FACET5 Ltd.

Lifecyclemodelfinal_Polish_Small_189x153_trans
Facet5 jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych instrumentów pomiaru osobowości, jakie są dzisiaj dostępne. Stosowany przez organizacje i firmy doradcze na całym świecie, kwestionariusz Facet5 pozwala wykorzystywać siłę osobowości, pomagając firmom w pełni rozwinąć umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim. Facet5 dostarcza modelu i języka pozwalającego wyjaśnić, jak ludzie różnią się w swoich zachowaniach, motywacjach i postawach, oraz, co ważniejsze, co można osiągnąć.
System Facet5 został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na szybką, praktyczną informację pomagającą firmom podejmować decyzje na każdym etapie drogi pracownika w ramach organizacji. Dostępny w ponad 30 różnych językach, kwestionariusz Facet5 jest wolnym od żargonu narzędziem internetowym łatwo dostępnym na całym świecie. Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie istotnych porównań.

Facet 5 Wykorzystuj potencjał swoich pracowników
Facet 5 Team Scape
Facet 5 Przegląd Przywództwa Strategicznego
Facet 5 Potęga osobowości
Facet 5 Warsztaty akredytacyjne
Facet 5 Back Drop
Facet 5 Audition
Facet 5 Potęga osobowości