Przykładowe raporty badania osobowości FACET5

Jeśli chcesz otrzymać inne przykładowe raporty Facet5 – podaj nam swój adres mailowy oraz określ obszary (rekrutacja, coaching, doradztwo zawodowe, planowanie ścieżek karier, rozwój, motywowanie, podnoszenie umiejętności przywódczych etc.), w których chciałbyś / chciałabyś wykorzystywać narzędzie Facet5.

Aby otworzyć plik z przykładowym raportem – kliknij w każdy z poniższych linków zawierających nazwę raportu – kiedy otrzymasz komunikat Adobe Reader kliknij “OK”.

Uwaga!
W niżej przedstawionych przykładowych raportach wszystkie imiona i nazwiska respondentów zostały zmienione.

Inne raporty oraz opisy zastosowań wyników testów osobowości zawodowej Facet5 znajdziesz na stronie: www.facet5.com