Facet5 – FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania na temat systemu narzędzi psychometrycznych Facet5.

Czy Facet5 ma opracowane normy polskie?

Tak mamy opracowane polskie normy.
Najnowsze normy polskie zostały opracowane w 2017 roku dla ponad 7500 osób dorosłych pracujących w firmach polskich. 

Czym różni się Facet5 od innych badań osobowości zawodowej?

Raporty Facet5 są napisane prostym językiem biznesu i mogą być wykorzystywane w wielu procesach rozwoju ludzi.

Facet5 jest narzędziem psychometrycznym opracowanym wyłącznie dla potrzeb biznesu na podstawie wielu nowoczesnych teorii zarządzania organizacją. Jest to narzędzie wystarczająco skomplikowane, aby było rzetelne i wiarygodne, a jednocześnie wystarczająco proste, aby wyniki badań mogły być wykorzystywane na każdym poziomie organizacji.

Czy Facet5 jest oparty o Wielką Piątkę?

Tak – Facet5 należy do grupy narzędzi badających 5 aspektów ludzkiej osobowości. Facet5 powstał na podstawie teorii Wielkiej Piątki aspektów ludzkiej osobowości, która jest obecnie ogólnie uznawana przez środowiska akademickie na całym świecie i wykorzystywana jako podstawa rozumienia indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi. Można znaleźć wiele odniesień do teorii Wielkiej Piątki w literaturze psychologicznej. Facet5 mierzy pięć głównych aspektów osobowości, 13 pod-aspektów, 17 rodzin referencyjnych. Główne aspekty to: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalność. Wszystkie te aspekty są niezależne, stwierdzono ich wysoką rzetelność, niską korelację zgodnie z obecnie akceptowanymi najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Czym różnią się badania normatywne od ipsatywnych?

Facet5 różni się od narzędzi opartych o prace Marstona (DISC, PPA Thomas,etc)tym, że jest to badanie normatywne, a nie ipsatywne(test wymuszonego wyboru). To umożliwia precyzyjne porównywanie ludzi pomiędzy sobą oraz porównywanie profili osobowości do określonych przez ekspertów profili idealnych kandydatów. Facet5 jest narzędziem sprawdzonym oraz zarejestrowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Czym wyróżnia Facet5 na tle innych narzędzi? 

Facet5 różni się od starszych kwestionariuszytym, że wykorzystuje nowoczesną grafikę oraz prosty język biznesu – kwestionariusz ten został zaprojektowany wyłącznie dla potrzeb biznesu. Raporty Facet5 charakteryzuje minimalna tekstu, prostota wykorzystywanego języka, wizualizacja przekazu w tak dużym stopniu, jak jest to możliwe – szczególnie w przypadkach, w których dokonujemy porównań.
Można prezentować jednocześnie wiele różnych profili – nakładać je na siebie – co w rezultacie stwarza unikalne możliwości różnego typu porównań. Wszystkie opcje porównań są w systemie bezpłatne. Akredytowani użytkownicy nie ponoszą również dodatkowych kosztów związanych z rozmiarami, ilością ani wersjami językowymi raportów – po otrzymaniu dostępu do systemu te opcje są bezpłatne.

Facet5 różni się od wieloczynnikowych kwestionariuszy (OPQ, MMPI, 16 PF, etc)tym, że został tak zaprojektowany, aby był łatwy do zrozumienia i wykorzystywania dla każdego poziomu użytkowników. 

Dlaczego trzeba mierzyć emocjonalność?

Facet5 różni się od wszystkich narzędzi opartych na teorii typów Junga(MBTI, TMI, etc) tym, że ma oddzielną skalę mierzącą Emocjonalność. Emocjonalność jest aspektem ludzkiej osobowości, który ma olbrzymi wpływ na efektywność zawodową – jest elementem bardzo mocno skorelowanym z osiąganiem sukcesów na wielu stanowiskach. Emocjonalność wskazuje poziom odporności na stres, poziom optymizmu oraz pewności siebie.

Co oznacza mój wynik Facet5?

W Facet5 nie ma ani dobrych ani złych wyników – liczy się głównie dopasowanie osobowości człowieka do roli zawodowej, którą pełni w organizacji, do osobowości innych członków zespołu, w którym pracuje oraz do kultury organizacji.

Ile kosztuje korzystanie z systemu Facet5?

Ceny raportów Facet5 zależą od ich rodzaju oraz od wielkości zakupu. Strukturę cen poszczególnych raportów prezentujemy na Bezpłatnych warsztatach edukacyjnych.

