Jarosław Kowal

  • Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.
  • W 1998 uzyskał certyfikat trenera w zakresie technik sprzedaży w Carew International, (USA.)
  • Wiele lat prowadził projekty szkoleniowo-rozwojowe i uzyskał certyfikaty trenerskie w największej europejskiej organizacji szkoleniowej Cegos Group ( Francja), m.in. w zakresie „inteligencji managerskiej”.
  • Przez dwa lata trener i partner biznesowy systemu szkoleń Customer Centric Selling         ( USA)
  • Certyfikat : Professional Certified Coach (PCC) przyznany przez International Coach Federation.
  • Członek International Coach Federation.
  • Akredytowany konsultant badania profilu osobowości systemu FACET5 oraz facylitator systemu ocen 360 stopni.
  • Posiada bardzo bogatą praktykę w rekrutowaniu, budowaniu, motywowaniu i coachowaniu zespołów.
  • Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu bardzo dużymi zespołami w globalnych korporacjach: Exbud – Skanska – kierownik Centrum Biznesowo-Kongresowego, Coca-Cola Bottlers – Dyrektor Handlowy, Altadis- European Tobacco Group – Krajowy Dyrektor Sprzedaży ,
  • Zarządzał kompleksowymi projektami zmian organizacyjnych i strukturalnych. Negocjował wielomilionowe kontrakty handlowe.