Warsztaty akredytacyjne Facet5: 24-25 lipca, 2019, Warszawa

POZNAJ FACET5 – POZNANIE POTĘGI OSOBOWOŚCI ROZWINIE TWOJE MOŻLIWOŚCI

Facet5 jest globalnym i jednocześnie jednym z najbardziej nowoczesnych oraz wszechstronnych systemów pomiaru osobowości.

Wykorzystują go organizacje i firmy konsultingowe na całym świecie. Facet5 wspiera pracowników, zespoły, liderów i ich firmy  w wykorzystywaniu ich pełnego potencjału. Zastosowano model oraz język, które szybko wyjaśniają, jak ludzie różnią się swoim zachowaniem, motywacjami oraz postawami i co mogą dzięki temu osiągnąć.

Facet5 ułatwi Ci pracę oraz pomoże w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji  personalnych.

Zaprojektowany z myślą o ludziach i ich najlepszych stronach

Facet5 ułatwia zrozumienie osobowości. Głębokie i pełne zrozumienie osobowości daje ludziom poczucie tożsamości i wiedzę, jak być skutecznym liderem w zmieniającym się świecie. Facet5 przedstawi Ci głęboki i pouczający obraz osobowości, który możesz natychmiast wykorzystać do wzmacniania potencjału ludzi, zespołów i organizacji poprzez działania rozwojowe.

Opracowany dla potrzeb biznesu

Facet5 dostarcza Klientom szybkich, praktycznych i łatwych do wykorzystywania informacji, które wspierają rozwój pracowników na każdym etapie zatrudnienia. Facet5 jest rozwiązaniem internetowym dostępnym z każdego urządzenia na całym świecie w ponad 33 językach.  Wersje językowe raportów są w systemie bezpłatne. Szeroka gama norm branżowych i krajowych umożliwia dokonywanie znaczących, szybkich i prostych porównań.

Facet5 stosuje znane teorie zarządzania, jest w pełni on-line, wspierają go najnowocześniejsze technologie – gwarantujemy 99,9% niezawodności działania.
Facet5 może być łatwo i skutecznie stosowany w ciągu całego cyklu życia zawodowego: od procesów selekcji po odejście pracownika z firmy. Facet5 angażuje pracowników, liderów oraz organizacje w tworzenie wielu wszechstronnych raportów. Umożliwia wybór najlepszych praktyk z zakresu zarządzania podczas realizacji projektów budowania zespołów, integrowania nowych pracowników, czy też planowania zmian kultury organizacyjnej.

Facet5 umożliwia

Facet5 jest opracowany w oparciu o łatwy do zrozumienia model i stosuje prosty język biznesu. Facet5 został zaprojektowany przez psychologów pracy i może być stosowany na wszystkich poziomach organizacji. Pomaga zrozumieć zachowanie innych oraz to, co można wspólnie osiągnąć. Opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowanie ludzi w sposób, który jednocześnie ich nie ocenia. Dzięki Facet5 możesz z łatwością zrozumieć, zaakceptować i wykorzystywać moc osobowości. Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych, wszechstronnych, niezawodnych i precyzyjnych pomiarów osobowości. Facet5 to pierwszy system w Europie, który został opracowany na podstawie modelu Wielkiej Piątk

Facet5 ułatwi Ci zwiększanie samoświadomości, zrozumienie innych, dokonywanie znaczących porównań i budowanie coraz lepszych relacji. Facet5 to system łatwy do zrozumienia i stosowania, który pomoże Ci odpowiadać na kluczowe pytanie: „co dla mnie to oznacza?”

