Eksperci i użytkownicy w innych krajach

Facet5 jest kwestionariuszem osobowości zawodowej, który został gruntownie sprawdzony i jest rekomendowany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne BPS.

http://www.hr-topics.com/wire-uk/facet5.htm

Facet5 User Testimonials.doc

Zajrzyj również na: www.facet5.com