FACET5 PROSTA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZŁOWIEKA

Przywództwo Transakcyjne i Transformacyjne w Facet5

Autor: Nina Sosińska

Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 ułatwia liderom zrozumienie indywidualnych różnic, jakie występują pomiędzy ludźmi oraz dobieranie skutecznych metod zarządzania nimi w oparciu o te różnice. W profilu Facet5 znajdziesz szczegółowe wskazówki dla lidera na temat tego jak skutecznie motywować, inspirować i zarządzać daną osobą. Zostały one sporządzone na podstawie teorii przywództwa transformcyjnego i transakcyjnego Bernarda Bassa.

Co robią Liderzy Transakcyjni?
Przywództwo Transakcyjne opiera się głównie na „wymianie”. Lider ustala z poszczególnymi członkami swojego zespołu:, „jeśli osiągniesz to – otrzymasz to i to”. Lider uznaje, że ludzie powinni realizować swoje cele, gdyż za to im się płaci.

Przywódcy Transakcyjni definiują cele, sposoby ich realizacji, monitorują procesy i utrzymują w swoich rękach władzę. Najważniejsza jest dla nich realizacja celów.

Co robią Liderzy Transformacyjni – czyli LiderzyTalentów?
Przywództwo Transformacyjne jest daleko ponad transakcyjnym. Nazwa Transformacyjne pochodzi od tego, że podczas wykonywania zadań ludzie doznają „transformacji” – zmieniają się, uczą nowych rzeczy, odkrywają nowe rozwiązania. Liderzy i organizacje dzięki temu realizują więcej niż zostało zaplanowane, wszyscy otrzymują więcej niż to, za co organizacja płaci swoim pracownikom. Nie chodzi tu jedynie o realizację celów, ale również o drogę, którą ludzie wspólnie przechodzą podczas realizacji projektów.

Liderzy Talentów:

 • Budują atrakcyjne wizje przyszłości. Wizje te powstają poprzez łączenie potrzeb i marzeń wszystkich członków zespołu. Koncentrują wysiłki wszystkich członków zespołu wokół realizacji tych wizji;
 • Ciągle komunikują ludziom cały obraz, – aby mogli zrozumieć, jakie znaczenie ma ich praca dla całej organizacji;
 • Delegują władzę – zachęcają ludzi do działania, które przyniesie najlepsze rezultaty, dzięki temu ludzie mają szansę uczenia się nowych rzeczy, rozwoju, stosowania własnych metod działania, – co poprawia ich zaangażowanie i lojalność. Dzięki takiemu podejściu zaspokojona jest najwyższa z ludzkich potrzeb – potrzeba samorozwoju. Liderzy Transformacyjni sprawiają, że ludzie osiągają więcej niż wszyscy sobie na wstępie zakładali.
  • Transformacja to zmiana – liderzy transformacyjni są agentami zmian – wykazują odwagę wprowadzania nowych metod działania.
  • Dają dobry przykład. Są świadomi swoich zachowań, potrafią je kontrolować, modyfikować. Są przykładem przestrzegania wspólnych wartości.
  • Są otwarci i swoich działaniach wykazują dużą elastyczność. Chętnie podejmują ryzyko, ale nie są lekkomyślni. Uczą się na błędach.
  • Inspirują i ułatwiają ludziom rozwój.
  • Zwiększają swoją samoświadomość, świadomość potrzeb innych ludzi i dbają o ciągłe doskonalenie.

Jeśli chcesz zostać Liderem Talentów:

 • Nastaw „swoje odbiorniki” na potrzeby i osobowość ludzi, z którymi pracujesz. Słuchaj ludzi i zwracaj uwagę na skuteczność swoich zachowań wobec każdego z nich.
 • Ciągle poszukuj nowych sposobów działania i miej odwagę je wprowadzać.
 • Nie unikaj konfrontacji – traktuje je, jako ważny moment, w którym możesz przeanalizować punkt widzenia innych ludzi. Nie trać przy tym z oczu “obrazu całej sytuacji”.
 • Przekazuj władzę swoich ludziom, pozwól mi „rosnąć” przy realizacji Waszych wspólnych projektów.
 • Korzystaj z badania osobowości zawodowej Facet5, które jest doskonałym przewodnikiem Przywództwa Transakcyjnego i Transformacyjnego. Stare przysłowie mówi: „możesz zjeść z człowiekiem beczkę soli i nigdy go nie poznasz”. Facet5 mówi o ludziach znacznie więcej – pozwala poznawać ich potrzeby, motywacje i oczekiwania wobec przełożonego. Facet5 identyfikuje zarówno Talenty jak i obszary rozwoju, ułatwia realizację projektów i pomoże Ci budować wizerunek skutecznego Lidera Talentów – kliknij tu, aby otrzymać przykładowy raport.