Solidna teoria psychologiczna

System Facet5 rozwijany jest w oparciu o solidne metody psychometryczne już ponad 27 lat, aby wspierać rozwój zawodowy pracowników na każdym etapie ich zatrudnienia. Podczas tworzenia narzędzi Facet5 mocno przestrzegamy naukowych zasad i reguł, jednak wiemy,  że to niewiele znaczy, dopóki nie zapewnimy, że te narzędzia są łatwe do zrozumienia oraz stosowania. Model Wielkiej Piątki jest obecnie powszechnie uznawany za najlepszy sposób opisywania osobowości i nieredukowalne minimum, które jest potrzebne do utworzenia pełnego opisu osobowości i zachowania człowieka. Facet5 precyzyjnie i szybko mierzy pięć aspektów osobowości człowieka, aby dać bezbłędny i łatwy do zrozumienia portret jego osobowości.

Zastosowany w Facet5 model Wielkiej Piątki jest obecnie najszerzej akceptowanym sposobem opisywania fundamentalnych bloków osobowości człowieka. Model Wielkiej Piątki jest uznany przez środowiska naukowe jako niezbędne minimum do opisywania osobowości oraz zachowań. Facet5 dokładnie i szybko mierzy pięć głównych aspektów osobowości (oraz 13 podaspektów) i na ich podstawie generuje portrety obrazujące różnice w zachowaniach poszczególnych ludzi. Model Facet5 jest łatwy do zrozumienia i stosowania. Raporty są napisane językiem biznesu i zawierają pożyteczne dla menedżerów wskazówki z zakresu zarządzania, motywowania i wywierania wpływu. System został oparty o teorię Wielkiej Piątki i traktuje Emocjonalność jako ważny element ludzkiej osobowości, który w znaczący sposób interpretuje cały profil osobowości. Jung nie wierzył, że można mierzyć emocjonalność, więc narzędzia oparte o jego teorię nie mierzą precyzyjnie tego aspektu. Dziś nie tylko potrafimy mierzyć Emocjonalność, ale także wiemy, że nasze działania i decyzje są w olbrzymiej mierze podejmowane na podstawie emocji – wielu ludzi dopiero po ich podjęciu znajduje logiczne uzasadnienie tego, co  właśnie zrobili.

Co mierzy Facet5?

Warsztaty akredytacyjne

Zapraszamy na dwa dni warsztatów akredytacyjnych Facet5. Po tych warsztatach zdobędziesz bezterminowe międzynarodowe uprawnienia do wykorzystywania tego systemu w Twojej praktyce zawodowej. Facet5 skutecznie wspiera akredytowanych użytkowników w budowaniu wizerunku profesjonalisty w obszarze rozwoju ludzi w organizacji. System narzędzi psychometrycznych Facet5 to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują głębszego zrozumienia zachowania ludzi w miejscu pracy.

Czym jest Akredytacja?

Korzystanie z systemu Facet5 wymaga ukończenia dwudniowych warsztatów akredytacyjnych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów Facet5. Podczas warsztatów poznasz system Facet5, dowiesz się co wyróżnia go na tle innych tego typu narzędzi stosowanych w biznesie, zrozumiesz aspekty osobowości zawodowej, które mierzy Facet5 i ich znaczenie w przewidywaniu, opisywaniu oraz wyjaśnianiu ludzkich zachowań. Nauczysz się jak należy interpretować i omawiać różne profile osobowości, wykonasz wiele praktycznych ćwiczeń, które ułatwią Ci zrozumienie różnic występujących pomiędzy ludźmi oraz sposobów budowania z nimi dobrych relacji. Nauczysz się przekazywania informacji zwrotnych na temat uzyskanych wyników Facet5. Warsztaty są prowadzone w ciekawy i w pełni interaktywny sposób. Uczestnicy wychodzą z nich w pełni przygotowani do interpretowania i omawiania profili Facet5 – uzyskując jednocześnie szerszą wiedzę na temat oceny osobowości zawodowej oraz możliwości stosowania tej wiedzy w biznesie. Po warsztatach podpisujemy umowę o współpracy i otrzymujesz dostęp do systemu Facet5, w którym możesz generować ponad 20 różnych rodzajów raportów ułatwiających diagnozowanie ludzi, zespołów, organizacji oraz  ich dalszy rozwój.

