Mentor & Coach

Mentor & Coach jest firmą szkoleniowo-konsultingową, specjalizującą  się w rozwoju kadr managerskich. 

Proponujemy  system szkoleń i coachingu  opierający  się na dwupoziomowym rozwijaniu kompetencji: managerowie średniego szczebla otrzymują sesję szkoleniową  a  ich przełożony sesje coachingowe, które pomogą mu właściwie zastosować nowe umiejętności jego podwładnych oraz maksymalnie wykorzystać jego osobisty potencjał.

Tematyka szkoleń obejmuje umiejętności  managerskie niezbędne w nowoczesnym biznesie: od przywództwa, poprzez negocjacje do skutecznej komunikacji i prezentacji.

Coaching  wspieramy nowoczesnymi i bardzo skutecznymi narzędziami psychometrycznymi  on-line ,  badającymi osobowość zawodową m.in. Facet5.

Nowoczesne firmy poszukują dla swojej kadry managerskiej takiego systemu rozwoju kompetencji, który gwarantuje praktyczne i bezpośrednie zastosowanie w codziennej praktyce wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie szkolenia.   Oferta  Mentor& Coach  wychodzi  tej potrzebie naprzeciw.
Nareszcie jest gwarancja, że szkolenie będzie efektywne!!!