Skuteczna rekrutacja

TEST OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ FACET5 – UNIKALNE NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.

W dzisiejszych czasach skuteczna rekrutacja jest postawą budowania sukcesu firmy – podjęcie nietrafnej decyzji w tym procesie może okazać się najgorszą decyzją podjętą w Twojej firmie.

Facet5 to unikalne narzędzie psychometryczne które pozwoli Ci odkryć talenty Kandydatów i Pracowników pomoże znaleźć właściwych Kandydatów, którzy dobrze pasują do Twojej firmy skróci czas i podniesie jakość procesów rekrutacji.

Dzięki wykorzystywaniu Facet5 w procesach rekrutacji:

  • Poprawisz wskaźniki sukcesu prowadzonych rekrutacji.
  • Wzmocnisz wizerunek swojej organizacji w oczach Kandydatów.
  • Poprawisz jakość rozmów z kandydatami starającymi się o pracę.
  • Przyspieszysz procesy rekrutacji.
  • Zmniejszysz wskaźnik nieplanowanych odejść – obniżysz koszty firmy związane z zatrudnieniem.
  • Zbudujesz firmę, w której Pracownikom będzie się „chciało chcieć”.

MODUŁ AUDITION FACET5 TO NARZĘDZIE ON-LINE, KTÓRE W NOWOCZESNY I UNIKALNY SPOSÓB POPRAWIA JAKOŚĆ PROWADZONYCH REKRUTACJI.

Facet5_Audition_cmyk

Moduł Audition Facet5 umożliwia:

1. Określenie profilu idealnego kandydata pomiędzy osobami prowadzącymi rekrutację. Za pomocą elektronicznej ankiety przełożony, osoby osiągające sukces w danej roli oraz inne osoby znające wymagania na danym stanowisku określają, jakie zachowania są potrzebne do osiągania sukcesu w danej roli (ocena 360 stopni oczekiwań wobec zachowań na danym stanowisku).

2. Uzgodnienie profilu idealnego kandydata – ostateczne uzgodnienie profilu idealnego kandydata w drodze wspólnego konsensusu, nadanie wag poszczególnym kryteriom oceny.

3. Badanie dopasowania wszystkich branych pod uwagę kandydatów do idealnego profilu. Facet5 generuje ranking dopasowania kandydatów do stanowiska. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas i zasoby, gdyż na rozmowy rekrutacyjne zapraszacie jedynie najlepszych kandydatów.

4. Wydrukowanie Przewodnika Prowadzenia Rozmowy Kwalifikacyjnej – system generuje indywidualny raport prowadzenia rozmowy wraz z przykładami trzech pytań behawioralnych i trzech sytuacyjnych do dalszego badania dopasowania kompetencji kandydata do wymagań danego stanowiska związanych z każdym z trzynastu podaspektów.

5. Projektowanie ścieżek karier – Facet5 umożliwia badanie dopasowania osobowości każdego z pracowników do różnych ról w organizacji oraz badanie dopasowania wielu osób do określonej roli.

6. Audition i rekrutacja pod kątem kluczowych kompetencji – moduł Audition umożliwia stworzenie szablonów kluczowych kompetencji Twojej organizacji i porówywanie do nich osobowości kandydatów. Tworzy się przy tym ranking osób z największym potencjałem.

7. Audition i zwolnienia monitorowane – program Audition dostarcza mierzalnych i obiektywnych kryteriów, które możesz wykorzystać w komunikowaniu pracownikom decyzji o zwolnieniach.

Zapraszam do kontaktu i współpracy!

Nina Sosińska – HR High Touch