych procedur działania i zostawia go samemu sobie, bez wsparcia. Oprócz tego, zdaniem Darka Bob był niesystematyczny w organizowaniu pracy, polegał na teorii chaosu i wykazywał nadmierny luz, co również przyczyniło się do obaw, jakie odczuwał Darek. Porównanie Profili „Facet” obu pracowników pokazało różnice w stylach zachowań i umożliwiło wgląd w sedno problemu. Uzyskane dane zostały wykorzystane w dyskusji pomiędzy tymi dwiema osobami, w obecności akredytowanego użytkownika programu „Facet” występującego w roli mediatora. Jako, że „Facet” wyraźnie ukazał różnice w stylach zachowań, można było przedyskutować istniejące problemy w konstruktywny sposób.

Zarówno Bob jak i Darek mają podobne wyniki na skali Energii i Uczuciowości, natomiast wyraźnie różnią się w obszarach Woli, Kontroli i Emocjonalności. Właśnie te różnice powodują konflikty między nimi. Po pierwsze, Bob ma dużo wyższy wynik na skali Woli niż Darek. Z tego powodu Bob wydaje się Darkowi natarczywy i tak uparcie dążący do celu, że aż sprawia wrażenie osoby w ogóle nie liczącej się z odczuciami innych. Posiadając niski wynik na skali Kontroli, Bob bywa postrzegany jako osoba bardzo impulsywna i niezorganizowana, nie przywiązująca wagi do procedur i przepisów. A na koniec, niski wynik na skali Emocjonalności spowoduje, że Bob wydawać się może niewrażliwy na trudności Darka i trochę za bardzo zrelaksowany. Darek, natomiast z powodu niskiego wyniku na skali Woli wydaje się Bobowi osobą niezdecydowaną i dającą sobą do pewnego stopnia pomiatać. Wysoki wynik w obszarze Kontroli wyjaśnia potrzebę Darka, aby ściśle przestrzegać procedur i dbać o każdy szczegół. Tak duży nacisk na trzymanie się przepisów i nieumiejętność akceptowania nowych pomysłów łatwo mogą doprowadzić do szału osobę o niskim wyniku na skali Kontroli, jaką jest Bob. Wyższy wynik w obszarze Emocjonalności u Darka wyjaśnia jego skłonność do obrażania się na zachowania Boba i unikania go.

Podczas dyskusji wyszło na jaw kilka spraw. Program „Facet” pomógł przedstawić graficznie konflikty na tle zachowań oraz zapewnił wspólną płaszczyznę dialogu. Umożliwił wyjaśnienie powodów różnic w postrzeganiu siebie nawzajem i ułatwił rozmowę pomiędzy skonfliktowanymi stronami, dzięki temu Darek i Bob uzgodnili zmiany w swoim postępowaniu. Wzajemne zrozumienie swoich stylów pozwoliło im dalej pracować unikając problemów, które nie odstępowały ich wcześniej.

W ramach programu „Facet5”, chcąc rozwiązywać konflikty powstałe na tle różnych stylów zachowań, można nałożyć na siebie dowolną ilość Profili w celu zbadania relacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Lepiej rozumiejąc indywidualne potrzeby i style oraz to, w jaki sposób Twoje własne zachowanie wpływa na innych, łatwiej można poradzić sobie z problemami dotyczącymi relacji międzyludzkich w miejscu pracy.