FACET5 – BADANIE OSOBOWOŚCI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ORGANIZACJI

POWODY, DLA KTÓRYCH PRACOWNICY DZIAŁÓW HR WYBIERAJĄ SYSTEM FACET5:

System ten jest nowoczesnym i dobrze sprawdzonym modelem, który w sposób mierzalny przedstawia uzasadnienie podejmowanych decyzji personalnych i pomaga budować zarówno reputację działów HR, jak i dobre relacje pracowników tego działu z menedżerami liniowymi. Zestaw narzędzi psychometrycznych Facet5 jest oparty o ogólnie uznany przez wszystkie środowiska akademickie na całym świecie model osobowości zwany Wielką Piątką. Został on opracowany wyłącznie dla potrzeb biznesu i ułatwia menedżerom zrozumienie jakie różnice występują w zachowaniach, motywacji, postawach i aspiracjach poszczególnych pracowników. System Facet5 umożliwia precyzyjne badanie różnego typu dopasowań.

FACET5 UŁATWIA:

 • procesy rekrutacji, selekcji i wprowadzania nowych pracowników;
  • Korzystanie z systemu Facet5 zapewnia skrócenie czasu, obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości procesów rekrutacji i selekcji.
  • Akredytowani użytkownicy Facet5 zdobywają ekspercką wiedzę i umiejętność budowania profili idealnych kandydatów.
  • W systemie Facet5 generowane są raporty prezentujące rankingi dopasowania osobowości kandydatów do utworzonych wcześniej idealnych profili idealnych kandydatów.
  • Z systemu Facet5 bardzo szybko można generować przewodniki rozmów rekrutacyjnych, które pomagają w prowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów z wybranymi kandydatami.
  • System Facet5 ułatwia budowanie ścieżek karier (porównywanie jednego profilu osobowości do wielu stanowisk) oraz wspiera przygotowywanie planów sukcesji.
  • System Facet5 umożliwia porównywanie wielu profil kandydatów do wielu stanowisk, co ułatwia procesy rekrutacji młodych talentów oraz umożliwia bardziej perspektywiczne spojrzenie na poces rekrutacji.
 • rozwój kompetencji przywódczych oraz ich ocenę metodą 360 stopni (zgodnie z modelem Bernarda Bassa);
 • motywowanie;
 • budowanie efektywnych zespołów;
  • Akredytowania użytkownicy Facet5 otrzymują dostęp do materiałów oraz narzędzi wspierających budowanie efektywnych zespołów i dzięki temu mogą realizować projekty:
   • Budowania i zwiększania efektywności zespołów – ułatwiania zespołom uzyskiwania coraz lepszych wyników.
   • Rozwoju strategii osiągania wyników i budowania efektywnej współpracy.
   • Szybkiego określania silnych i słabych stron zespołu.
   • Rozwoju umiejętności zarządzania konfliktami.
   • Definiowania ról zespołowych.
 • coaching i mentoring;
 • zarządzanie talentami;
  • System zapewnia łatwą, szybką i w pełni obiektywną identyfikację talentów na każdym poziomie organizacji, analizy ich potencjału zawodowego, różnego typu porównania oraz precyzyjne mierzenie ich dopasowania do potrzeb organizacji.
 • realizację projektów rozwoju kompetencji oraz karier pracowników;
 • realizację projektów outplacementu;
 • wprowadzanie zmian kultury organizacji.

Facet5 zmienia negatywne podejście wielu pracowników do wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w biznesie. Nawet ich zagorzali przeciwnicy, którzy uznawali takie badania za zupełnie niepotrzebne wydawanie pieniędzy, po omówieniu swoich własnych raportów Facet5 są zaskoczeni trafnością wyników (słyszymy zwykle od nich: „sam siebie bym tak dobrze nie opisał”) oraz przydatnością narzędzia w zarządzaniu firmą („chcę otrzymać raporty Facet5 moich podwładnych”). Facet5 wyróżnia się tym, że dostarcza menedżerom bardzo konkretnych i przydatnych wskazówek z zakresu zarządzania. Wskazówki te opracowano na podstawie dobrze znanych i sprawdzonych w praktyce teorii i modeli przywództwa, rozwoju, motywowania oraz budowania zespołów.

AKREDYTOWANI UŻYTKOWNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WIELU BEZPŁATNYCH OPCJI DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE FACET5, KTÓRYMI SĄ MIĘDZY INNYMI:

 • tworzenie profili idealnych kandydatów;
 • porównywanie kandydatów do tych profili;
 • analizy zespołów;
 • wszystkie dostępne wersje językowe.

System Facet5 zapewnia generowanie wielu rodzajów przydatnych dla biznesu raportów, których nie trzeba dodatkowo interpretować, ani tłumaczyć na język zrozumiały dla ludzi biznesu. Użytkownicy systemu Facet5 nie muszą być psychologami, powinni jednak mieć kilka lat doświadczenia zawodowego związanego z rozwojem pracowników.

Międzynarodowy Certyfikat Akredytacyjny Facet5 uprawnia do korzystania z tego systemu na całym świecie. Po akredytacji oferujemy akredytowanym użytkownikom stałe bezpłatne wsparcie przy praktycznym wykorzystywaniu systemu Facet5, informujemy Państwa o jego nowych funkcjach i możliwościach.

Wgrywamy do systemu Facet5 logo Państwa firmy, które będzie generowane we wszystkich raportach Facet5. Akredytowani pracownicy działów HR otrzymują dostęp do systemu Facet5 i pełne możliwości jego wykorzystywania. Zapewniamy Państwu wyłączność dostępu do Waszej bazy profili osobowości i bezpieczeństwo przechowywania w niej danych osobowych.

Niezawodność i bezpieczeństwo korzystania z systemu Facet5 gwarantują jego użytkownikom przyznane certyfikaty ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001:2005.

Oferujemy prostotę rozliczeń finansowych i bardzo atrakcyjne warunki korzystania z systemu Facet5.

Facet5 jest jednym z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych modeli pomiaru osobowości zatwierdzonym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Facet5 posiada normy polskie opracowane w środowisku biznesu.

Model Facet5 jest wystarczająco prosty, by szybko go zrozumieć i stosować, a jednocześnie wystarczająco skomplikowany, by zapewniał wysoką rzetelność i wiarygodność wyników. Nasze unikalne rozwiązania informatyczne zapewniają akredytowanym użytkownikom szybkość, niezależność i wygodę.

Po kliknięciu w ten link przejdziesz do informacji na temat warsztatów akredytacyjnych Facet5.

Facet5 zmienia negatywne podejście wielu pracowników do wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w biznesie. Nawet ich zagorzali przeciwnicy, którzy uznawali takie badania za zupełnie niepotrzebne wydawanie pieniędzy, po omówieniu swoich własnych raportów Facet5 są zaskoczeni trafnością wyników (słyszymy zwykle od nich: „sam siebie bym tak dobrze nie opisał”) oraz przydatnością narzędzia w zarządzaniu firmą („chcę otrzymać raporty Facet5 moich podwładnych”). Facet5 wyróżnia się tym, że dostarcza menedżerom bardzo konkretnych i przydatnych wskazówek z zakresu zarządzania. Wskazówki te opracowano na podstawie dobrze znanych i sprawdzonych w praktyce teorii i modeli przywództwa, rozwoju, motywowania oraz budowania zespołów.

W celu szczegółowego omówienia możliwości współpracy bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

OPINIE PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR, KTÓRZY OD KILKU JUŻ LAT WYKORZYSTUJĄ SYSTEM FACET5: