Kto korzysta z FACET5?

Wyniki badania osobowości zawodowej Facet5 mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach.
Te same dane mogą być wykorzystane dla różnych celów.
DSC_2576 copy
  • Osoby rekrutujące kandydatów mogą wykorzystywać kluczowe aspekty osobowości do zwiększania skuteczności rozmów kwalifikacyjnych. Facet5 ułatwia jaśniejszą interpretację wagi kluczowych aspektów w konkretnej roli oraz wskazuje na dopasowanie kandydatów do jej pełnienia.
  • Menedżerowie, których zadaniem jest wprowadzenie nowej osoby do zespołu mają szersze spojrzenie na to, co powinno być zrobione w pierwszej kolejności i dzięki temu mogą lepiej przygotować ten proces.
  • Przełożeni otrzymują zestaw wskazówek jak efektywnie budować indywidualne zaangażowanie każdego z członków swojego zespołu.
  • Członkowie zespołów mają możliwość lepszego zrozumienia siebie i swoich kolegów w swoim zespole. Ułatwia to budowanie owocnych relacji i unikanie potencjalnych konfliktów.
  • Kierownicy projektów mogą wykorzystywać to narzędzie do budowania efektywnych zespołów projektowych, a następnie skutecznie motywować ich członków do skutecznej realizacji celów.
  • Osoby zarządzające procesami rozwoju mogą planować rozwój pracowników w sposób zgodny z indywidualnymi potrzebami i preferencjami poszczególnych osób, co w zdecydowany sposób zwiększa ich skuteczność.
  • Doradcy zawodowi mogą wykorzystywać to proste narzędzie przy pomaganiu ludziom w lepszym zrozumieniu współpracowników, zespołów oraz organizacji.
INFORMACJE ZWROTNE NA TEMAT WYNIKÓW BADANIA FACET5 MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE OSOBOM BADANYM JEDYNIE PRZEZ AKREDYTOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW FACET5.