Joanna Bojarska-Buchcic

Managing Partner HR SOLUTIONS

Ekspert z ponad 15 – letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, realizujący projekty rekrutacyjne Direct Search i Executive Search w Polsce, Europie i Azji.
Założycielka HR – SOLUTIONS, która od 2010 r. wspiera firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w procesach rekrutacyjnych oraz rozwoju personelu.
HR SOLUTIONS pomaga mniejszym i średnim przedsiębiorstwom w budowaniu profesjonalnie działającego obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, a także wspiera zagraniczne korporacje w trudnych procesach rekrutacyjnych w Polsce i na świecie.
Od 2010 r. prowadzi własną firmę HR-SOLUTIONS, specjalizującą się w branżach: FMCG, IT/technologie, consulting, budownictwo, produkcja.
W latach 2006 – 2010 pracowała w międzynarodowej firmie Sigmar Recruitment jako Senior Consultant, odpowiedzialny za rozwój biznesu rekrutacyjnego w Polsce. Ponadto zbudowała i rozwijała kompetencje swojego zespołu rekrutacyjnego.
W latach 2003 – 2006 odpowiedzialna za przygotowanie oraz uruchomienie start up polsko-włoskiej firmy rekrutacyjnej Look For Staff, gdzie jako Recruitment Manager zarządzała obszarem pozyskiwania i realizacji projektów rekrutacyjnych oraz projektów związanych z leasingiem pracowniczym.
W latach 1999 – 2003 wspierała zarząd niemieckiego koncernu Dyckerhoff AG oraz HR Dyrektora w dostosowywaniu procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz obszarami logistyki i sprzedaży, w przejętej spółce w Polsce, włączając ją w struktury koncernu.
W latach 1997 – 1999 jako konsultant do spraw rekrutacji w firmie Accord wspierała międzynarodowe firmy w zakresie pozyskiwania pracowników w obszarze back-office.
Współpracuje na co dzień z międzynarodowymi korporacjami, a także Stowarzyszeniami i Organizacjami (Agencja Rozwoju Pomorza, OMD International Seach Group). Współpracowała IHK, Brytyjską Izbą Handlową oraz firmami z wielu branż i mediami.
Partner biznesowy i przedstawiciel na region Pomorza wyłącznego dystrybutora na Polskę narzędzia psychometrycznego FACET5, firm Business Creator i HR High Touch.
Realizuje projekty dla firm znanych w branży: consulting, FMCG, IT/nowoczesne technologie, telekomunikacja, budownictwo, inżynieria, produkcja.
Zbudowała od podstaw i rozwinęła firmę polsko – włoską Look for Staff, która specjalizuje się w świadczeniu usług rekrutacyjnych oraz leasingu pracowniczym.
Współuczestniczyła w budowaniu pozycji irlandzkiej firmy Sigmar Recruitment, po jej wejściu na rynek polski.
Jako członek projektu skutecznie brała udział we włączeniu przejętej firmy w Polsce w struktury koncernu Dyckerhoof AG.
Stworzyła i uruchomiła firmę HR SOLUTIONS realizującą projekty rekrutacyjne Direct Search i Executive Search w Polsce i na świecie.

Absolwentka MBA HR w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz absolwentka magisterskich studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na tejże uczelni.