FACET5 – SYSTEM KORZYŚCI DLA KONSULTANTÓW

Nasi partnerzy biznesowi wybierają system narzędzi psychometrycznych Facet5 ponieważ:

 • Wykorzystywanie nowoczesnego i dobrze sprawdzonego modelu zwiększa poziom zaufania oraz zadowolenia Klientów naszych Klientów. Korzystanie z możliwości systemu Facet5 wzmacnia reputację oraz wizerunek konsultantów – model ten jest dogłębnie sprawdzony przez dziesięciolecia badań naukowych i stanowi solidną podstawę do realizacji różnego typu projektów doradczych.
 • Menedżerowie po omówieniu własnych raportów Facet5 uznają je za rzetelne oraz pożyteczne – zwykle chcą potem otrzymać raporty Facet5 swoich podwładnych.
 • System zapewnia łatwą, szybką i w pełni obiektywną identyfikację talentów na każdym poziomie organizacji, analizy ich potencjału zawodowego, różnego typu porównania oraz precyzyjne mierzenie ich dopasowania do potrzeb organizacji.
 • Korzystanie z zasobów Facet5 oznacza skrócenie czasu i podniesienie trafności realizacji projektów rekrutacji i selekcji personelu. Facet5 ułatwia zdobycie eksperckiej wiedzy w zakresie budowania profili idealnych kandydatów oraz wybór najlepszych kandydatów. Facet5 daje możliwość budowania ścieżek karier oraz ułatwia przygotowywania planów sukcesji.
 • Rozmowy na temat wyników Facet5 stanowią doskonały wstęp do procesów coachingu.
 • Korzystanie z systemu Facet5 znacząco zwiększa trafność podejmowanych decyzji personalnych w każdej fazie rozwoju Pracowników w firmie.
 • Zapewniamy konsultantom pełną niezależność w korzystaniu z systemu Facet5, prostotę rozliczeń finansowych, konkurencyjne ceny.
 • Oferujemy naszym Partnerom Biznesowym wymierne korzyści finansowe wynikające z promocji oraz sprzedaży produktów Facet5, które są precyzyjnie określone w naszej umowie o współpracy.
 • Oferujemy wiele bezpłatnych opcji w systemie Facet5, którymi są:
  • tworzenie profili idealnych kandydatów;
  • porównywanie kandydatów do tych profili;
  • analizy zespołów;
  • wszystkie dostępne wersje językowe.
 • System Facet5 zapewnia generowanie wielu rodzajów przydatnych dla biznesu raportów, których nie trzeba dodatkowo interpretować i tłumaczyć na język zrozumiały dla ludzi biznesu.
 • Akredytowania użytkownicy Facet5 mają łatwy dostęp do eksperckiej wiedzy oraz narzędzi wspierających budowanie efektywnych zespołów:
  • Zwiększanie efektywności zespołów – ułatwianie zespołom uzyskiwania coraz lepszych wyników.
  • Wsparcie rozwoju strategii osiągania wyników i budowania efektywnej współpracy.
  • Możliwość szybkiego określania silnych i słabych stron zespołu.
  • Zrozumienie przyczyn występujących konfliktów. Rozwój umiejętności zarządzania konfliktami.
  • Definiowanie ról zespołowych.
 • Międzynarodowy Certyfikat Akredytacyjny Facet5 uprawnia do korzystania z tego systemu na całym świecie.
 • Po akredytacji oferujemy konsultantom stałe bezpłatne wsparcie przy promowaniu oraz praktycznym wykorzystywaniu systemu Facet5.
 • Wgrywamy do systemu logo Państwa firmy, które będzie generowane we wszystkich raportach Facet5. Otrzymujecie login i password do swojego systemu oraz swojej bazy danych Facet5.

Facet5 ułatwia:

 • podejmowanie ważnych decyzji personalnych;
 • rozwój umiejętności przywódczych;
 • motywowanie;
 • procesy rekrutacji i selekcji;
 • budowanie efektywnych zespołów;
 • coaching i mentoring;
 • zarządzanie talentami;
 • realizację projektów rozwoju ludzi w organizacji;
 • wprowadzanie zmian kultury organizacji.

Facet5 jest jednym z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych modeli pomiaru osobowości zatwierdzonym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zestaw narzędzi psychometrycznych Facet5 jest oparty o ogólnie uznany przez wszystkie środowiska akademickie na całym świecie model osobowości zwany Wielką Piątką. Jest to zestaw narzędzi opracowanych dla potrzeb biznesu, które ułatwiają menedżerom zrozumienie jakie różnice występują w zachowaniach, motywacji, postawach i aspiracjach różnych ludzi. System umożliwia precyzyjne badanie różnego typu dopasowań.

Facet5 wyróżnia się tym, że dostarcza menedżerom bardzo konkretnych i przydatnych wskazówek z zakresu zarządzania. Wskazówki te opracowano na podstawie powszechnie znanych i dobrze sprawdzonych teorii zarządzania i dotyczą one przywództwa, rozwoju, motywowania, budowania porozumienia i rozwiązywania konfliktów.

Model Facet5 jest wystarczająco prosty, by szybko go zrozumieć i stosować i wystarczająco skomplikowany, by zapewniał wysoką rzetelność i wiarygodność wyników. Unikalne rozwiązania informatyczne zapewniają akredytowanym użytkownikom szybkość, niezależność i wygodę.

Niezawodność i bezpieczeństwo korzystania z systemu Facet5 gwarantują jego użytkownikom przyznane certyfikaty ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001:2005.

Facet5 posiada normy polskie opracowane w środowisku biznesu.

W celu szczegółowego omówienia możliwości współpracy bardzo proszę o kontakt telefoniczny: 501 139 700 (Nina), 698 656 696 (Piotr) lub mailowy: nina.sosinska@hrht.pl, p.sosinski@businesscreator.pl

Po kliknięciu w ten link pojawią się informacje na temat najbliższych warsztatów akredytacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!

Nina Sosińska

HR High Touch.