Facet5 jest niewątpliwie najbardziej efektywnym kosztowo narzędziem na rynku. Na podstawie wypełnienia jednego kwestionariusza można generować ponad 20 rodzajów raportów.  
Bezpłatne opcje systemu, które są dostępne dla akredytowanych użytkowników Facet5, to:

  • Korzystanie z wielu różnych wersji językowych.
  • Możliwość generowania raportów Facet5 w różnych wymiarach – dla różnych celów.
  • Tworzenie profili idealnych kandydatów na określone stanowiska w firmie.
  • Generowanie raportów Audition i TeamScape na podstawie wygenerowanych wcześniej raportów Profil Osobisty Facet5.
  • Możliwość projektowania i analizowania kultury organizacji.

Nie pobieramy rocznych opłat licencyjnych za użytkowanie systemu Facet5.

Jak przeprowadzane są badania Facet5?

Badania Facet5 przeprowadzane jest metodą on-line.  Wypełnienie kwestionariusza trwa zaledwie kilkanaście minut.

Jak zbudowany jest kwestionariusz Facet5?

Kwestionariusz składa się ze 106 par stwierdzeń, każda z tych par ukazuje się na oddzielnym ekranie.  Prosimy Cię o dokonanie wyboru z którym ze stwierdzeń i w jakim stopniu zgadzasz się bardziej.

Facet5 wykorzystuje format “różnic semantycznych”, w którym pary stwierdzeń mają przeciwne znaczenia i respondent jest proszony o wskazanie swoich preferencji wobec stwierdzenia umieszczonego po prawej lub po lewej stronie ekranu. To nie jest wybór wymuszony, gdyż obydwa stwierdzenia mieszczą się w tym samym wymiarze – osoby wypełniające kwestionariusz nie są proszone o wybór pomiędzy wzajemnie niezależnymi elementami.

W kwestionariuszu osobowości zawodowej Facet5 nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma też ani dobrych ani złych wyników. Kluczem sukcesu firmy jest zapewnienie dobrego dopasowania – ludzi do siebie nawzajem oraz ludzi do stanowisk, ról, zadań i kultury organizacji.
Facet5 jest badaniem normatywnym i stwarza praktycznie nieograniczone możliwości precyzyjnego porównywania wprowadzonych do systemu profili.

Jaka jest rzetelność wyników?

Współczynnik niezawodności przy powtarzaniu badań Facet5 wynosi 0,79-0,86.

Ile czasu trwa badanie Facet5?

Przeciętny czas wypełniania kwestionariusza on-line wynosi przeciętnie ok. 17 minut.

Czy potrzebuję jakiegoś dodatkowego sprzętu, aby móc korzystać z systemu Facet5?

 Aby korzystać z systemu Facet5 musisz mieć jedynie dostęp do internetu. Wszystkie dane przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach na terenie UE.

Jakie są koszty rocznej licencji związanej z wykorzystywaniem systemu Facet5?

Użytkownicy Facet5 nie ponosząkosztów rocznych licencji ani nie są zobowiązani do wykorzystywania z góry określonej ilości badań Facet5. Posiadanie dostępu do systemu Facet5 jest możliwe po ukończeniu dwudniowych warsztatów akredytacyjnych. Użytkownicy płacą za jednostki wykorzystane w poprzednim miesiącu. W przypadkach, gdy użytkownicy chcą wykupić z góry określoną liczbę jednostek – uzyskują od nas rabaty, których wysokość jest uzależniona od ilości wykupionych jednostek.

Ile czasu trwa warsztat akredytacyjny?

Świadectwo akredytacyjne Facet5 otrzymuje się po dwudniowych warsztatach. Warunkiem jest zdanie egzaminu, który polega na przeprowadzeniu przez każdego z uczestników warsztatu rozmowy coachingowej na temat wyników Facet5. Po tym warsztacie akredytowani użytkownicy mają możliwość otrzymania dostępu do wielu modułów systemu Facet5 (np. Audition, ToRQ, Teamscape, Backdrop).
Można również ukończyć jednodniowy warsztat Audition, po którym otrzymuje się dostęp jedynie do modułu Audition i ToRQ. Audition jest modułem utworzonym dla potrzeb rekrutacji i selekcji – można w nim tworzyć szablony – profile idealnych kandydatów i porównywać profile kandydatów do tych szablonów.

Dlaczego muszę uzyskać akredytację, aby otrzymać dostęp do systemu Facet5?

W celu utrzymywania profesjonalnej wiarygodności tego narzędzia i ciągłego zapewniania dalszego jej rozwoju opartego o praktyczne doświadczenia i współczesną teorię, system Facet5 jest dostępny jedynie dla akredytowanych użytkowników. Niezbędne jest szkolenie z zakresu interpretowania wyników oraz zarządzania informacjami Facet5.

Co to jest akredytacja Facet5?

