Sukces rekrutacji i selekcji

Czy wiesz ile przeciętnie kosztuje firmę zatrudnienie niewłaściwej osoby na stanowisku menedżerskim?

Taka pomyłka kosztuje firmę zwykle około 20 wynagrodzeń tego menedżera.

  • Ile osób jest zwykle zaangażowanych w Twojej firmie w proces rekrutacji?
  • Ile kosztuje czas pracy, który poświęcają te osoby na rekrutacje?
  • Jak możesz zwiększać trafność decyzji podejmowanych w procesie rekrutacji?

Pomoże Ci w tym unikalny system badania osobowości zawodowej Facet5.

Prowadzone przez wiele lat badania wiarygodności stosowania tych narzędzi (Schmidt, F. & Hunter, J. (1998) The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274) w procesach rekrutacji i selekcji wskazują, że współczynnik korelacji ich wyników z wynikami pracy osiąganymi przez wybranych na ich podstawie pracowników waha się w zależności od stosowanego narzędzia i może wynosić 0,15 – 0,5.

W rekrutacji i selekcji należy stosować jedynie normatywne testy osobowości, które precyzyjnie mierzą natężenia poszczególnych cech osobowości, a następnie przeliczają surowe wyniki na normy. Jedynie testy normatywne, oparte o teorię cech, umożliwiają porównywanie ludzi pomiędzy sobą i badanie dopasowania ich cech osobowości do oczekiwań określonych na danym stanowisku.

Jak wykazały badania prowadzone w 2005 roku na Uniwersytecie w Minesota (Ones, Viswersvan & Dilchert, 2005) – jeśli dokonuje się komputerowych porównań dopasowania osobowości kandydatów do określonych wcześniej wymagań konkretnej organizacji – współczynnik wiarygodności testów osobowości osiąga nawet 0,4 – 0,5.

UNIKALNY MODUŁ AUDITION FACET5 ZNACZĄCO ZWIĘKSZA PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUKCESU W PROCESACH REKRUTACJI I SELEKCJI W TRZECH KROKACH, KTÓRYMI SĄ:

1. Przygotowanie szablonu profilu idealnego kandydata do określonej roli w Twojej organizacji.
Czy wiesz, że przeciętny menedżer zwykle trzy razy dłużej rozmawia na temat modelu samochodu, którym chce jeździć niż na temat profilu pracownika, którego chce zatrudnić? Jak to zmienić?

Facet5 ułatwia organizacji opracowywanie profilu idealnego kandydata metodą on-line. Eksperci określają swoje oczekiwania wobec kandydatów poprzez wypełnienie bardzo przejrzystej ankiety, na podstawie której generuje się z systemu opis idealnego kandydata oraz wskazówki do przygotowania ogłoszenia.

2. Badanie dopasowania kandydatów do tego określonego profilu.
System Facet5 umożliwia generowanie różnego typu porównań: wielu kandydatów do jednego profilu stanowiska, jednego kandydata do kilku profili stanowisk oraz wielu kandydatów do wielu określonych w systemie profili.

3. Generowanie przewodników prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Tego typu przewodniki doskonale strukturyzują i ułatwiają proces rekrutacji.

Zawierają informacje na temat dopasowania kandydata do określonego profilu stanowiska oraz zestawy pytań, które pomagają oceniać kompetencje każdego z kandydatów.

Audition Facet5 jest innowacyjnym narzędziem on-line zwiększającym skuteczność procesów rekrutacji i selekcji, ułatwiającym budowanie ścieżek karier i planów następstw – ułatwiającym wybór właściwych ludzi na właściwe stanowiska. Audition powoduje, że procesy selekcji są bliższe nauce niż intuicji i sztuce.

Audition Facet5 to metoda porównywania kandydatów do różnego typu szablonów.

Definiujemy kluczowe wymagania dla danej roli, a następnie Facet5 porównuje profile kandydatów z ustalonym szablonem profilu i wskazuje ich dopasowanie do danej roli. Facet5 umożliwia wygenerowanie szczegółowego przewodnika rozmowy kwalifikacyjnej wskazującego obszary, na jakich należy skoncentrować rozmowę, pytania, jakie należy zadawać, a także na co zwracać uwagę w odpowiedziach.

Audition umożliwia wygenerowanie rankingu kandydatów do pełnienia określonej roli w organizacji, a także określania stanowisk, które najlepiej odpowiadają każdemu z branych pod uwagę kandydatów.

Szablony ról mogą być tworzone na podstawie szczegółowej analizy wymagań na danym stanowisku oraz na podstawie analizy profili osobowości osób odnoszących sukcesy na tym stanowisku.