FACET5 - Prosta instrukcja obsługi człowieka

PRZYWÓDZTWO TRANSAKCYJNE I TRANSFORMACYJNE W FACET5

Aby lepiej rozumieć, co mierzy Facet5 – proszę pobierz broszurę Profil Osobisty Facet5 i wydrukuj ją:

Autor: Nina Sosińska

Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 ułatwia liderom zrozumienie indywidualnych różnic, jakie występują pomiędzy ludźmi oraz dobieranie skutecznych metod zarządzania nimi w oparciu o te różnice. W profilu Facet5 znajdziesz szczegółowe wskazówki dla lidera na temat tego jak skutecznie motywować, inspirować i zarządzać daną osobą. Zostały one sporządzone na podstawie teorii przywództwa transformcyjnego i transakcyjnego Bernarda Bassa.
Co robią Liderzy Transakcyjni?

Przywództwo Transakcyjne opiera się głównie na „wymianie”. Lider ustala z poszczególnymi członkami swojego zespołu:, „jeśli osiągniesz to – otrzymasz to i to”. Lider uznaje, że ludzie powinni realizować swoje cele, gdyż za to im się płaci.

Przywódcy Transakcyjni definiują cele, sposoby ich realizacji, monitorują procesy i utrzymują w swoich rękach władzę. Najważniejsza jest dla nich realizacja celów.

Co robią Liderzy Transformacyjni?

Przywództwo Transformacyjne jest daleko ponad transakcyjnym. Nazwa Transformacyjne pochodzi od tego, że podczas wykonywania zadań ludzie doznają „transformacji” – zmieniają się, uczą nowych rzeczy, odkrywają nowe rozwiązania. Liderzy i organizacje dzięki temu realizują więcej niż zostało zaplanowane, wszyscy otrzymują więcej niż to, za co organizacja płaci swoim pracownikom. Nie chodzi tu jedynie o realizację celów, ale również o drogę, którą ludzie wspólnie przechodzą podczas realizacji projektów.

Liderzy Transformacyjni:

 • Budują atrakcyjne wizje przyszłości. Wizje te powstają poprzez łączenie potrzeb i marzeń wszystkich członków zespołu. Koncentrują wysiłki wszystkich członków zespołu wokół realizacji tych wizji;
 • Ciągle komunikują ludziom cały obraz, – aby mogli zrozumieć, jakie znaczenie ma ich praca dla całej organizacji;
 • Delegują władzę – zachęcają ludzi do działania, które przyniesie najlepsze rezultaty, dzięki temu ludzie mają szansę uczenia się nowych rzeczy, rozwoju, stosowania własnych metod działania, – co poprawia ich zaangażowanie i lojalność. Dzięki takiemu podejściu zaspokojona jest najwyższa z ludzkich potrzeb – potrzeba samorozwoju. Liderzy Transformacyjni sprawiają, że ludzie osiągają więcej niż wszyscy sobie na wstępie zakładali.
  • Transformacja to zmiana – liderzy transformacyjni są agentami zmian – wykazują odwagę wprowadzania nowych metod działania.
  • Dają dobry przykład. Są świadomi swoich zachowań, potrafią je kontrolować, modyfikować. Są przykładem przestrzegania wspólnych wartości.
  • Są otwarci i swoich działaniach wykazują dużą elastyczność. Chętnie podejmują ryzyko, ale nie są lekkomyślni. Uczą się na błędach.
  • Inspirują i ułatwiają ludziom rozwój.
  • Zwiększają swoją samoświadomość, świadomość potrzeb innych ludzi i dbają o ciągłe doskonalenie.

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie przywództwa transformacyjnego:

 • Nastaw „swoje odbiorniki” na potrzeby i osobowość ludzi, z którymi pracujesz. Słuchaj ludzi i zwracaj uwagę na skuteczność swojego zachowania wobec każdego z nich.
 • Ciągle poszukuj nowych sposobów działania i miej odwagę je wprowadzać.
 • Nie unikaj konfrontacji – traktuje je, jako ważny moment, w którym możesz przeanalizować punkt widzenia innych ludzi. Nie trać przy tym z oczu “obrazu całej sytuacji”.
 • Przekazuj władzę swoich ludziom, pozwól mi „rosnąć” przy realizacji Waszych wspólnych projektów.
 • Korzystaj z badania osobowości zawodowej Facet5, które jest doskonałym przewodnikiem Przywództwa Transakcyjnego i Transformacyjnego. Stare przysłowie mówi: „możesz zjeść z człowiekiem beczkę soli i nigdy go nie poznasz”. Facet5 mówi o ludziach znacznie więcej – pozwala poznawać ich potrzeby, motywacje i oczekiwania wobec przełożonego. Facet5 identyfikuje zarówno Talenty jak i obszary rozwoju, ułatwia realizację projektów i pomoże Ci budować wizerunek skutecznego Lidera Talentów – kliknij tu, aby otrzymać przykładowy raport.