CUSTOMVIEW360

OCENY PRACOWNIKÓW 360 ON-LINE W PEŁNI DOPASOWANE DO POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW

Jeśli Państwa firma posiada już opracowany model kompetencji i teraz właśnie planujecie proces ich oceny –  wykorzystajcie nasz sprawdzony system CustomView360.

Przygotujemy dla Państwa organizacji „szyty na miarę” jej potrzeb system oceny 360 stopni oparty o Kompetencje  Kluczowe Państwa organizacji oraz opracowane dla nich kryteria oceny.  Udostępnimy Państwu również bliotekę opisów ponad 800 zachowań opracowanych w wyniku rzetelnych walidacji naszych narzędzi, które od ponad 16 lat tworzymy dla znanych światowych korporacji w celu dokonywania oceny pracowników metodą 360 stopni.

System CustomView360 został wybrany przez wiele światowych korporacji takich jak: Scotiabank, Heart and Stroke Corporation Canada, Kiewit Corporation, Capital One Corporation, Time Warner Cable, University of California – Los Angeles, Credit Suisse, Zurich, Toyota, ABN-Amro, VISA, WestLB, Next Pharma,…

CustomView360 jest bardzo elastycznym i zarazem wygodnym w użyciu narzędziem do dokonywania ocen pracowniczych metodą 360 stopni.

Informacje zwrotne w ocenie 360 stopni na temat poziomu kompetencji mogą być pozyskiwane od dowolnej ilości respondentów: przełożonych, podwładnych, kolegów, Klientów Państwa firmy…

Do Państwa należy wybór jakie grupy respondentów mają dokonywać oceny 360 stopni i ilu respondentów powinno być w każdej grupie.

CustomView360 jest systemem dokonywania oceny 360 stopni metodą on-line”, a jego główne zalety to:

1. Niezawodność – gwarantowana przez nasze kilkunastoletnie doświadczenie w zbieraniu informacji zwrotnych metodą 360 stopni „on-line”. Wybierając nasz system – wybieracie Państwo pełną automatyzację całego procesu –  eliminujecie Państwo większość prac manualnych związanych z realizacją ocen 360 stopni. CustomView360 oznacza pełną automatyzację  oceny  360 stopni. Osoby oceniane nominują na dedykowanej do tego stronie internetowej respondentów, których proszą o dokonanie oceny 360 stopni. Nominacje te – na Państwa życzenie mogą zatwierdzać lub zmieniać przełożeni osób ocenianych. System automatycznie zapisuje udzielone przez respondentów odpowiedzi – jesli ktoś przerwie dokonywanie oceny – przy ponownym  otworzeniu kwestionariusza wraca do miejsca, w którym poprzednio skończył swoją pracę.  Ustalamy z Państwem ostateczne terminy dokonywania nominacji respondentów, dokonywania oceny  oraz terminy automatycznego wysyłania przypomnień do osób, które tego jeszcze nie wykonały. Zapewniamy Państwu możliwość śledzenia i monitorowania przebiegu całego procesu. Raporty z oceny  360 stopni generowane są w formacie PDF w ustalonych terminach i wysyłane do określonych adresatów,  w  ustalonym formacie i rozmiarze etc….

2. Pełna elastyczność – wszystkie instrukcje, skale, grupy i typy respondentów oceny 360 stopni tworzymy zgodnie z Państwa potrzebami. Nasze kwestionariusze mogą zawierać dwie skale (np. skalę częstotliwości i ważności). Możemy umieścić w systemie dokonywania oceny metodą 360 stopni zarówno logo Państwa firmy jak i logo Klientów Państwa firmy.  Sposób wyświetlania informacji oraz raportowania wyników  będzie również w pełni dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. Nasz system informatyczny zapewnia 50 różnych form raportów, włączanie oraz wyłączanie jego poszczególnych sekcji, wiele różnych rodzajów grafiki oraz różne rodzaje planów rozwoju związanych z dalszym rozwojem kompetencji. Cena jednej oceny 360 stopni nie zależy od ilości respondentów, czyli od liczby osób, czy też grup respondentów, które dokonują tej oceny. Raporty CustomView360 są dostępne w wielu językach – nie pobieramy dodatkowych opłat za różne wersje językowe, czy też różne formy i wymiary raportu. Możemy utworzyć wewnętrzne normy dla Państwa organizacji.

