Misja i wartości

Naszą misją jest uczyć jak uczyć, mierzyć to, co trudno jest zmierzyć i wnosić pozytywny wkład, który przewyższa oczekiwania naszych partnerów biznesowych.

Dostarczamy precyzyjne diagnozy ułatwiające wprowadzanie tych zmian, które mają kluczowe znaczenie w osiąganiu mierzalnych postępów i rozwoju kompetencji zawodowych.

Inspirujemy naszych Klientów do wprowadzania zmian, które ułatwiają im znajdowanie odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania.

Wspieramy  liderów w budowaniu kultury zaangażowania i osiąganiu doskonałych wyników dzięki wykorzystywaniu pełnej gamy sprawdzonych profesjonalnych narzędzi (badań osobowości zawodowej oraz ocen pracowników metodą 360 stopni) służących procesom selekcji, zarządzania, rozwoju i zatrzymywania w firmie Talentów.  Narzędzia, które oferujemy,  są rezultatem dziesiątek lat badań prowadzonych na całym świecie przez licencjonowanych psychologów biznesu i służą maksymalizacji rezultatów biznesowych.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Facet5 Ltd.oraz Envisia Learning Ltd. w Polsce.

Dostarczamy innowacyjne narzędzia „on-line” zaprojektowane dla konsultantów, coachów  oraz  ludzi biznesu, którzy pracują nad optymalizacją korporacyjnych działań HR. które obecnie wykorzystywane są w ponad 100 krajach świata.

Narzędzia, które oferujemy,  powstały na bazie wielu lat doświadczeń, posiadamy unikalną wiedzę ekspercką w realizacji ocen 360 stopni  oraz różnego typu badań osobowości zawodowej. Oferujemy również również wiele narzędzi wspierających planowanie karier,  ocenę poziomu stresu oraz badanie klimatu organizacyjnego. Oferowane przez nas rozwiązania  powstały  na podstawie dogłębnych badań i walidacji. Firmy Facet5 Ltd oraz Envisia Learning Ltd. mają zasięg ogólnoświatowy.

NASZE WARTOŚCI

Zwiększanie zadowolenia Klientów naszych Klientów
Oferujemy naszym Klientom nowoczesne, dobrze sprawdzone narzędzia psychometryczne, które służą: identyfikacji i rozwojowi talentów, mierzeniu dopasowania oraz zwiększaniu zadowolenia ludzi z wykonywanej przez nich pracy.

Wiarygodność i Zaufanie
Rozwiązania, które oferujemy naszym Klientom powstały na bazie wieloletniej międzynarodowej współpracy psychologów pracy z ludźmi biznesu. Nasze narzędzia mierzą dokładnie to, co ma wpływ na wyniki pracy.  Naszą dewizą jest budowanie doskonałych relacji z naszymi partnerami biznesowymi opartych na wzajemnym zaufaniu. Zapewniamy naszym Klientom pełną poufność wszystkich ważnych dla nich informacji oraz pełną otwartość w budowaniu owocnych relacji biznesowych.

Niezależność
Konsultanci, z którymi współpracujemy otrzymują swobodny dostęp do naszych systemów informatycznych, a informacje, które w nich gromadzą są dobrze zabezpieczone na naszych serwerach w Londynie. Oferujemy naszym Partnerom Biznesowym atrakcyjne warunki współpracy, które ułatwiają im realizację wizji ich firmy.  Konsultanci, z którymi współpracujemy mają pełną niezależność w wykorzystywaniu naszych narzędzi oraz możliwość umieszczenia we wszystkich generowanych raportach logo ich firmy, a w ocenach 360 stopni również logo ich Klientów.

Wspieranie Rozwoju Talentów
Nasze narzędzia powstały w celu przyspieszania rozwoju Talentów na każdym poziomie organizacji. Dzięki wykorzystywaniu naszych testów osobowości zawodowej oraz ocen 360 stopni nasi partnerzy biznesowi precyzyjnie identyfikują talenty pracowników oraz obszary rozwoju niezbędne do realizacji strategii ich firmy i dzięki temu koncentrują się na właściwych celach, przynoszących  organizacjom najlepsze efekty.

Inspirowanie Kreatywności
Poprzez zadawanie właściwych pytań oraz dostarczanie właściwych narzędzi pomagamy rozwijać kreatywność organizacji oraz znajdowanie najbardziej efektywnych dla niej rozwiązań.

Pomagamy naszym Klientom odkrywać małe różnice, które mają wielkie znaczenie i przynoszą zamierzone efekty. Wszystko może być proste – trzeba to tylko w odpowiednim czasie dostrzec.

Wspieramy naszych Partnerów Biznesowych w dokonywaniu zmian transformacyjnych i rozwijaniu kompetencji związanych  z przywództwem transformacyjnym oraz transakcyjnym.