Emocjonalność i jej znaczenie w zarządzaniu

Emocjonalność – czym jest? Jakie ma znaczenie w zarządzaniu?

W tym artykule opowiem Ci co to jest emocjonalność i jakie ma ona znaczenie w zarządzaniu ludźmi.
Emocjonalność nazywana jest też często neurotycznością, stabilnością lub tolerancją na stres. Działa jak soczewka, przez którą oglądamy pozostałe aspekty osobowości człowieka.
W raportach Facet5 emocjonalność opisuje ogólny poziom stresu i napięcia, jaki zwykle odczuwa badania osoba. Wyniki na skali emocjonalności pokazują również poziom optymizmu oraz stopień zachowywania ostrożności w obliczu nowych wyzwań.. Emocjonalność jest miarą wrażliwości badanej osoby na to, co inni ludzie o niej mówią i myślą. Pokazuje stopień pewności siebie badanych osób.
Emocjonalność jest tym aspektem od którego w Facet5 rozpoczynamy analizę osobowości człowieka. Carl Gustav Jung nie wierzył, że można mierzyć tę cechę charakteru, dlatego narzędzia ipsatywne, które powstały na podstawie opracowanej przez niego teorii typów, nie mierzą tego najbardziej istotnego aspektu ludzkiej osobowości. Wszystkie środowiska akademickie mówią dziś, że aby dobrze określić osobowość człowieka trzeba zmierzyć przynajmniej pięć jej aspektów (jest to tzw. Wielka Piątka). , Emocjonalność jest tym elementem, który interpretuje cały profil. W Facet5 uznajemy ją za najbardziej istotny element naszej osobowości.

Emocjonalność i jej znaczenie w zarządzaniu 

Wiemy, że emocje rządzą światem i że są podstawą podejmowania każdej decyzji. Wiemy, że ludzie najpierw podejmują decyzje pod wpływem emocji, a dopiero potem poszukują ich logicznego uzasadnienia.
Zwykle przebiega to tak:

  1. Na skutek bodźca zewnętrznego, czy też jakiejś myśli pojawia się emocja.
  2. Emocja wywołuje jakieś działanie.
  3. To działanie przynosi określone rezultaty – są to owoce naszej pracy.

To co jest widoczne i to, czym masz zarządzać to działania pracowników i ich rezultaty. Nie możesz tego jednak skutecznie robić bez zrozumienia emocji swoich pracowników. Emocjonalność jest najmniej widocznym dla innych aspektem naszej osobowości. Często trudno jest ją określić u innych ludzi, gdyż jest to aspekt skutecznie ukrywany – na ogół nie chcemy światu pokazywać naszych emocji i próbujemy zachowywać w trudnych sytuacjach twarz pokerzysty. Uznajemy, że tak jest dla nas bezpieczniej. Emocjonalność można porównać do korzeni drzewa, które, choć niewidoczne dla naszego oka, decydują o jakości owoców. Menedżer zwykle odpowiada za rezultaty działania swoich podwładnych. Natomiast te rezultaty wynikają w olbrzymiej mierze z ich emocji oraz z ich umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami.
Menedżer powinien więc umieć te dwie rzeczy rozpoznawać i mądrze nimi zarządzać.

Inteligencja emocjonalna – co to takiego?

W ostatnich latach dużo mówi się o inteligencji emocjonalnej, która też często uznawana jest za najważniejszy rodzaj inteligencji u menedżera.

Inteligencja emocjonalna jest to umiejętność odczytywania swoich własnych emocji oraz mądrego zarządzania tymi emocjami. Jest to również  umiejętność rozpoznawania emocji innych ludzi oraz wykorzystywania ich w taki sposób, aby ludzie realizowali to, czego od nich oczekujemy.
Twoją inteligencję emocjonalną bardzo mocno kształtuje Twoja własna emocjonalność oraz umiejętność zrozumienia emocjonalności innych ludzi. Jest to trudne – dlatego w zarządzaniu warto korzystać z badań osobowości, które znakomicie ułatwią Ci zrozumienie emocji Twoich podwładnych i dopasowanie do nich Twojego stylu zarządzania.
Zrozumienie Twojej własnej emocjonalności oraz wyników Twoich podwładnych na tej skali ułatwi Ci przewidywanie i ukierunkowywanie działań Twojego zespołu, a co za tym idzie – pomaganie Twoim podwładnym w osiąganiu jak najlepszych rezultatów.
W kolejnym artykule opowiem Ci, co oznacza wysoka emocjonalność i jak możesz nią skutecznie zarządzać.
P.S. Jeśli informacje zawarte w tym artykule uznajesz za przydatne – to poproszę o LIKE – zmobilizuje mnie to do kontynuowania tej serii artykułów.

0 Comments