Korzyści z akredytacji

  • Korzystanie z systemu Facet5 zapewni Ci lepsze zrozumienie siebie i innych. Będziesz budować coraz lepsze relacje w miejscu pracy i zwiększysz swoją skuteczność postępowania w trudnych sytuacjach.
  • Facet5 ułatwi Ci budowanie wizerunku profesjonalisty – eksperta potrafiącego trafnie przewidywać zachowania ludzi w miejscu pracy i z sukcesem przeprowadzać projekty rozwoju ludzi w organizacji.
  • Uzyskasz stały dostęp do Centrum Wsparcia i Wiedzy Facet5, w którym znajdziesz materiały, programy szkoleniowe oraz inspiracje jak wykorzystywać Facet5 w różnego typu projektach rozwoju pracowników. Będziesz również mieć możliwość wymiany doświadczeń w polskich oraz  międzynarodowych grupach dyskusyjnych.
  • Nauczysz się coachingowego sposobu prowadzenia rozmów na temat wyników Facet5, który aktywnie zaangażuje każdego Klienta oraz zapewnia możliwość realizowania różnego typu celów biznesowych.
  • Otrzymasz bezpłatne badanie Facet5, które będziesz mógł/mogła wykorzystać w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów oraz dodatkowy indywidualny coaching dotyczący prowadzenia rozmowy na temat jego wyników.
  • Otrzymasz międzynarodowe świadectwo akredytacyjne umożliwiające Ci wykorzystywanie systemu Facet5 w każdym miejscu pracy.
  • Poznasz metody Accelerated Learning i będziesz się dobrze bawić.
  • Rozwiniesz swoje umiejętności motywowania, przekonywania i wywierania wpływu na innych. Uzyskasz narzędzia, które będą pomagać  Twoim Klientom rozwijać te umiejętności.
  • Nauczysz się analizować potencjał zespołu, otrzymasz materiały oraz narzędzia wspierające zwiększanie efektywności pracy zespołowej.
  • Otrzymasz dostęp do narzędzi zwiększających skuteczność coachingu.
  • W szybki i prosty sposób będziesz  analizować potencjał przywódczy oraz skuteczność liderów.
  • Otrzymasz dostęp do narzędzi ułatwiających systemowe wprowadzanie zmian kultury organizacji.
   • Będziesz mógł / mogła analizować zdolności kognitywne swoich Klientów.
   • Na podstawie wyników jednego kwestionariusza, którego wypełnienie zajmie Twoim Klientom jedynie kilkanaście minut – będziesz mieć możliwość generowania praktycznie nieograniczonej liczby raportów wspierających praktycznie każdy etap rozwoju zawodowego pracownika. Dzięki stosowaniu Facet5 oszczędzasz czas i eliminujesz niepotrzebne koszty.
 • System Facet5 jest wynikiem ponad 30 lat rzetelnych badań, prowadzonych przez doświadczonych psychologów biznesu. Narzędzie to przeszło już przez dwa przeglądy oraz rejestracje w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym. Szczycimy się tym, że BPS przyznało Facet5 w 2016 r. doskonałe oceny (pięć gwiazdek) za jego:
  • wiarygodność
  • rzetelność
  • wielkość próby badawczej
  • akceptowalność wyników
  • odpowiedniość komputerowo generowanych raportów
  • wiarygodność konstrukcji

KTO MOŻE UZYSKAĆ AKREDYTACJĘ?

Na warsztaty akredytacyjne Facet5 zapraszamy wszystkie osoby realizujące projekty: HR, rozwoju organizacji, coachingu, rozwoju przywództwa oraz powiązanych z nimi obszarów. Nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza ani doświadczenie – chociaż znacząco wspiera ich realizację Twoja naturalna ciekawość i zainteresowanie sprawami rozwoju osobowości. Oczekujemy od uczestników przeczytania przed warsztatami zestawu materiałów przygotowujących – ale nie jest to ani zbyt trudne, ani czasochłonne.