Organizujemy zarówno otwarte jak i zamknięte warsztaty akredytacyjne. Program warsztatów składa się z dwóch części. Aby poznać szczegóły kliknij tutaj
W części pierwszej – omawiamy podstawy i zastosowania Facet5 w kluczowych obszarach zarządzania rozwojem. W tej części przedstawiamy również historię powstania Facet5 i koncentrujemy się na wzajemnym oddziaływaniu pięciu głównych aspektów osobowości – ze szczególnym podkreślaniem rzadko występujących kombinacji.
W części drugiej – przedstawiamy zastosowania Facet5 w różnych obszarach rozwoju ludzi w organizacji. Przy wykorzystaniu autentycznych przykładów budujemy model od pierwszego poznania, poprzez zintegrowanie z zespołem, do określenia stylu zarządzania oraz długofalowego rozwoju.
Warsztaty zapewniają solidne przygotowanie do prowadzenia rozmów na temat wyników Facet5.
Liczba miejsc jest ograniczona, nasze programy realizowane są dla małej liczby uczestników, gdyż składają się z wielu ćwiczeń, sesji dyskusyjnych i pracy indywidualnej, aby zapewnić, że każda biorąca w nich udział osoba uczy się w najbardziej efektywny dla niej sposób.

Nasze programy są w pełni interaktywne – oparte o prawdziwe przypadki i sytuacje. W ten sposób uczestnicy szybko rozwijają swoje umiejętności i mogą je natychmiast wykorzystywać w praktyce. Poznawanie Facet5 oznacza zgłębianie sztuki budowania dobrych relacji międzyludzkich. Materiały szkoleniowe zawierają wyjaśnienia wykorzystywanych technik, wskazówki interpretowania wyników oraz opisy studiów przypadków.

Czy mogę korzystać z Facet5 bez akredytacji?

Bez akredytacji, po ukończeniu jednodniowego warsztatu dostępny jest jedynie moduł Audition wspierający procesy rekrutacji oraz badania kognitywne ToRQ.

Jeśli chcę przeszkolić więcej osób w mojej firmie – czy mogę liczyć na jakieś zniżki?

Tak organizujemy warsztaty zamknięte dla firm, których cena może być korzystniejsza niż wysłanie kilku osób na warsztaty otwarte (dotyczy to 4 osób i więcej).

Czy muszę być psychologiem, aby wykorzystywać Facet5 w praktyce zawodowej? 

Z Facet5 mogą korzystać osoby, które mają doświadczenie w biznesie, wykształcenie psychologiczne nie jest konieczne.

Dlaczego warto zdobyć akredytację Facet5?

W celu utrzymywania profesjonalnej wiarygodności tego narzędzia i ciągłego zapewniania dalszego jej rozwoju opartego o praktyczne doświadczenia i współczesną teorię, dostęp do systemu Facet5 jest udzielany jedynie akredytowanym użytkownikom. Niezbędne jest szkolenie z zakresu interpretowania wyników oraz zarządzania informacjami Facet5.
Organizujemy zarówno otwarte jak i zamknięte warsztaty akredytacyjne. Program warsztatów składa się z dwóch części. Aby poznać szczegóły kliknij tutaj
W części pierwszej – omawiamy podstawy i zastosowania Facet5 w kluczowych obszarach zarządzania rozwojem. W tej części przedstawiamy również historię powstania Facet5 i koncentrujemy się na wzajemnym oddziaływaniu pięciu głównych aspektów osobowości – ze szczególnym tłumaczeniem rzadko występujących kombinacji.
W części drugiej – przedstawiamy zastosowania Facet5 w różnych obszarach rozwoju ludzi w organizacji. Przy wykorzystaniu autentycznych przykładów budujemy model od pierwszego poznania, poprzez zintegrowanie z zespołem, do określenia długofalowego rozwoju.
Warsztaty zapewniają solidne przygotowanie do prowadzenia rozmów na temat wyników Facet5.
Liczba miejsc jest ograniczona, a nasze szkolenia projektowane są dla małej liczby uczestników, gdyż składają się z wielu interaktywnych ćwiczeń, sesji dyskusyjnych i pracy indywidualnej pod okiem trenera. Zapewniamy, że każdy uczestnik uczy się w najbardziej efektywny dla niego sposób.

Nasze programy są w pełni interaktywne – oparte o prawdziwe przypadki i sytuacje. W ten sposób uczestnicy szybko rozwijają swoje umiejętności i mogą je zaraz po warsztatach wykorzystywać w praktyce. Poznawanie Facet5 oznacza doskonalenie się w sztuce budowania dobrych relacji międzyludzkich.

Materiały szkoleniowe zawierają wyjaśnienia wykorzystywanych technik, wskazówki do interpretowania wyników oraz opisy studiów przypadków.

0 Comments