FACET5 - System korzyści dla konsultantów

NASI PARTNERZY BIZNESOWI WYBIERAJĄ SYSTEM NARZĘDZI PSYCHOMETRYCZNYCH FACET5 PONIEWAŻ:

Wykorzystywanie nowoczesnego i dobrze sprawdzonego modelu zwiększa poziom zaufania oraz zadowolenia Klientów naszych Klientów. Korzystanie z możliwości systemu Facet5 wzmacnia reputację oraz wizerunek konsultantów – model ten jest dogłębnie sprawdzony przez dziesięciolecia badań naukowych i stanowi solidną podstawę do realizacji różnego typu projektów doradczych.

Menedżerowie po omówieniu własnych raportów Facet5 uznają je za rzetelne oraz pożyteczne – zwykle chcą potem otrzymać raporty Facet5 swoich podwładnych.

System zapewnia łatwą, szybką i w pełni obiektywną identyfikację talentów na każdym poziomie organizacji, analizy ich potencjału zawodowego, różnego typu porównania oraz precyzyjne mierzenie ich dopasowania do potrzeb organizacji.

Korzystanie z zasobów Facet5 oznacza skrócenie czasu i podniesienie trafności realizacji projektów rekrutacji i selekcji personelu. Facet5 ułatwia zdobycie eksperckiej wiedzy w zakresie budowania profili idealnych kandydatów oraz wybór najlepszych kandydatów. Facet5 daje możliwość budowania ścieżek karier oraz ułatwia przygotowywania planów sukcesji.

Rozmowy na temat wyników Facet5 stanowią doskonały wstęp do procesów coachingu.

Korzystanie z systemu Facet5 znacząco zwiększa trafność podejmowanych decyzji personalnych w każdej fazie rozwoju Pracowników w firmie.

Zapewniamy konsultantom pełną niezależność w korzystaniu z systemu Facet5, prostotę rozliczeń finansowych, konkurencyjne ceny.

Oferujemy naszym Partnerom Biznesowym wymierne korzyści finansowe wynikające z promocji oraz sprzedaży produktów Facet5, które są precyzyjnie określone w naszej umowie o współpracy.

Oferujemy wiele bezpłatnych opcji w systemie Facet5, którymi są:
• tworzenie profili idealnych kandydatów;
• porównywanie kandydatów do tych profili;
• analizy zespołów;
• wszystkie dostępne wersje językowe.

System Facet5 zapewnia generowanie wielu rodzajów przydatnych dla biznesu raportów, których nie trzeba dodatkowo interpretować i tłumaczyć na język zrozumiały dla ludzi biznesu.

Akredytowania użytkownicy Facet5 mają łatwy dostęp do eksperckiej wiedzy oraz narzędzi wspierających budowanie efektywnych zespołów:
• Zwiększanie efektywności zespołów – ułatwianie zespołom uzyskiwania coraz lepszych wyników.
• Wsparcie rozwoju strategii osiągania wyników i budowania efektywnej współpracy.
• Możliwość szybkiego określania silnych i słabych stron zespołu.
• Zrozumienie przyczyn występujących konfliktów. Rozwój umiejętności zarządzania konfliktami.
• Definiowanie ról zespołowych.

Międzynarodowy Certyfikat Akredytacyjny Facet5 uprawnia do korzystania z tego systemu na całym świecie.

Po akredytacji oferujemy konsultantom stałe bezpłatne wsparcie przy promowaniu oraz praktycznym wykorzystywaniu systemu Facet5.

Wgrywamy do systemu logo Państwa firmy, które będzie generowane we wszystkich raportach Facet5. Otrzymujecie login i password do swojego systemu oraz swojej bazy danych Facet5.

FACET5 UŁATWIA:

podejmowanie ważnych decyzji personalnych;

motywowanie;

rozwój umiejętności przywódczych;

procesy rekrutacji i selekcji;

budowanie efektywnych zespołów;

coaching i mentoring;

zarządzanie talentami;

wprowadzanie zmian kultury organizacji.

realizację projektów rozwoju ludzi w organizacji;

Facet5 jest jednym z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych modeli pomiaru osobowości zatwierdzonym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zestaw narzędzi psychometrycznych Facet5 jest oparty o ogólnie uznany przez wszystkie środowiska akademickie na całym świecie model osobowości zwany Wielką Piątką. Jest to zestaw narzędzi opracowanych dla potrzeb biznesu, które ułatwiają menedżerom zrozumienie jakie różnice występują w zachowaniach, motywacji, postawach i aspiracjach różnych ludzi. System umożliwia precyzyjne badanie różnego typu dopasowań.

Facet5 wyróżnia się tym, że dostarcza menedżerom bardzo konkretnych i przydatnych wskazówek z zakresu zarządzania. Wskazówki te opracowano na podstawie powszechnie znanych i dobrze sprawdzonych teorii zarządzania i dotyczą one przywództwa, rozwoju, motywowania, budowania porozumienia i rozwiązywania konfliktów.

Model Facet5 jest wystarczająco prosty, by szybko go zrozumieć i stosować i wystarczająco skomplikowany, by zapewniał wysoką rzetelność i wiarygodność wyników. Unikalne rozwiązania informatyczne zapewniają akredytowanym użytkownikom szybkość, niezależność i wygodę.

Niezawodność i bezpieczeństwo korzystania z systemu Facet5 gwarantują jego użytkownikom przyznane certyfikaty ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001:2005.

Facet5 posiada normy polskie opracowane w środowisku biznesu.

Zapraszamy do współpracy!

W celu szczegółowego omówienia możliwości współpracy
bardzo proszę o kontakt telefoniczny:
+48 501 139 700 (Nina),
+48 698 656 696 (Piotr)
lub mailowy:
nina.sosinska@hrht.pl,
p.sosinski@businesscreator.pl

Po kliknięciu w poniższy link pojawią się informacje na temat najbliższych warsztatów akredytacyjnych.