System CustomView360 daje możliwość wprowadzania dowolnej liczby kompetencji oraz dowolnej liczby zachowań, które je opisują. Nie mamy żadnych ograniczeń wobec ilości pytań otwartych, które w raportach mogą pojawiać się w różnych miejscach. Dla różnych poziomów organizacji możemy w różny sposób określać i mierzyć poziom kluczowych kompetencji. System CustomView360 umożliwia opisywanie tych samych kompetencji w innej formie – dla  osób  dokonujących samooceny oraz w innej dla pozostałych respondentów. Wprowadzamy do systemu  informacje o popełnieniu błędu, tzw. „error messages”, które automatycznie pojawiają się  na ekranie, gdy osoba dokonująca oceny nie robi tego zgodnie z podaną instrukcją (np. gdy nie udzieliła odpowiedzi na pytanie otwarte, lub gdy nie wypełniła wszystkich pozycji na danej stronie kwestionariusza).  Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej na temat elastyczności naszych narzędzi oraz unikalnego sposobu raportowania wyników.

3. Bezpieczeństwo przechowywanych informacji uzyskiwanych podczas procesu dokonywania oceny kompetencji pracowników metodą 360 stopni – wszystkie dane zbierane podczas dokonywania ocen 360 stopni są zabezpieczone na naszych serwerach w Londynie – Synermetric jest firmą, która posiada certyfikat ISO 9001Nasze serwery znajdują się w Claranet Network Operations Centre, gdzie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ich praca jest monitorowana przez zespół informatyków, którzy codziennie wykonują backup przechowywanych na naszych serwerach informacji (backup agent o nazwie Legato). Claranet Network gwarantuje 99,9% niezawodności w dostępie do internetu poprzez  Claranet Backbone.  W s posób zgodny z najwyższymi światowymi standardami zapewniamy bezpieczeństwo przechowywanych informacji oraz ciągłość pracy naszych serwerów. W ciągu jednej sekundy możemy obsłużyć 4000 równoległych sesji (w ciągu jednej minuty do naszych systemów może zalogować się jednocześnie 24 000 użytkowników). Nasi Klienci nie doświadczają problemów z logowaniem się do systemu, czy też utratą raz wprowadzonych danych.

4. Rozsądne koszty prowadzenia oceny 360 stopni – nasze ceny nie są uzależnione od ilości respondentów biorących udział w ocenie 360 stopni.

5. Sprawdzone rozwiązania związane z dokonywaniem ocen 360 stopni – oferujemy Państwu doradztwo w sprawie projektowania kwestionariuszy ocen 360 stopni, ustalania skal, tworzenia procedur administrowania systemem ocen, stosowania najlepszych praktyk oraz unikania potencjalnych problemów związanych z jego realizacją. Wszystkie nasze usługi zapewniają Państwu najwyższy stopień bezpieczeństwa, prywatności i poufności.

6. Nasz system umożliwia generowanie raportów oceny 360 stopni dla całej organizacji  doskonale ułatwiających analizowanie aktualnych trendów rozwoju kompetencji oraz wskazuje potencjalne i potwierdzone obszary rozwoju całej firmy. Dzięki wprowadzaniu danych demograficznych tego typu raporty mogą być szybko generowane dla poszczególnych szczebli organizacji, obszarów biznesu, lokalizacji etc. Jest to bardzo cenny element oceny 360 stopni, gdyż pomaga w dokonywaniu analiz, identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych organizacji., mierzeniu skuteczności ich działań oraz komunikowaniu osiągniętych sukcesów. Każdy raport grupowy generujemy dla Państwa w cenie pojedynczej oceny 360 stopni. Oferowany przez nas system ocen 360 stopni  jest w całości „szyty” na miarę potrzeb Państwa organizacji – zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym (logo, wygląd i kolorystyka strony internetowej służącej ocenie 360 stopni, rodzaje raportów oraz umieszczanych w nich wykresów, tabel, planów rozwoju kompetencji…).

Generowane raporty mogą być oparte o nasze sprawdzone rozwiązania dokonywania oceny metodą 360 stopni lub o korporacyjne wymagania naszych Klientów związane z coachingiem i ustalaniem planów rozwoju pracowników. Nasze rozwiązania oraz narzędzia „on-line” zapewniają Państwu pełne bezpieczeństwo przepływu oraz przechowywania danych oraz umożliwiają eliminowanie wielu niepotrzebnych prac, które zwykle związane są z dokonywaniem ocen 360 stopni. Zaproszenia do dokonywania nominacji respondentów oraz dokonania samooceny są automatycznie rozsyłane do każdego uczestnika badania, po dokonaniu i zatwierdzeniu nominacji respondentów  – system wysyła do nich zaproszenia do dokonania oceny 360 stopni. System czuwa  również nad terminowym dokonywaniem ocen i automatycznie, w ustalonym terminie,  wysyła poprzez pocztę elektroniczną przypomnienia do osób, które nie dokonały jeszcze oceny. Administratorzy systemu mają możliwość śledzenia statusu realizacji projektu oceny 360 stopni oraz generowania raportów cząstkowych – ocen otrzymanych od jednej lub kilku wybranych grup respondentów.

W celu omówienia szczegółów realizacji takiego projektu – skontaktuj się z nami: