Czym jest osobowość i jak ją mierzyć?

Co to jest osobowość?

Osobowość to nasze podstawowe predyspozycje do zachowywania się w określony sposób.

Osobowość jest uznawana za najlepszy wskaźnik naszego powodzenia zawodowego w określonych rolach, naszych predyspozycji na określone stanowiska, a także naszej odporności na stres.

Możesz zmieniać kompetencje pracowników, możesz zmieniać ich zachowania i nawet możesz wpływać na zmianę ich postaw – ale nie możesz zmienić ich osobowości. Dlatego tak ważne jest dopasowanie osobowości pracowników do wymagań związanych z pełnieniem określonej roli w danej organizacji.

Jak możesz mierzyć osobowość i jej dopasowanie do stanowiska?

Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 ułatwia menedżerom zrozumienie, jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji, postaw i aspiracji.

Badanie osobowości zawodowej Facet5 (facet – w języku angielskim oznacza aspekt) bada poglądy ludzi na wiele różnych spraw  i na tej podstawie pomaga zrozumieć ich wrodzone preferencje do określonych zachowań. W kwestionariuszu tym nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi i wyników.

Facet5 bada preferencje ludzi wobec zachowania – pokazuje aspekty, które stanowią o tym, jacy jesteśmy. Z uzyskanego obrazu, możemy trafnie przewidywać, jak dana osoba będzie reagować czy zachować się w różnego typu sytuacjach zawodowych.

Facet5 i Wielka Piątka

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej Facet5 jest to pierwsze narzędzie psychometryczne, które zostało opracowane w Europie dla biznesu w oparciu o model Wielkiej Piątki. Firma Redfield Consulting pierwszą wersję tego narzędzia opracowała pod koniec lat 80. Obecnie większość psychologów i środowisk akademickich na całym świecie uznaje Wielką Piątkę aspektów osobowości człowieka za standardowy sposób opisywania osobowości człowieka. Facet5 jest narzędziem normatywnym, które może być stosowane w rekrutacji i całym cyklu rozwoju pracownika w firmie.

Facet5 mierzy pięć fundamentalnych „Bloków Osobowości”. Są to:

   Wola Determinacja Wewnętrzne dążenie do realizowania własnych pomysłów
 Konfrontacja Stawianie czoła problemom w miarę ich pojawiania się
 Niezależność Tendencja podążania własną drogą
   Energia Witalność Widoczny entuzjazm i siła życiowa
 Towarzyskość Zainteresowanie byciem z ludźmi
 Zdolność adaptacyjna Branie pod uwagę sposobu myślenia innych
   Uczucie Altruizm Przedkładanie interesu innych nad swój
 Wsparcie Próba zrozumienia innych w każdej sytuacji, wyrozumiałość
 Zaufanie Wiara w ludzi i ich dobre intencje
  Kontrola Dyscyplina Dobra organizacja i planowanie
 Odpowiedzialność Gotowość wzięcia osobistej odpowiedzialności
  Emocjonalność Napięcie Ogólne poczucie napięcia lub stresu
 Obawa Wykazywanie ostrożności i brak przesadnego optymizmu
Facet5 pomaga mierzyć osobowość pracowników, wspiera zrozumienie i budowanie kultury i wartości na poziomie zespołów oraz całej organizacji, pomaga budować efektywne zespoły oraz ułatwia budowanie dobrych relacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej?