Klucze sukcesu oceny 360

Wybór HR High Touch, wyłącznego przedstawiciela firmy Consulting Tools Ltd. w Polsce,  jako partnera do realizacji projektów oceny 360 stopni zapewni Państwu:
Precyzyjne ustalenie celów realizowanego procesu.

Celem może być: zmiana kultury organizacyjnej, rozwój kluczowych kompetencji firmy, ocena pracowników, realizacja nowej strategii firmy… Nasi konsultanci mają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi procesami HR w dużych międzynarodowych organizacjach.

Dobre zaplanowanie oraz przygotowanie całego procesu.

Realizujemy projekty zbierania informacji zwrotnych metodą 360 stopni od ponad szesnastu lat na całym świecie – wiemy jak zapewniać sukces tych projektów i jak unikać pułapek związanych z ich realizacją.

Informowanie zarządu i kierownictwa firmy o statusie realizacji procesu oceny 360 stopni.
Dobre komunikowanie celów i zasad realizacji procesu.

Nasi konsultanci są doświadczonymi PR-owcami, posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu procesami komunikacji wewnętrznej w firmie.

Sprawną realizację procesu.

Nasze systemy są w pełni zautomatyzowane, sprawdzone i bezpieczne. Consulting Tools Ltd. jest członkiem ASC (Association of Survey Computing) i posiada certyfikat ISO 9001 i pracuje zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez ISO 9001:2000 oraz ISO 27001.

Udzielanie ocenianym osobom wsparcia w procesie przyjmowania informacji zwrotnych oraz w przygotowaniu i realizacji indywidulanych planów zwiększania efektywności zawodowej.

Możemy zarówno przygotować Państwa wewnętrznych konsultantów do realizacji tego procesu jak i zapewnić Państwu realizację całego procesu przez grono doświadczonych psychologów.

Analizowanie trendów w celu podjęcia właściwych kroków w skali całej organizacji.

Nasz unikalny system raportowania wskaże Państwu silne strony i obszary rozwoju całej organizacji.

Właściwe wykorzystanie rezultatów oceny.

Doradzimy Państwu w jakich procesach i w jaki sposób najlepiej wykorzystywać wyniki prowadzonych badań.

Mierzenie osiąganych postępów związanych z realizacją planów rozwoju.

Doradzimy Państwu, w jaki sposób mierzyć efekty realizowanego projektu oceny 360 stopni dla każdego z ocenianych pracowników, poszczególnych grup pracowników oraz całej organizacji.

Naszą zasadą jest zapewnianie sukcesu Klientom Państwa Klientów.