Opinie uczestników poprzednich warsztatów akredytacyjnych

“Mam wrażenie, że niemal 100% wiedzy, jaką otrzymałam podczas warsztatów jest do wykorzystania w mojej pracy HR-owej. Co więcej są to rozwiązania i narzędzia gotowe do zastosowania, a przede wszystkim wyposażające biznes w cenne informacje do podejmowania najważniejszych decyzji w firmie. Dziękuję. Renata Kuleta, PKP Intercity”

“Bogata wiedza na temat narzędzia, ciekawe “energizery”, profesjonalizm i wiedza prowadzących, świetne miejsce i atmosfera, obszerne materiały szkoleniowe. Kasia Ostrowska, Medicover”

„Warsztaty oceniam jako bardzo ciekawe i oferujące wiele możliwości motywowania pracowników i wprowadzania zmian w organizacji. Bardzo otwarta komunikacja, cenne wskazówki, ciekawa forma prowadzenia szkolenia (bardzo dużo ćwiczeń – wielki plus). Bardzo ciekawa i inspirująca tematyka. Warsztaty oceniam jako bardzo dobre. Grochal Łucja, Samsung Electronics Polska”

„Metodyczne, ciekawe, krok po kroku. Bardzo dużo wiedzy, mnóstwo możliwości. Andrzej Jabłonowski. Samsung Electronics Polska.”

„Warsztat był bardzo ciekawy. Bardzo jasno przedstawione wszystkie kluczowe kwestie sprzedażowe oraz aspekty dotyczące samego narzędzia Facet5. Bardzo dziękuję za jasny, ciekawy przekaz i interesującą prezentację. Serdecznie polecam! Joanna Bojarska – Buchcic, HR Solutions Bojarska – Buchcic.”

„Rewelacyjnie przygotowany i prowadzony warsztat. Piotr podąża za każdym uczestnikiem z uwagą i energią. Od ponad roku mam prawdziwą przyjemność pracować z Piotrem. Zawsze, o każdej porze i w każdej sytuacji służy pomocą i wsparciem. Z uwagą, spokojem i cierpliwością wyjaśnia wszystkie wątpliwości, jakie pojawiają się na mojej drodze konsultanckiej. Katarzyna Konieczna. WIK Consulting.”

„Polecam szkolenie akredytacyjne Facet5 z racji na mnogość możliwości, jakie dostarcza. Począwszy od rekrutacji, poprzez diagnozę profilu osobowości do budowania efektywnych zespołów i rozwoju indywidualnych talentów. Warsztaty były prowadzone w angażujący sposób, oparte o praktyczne umiejętności, z dużym naciskiem na praktyczne aspekty narzędzia. Kluczowe było ćwiczenie dawania feedbacku na „żywym organizmie”. Polecam raz jeszcze. Kamil Chmielewski. DTI Polska”.

„Bardzo ciekawy system. Skala zastosowań biznesowych stawia go na czele znanych mi rozwiązań. Po szkoleniu od razu kreuje się wiele myśli na praktyczne wdrożenie i stosowanie. Zadziwia mnie zgodność wyników badania z własnymi ocenami dotyczącymi mnie osobiście. Tak łatwo generuje drogę do rozwiązań, że trudno aż uwierzyć, że to takie proste. Ponadto bardzo pozytywne odczucia względem trenera – świetne prowadzenie i profesjonalizm. Zyskałam dla siebie bardzo wiele w wielu obszarach. Dziękuję. Joanna Filipiak Markiewicz, Za HORYZONT Joanna Filipiak – Markiewicz”.

„Cenne jest to, że tak proste badanie kwestionariuszowe daje tak wiele opcji: od rozwoju pracownika po rozwój organizacji. Pozytywne patrzenie w przyszłość!. Łodzińska, PKN Orlen. S.A.”

„Ciekawe narzędzie o szerokich możliwościach zastosowania. Z pewnością warto się z nim zapoznać. Same warsztaty prowadzone w sposób profesjonalny, aktywizujące grupę, mają praktyczny wymiar. Przyjemna atmosfera, dużo informacji przekazanych w przystępny sposób. Krótko mówiąc: to był dobrze wykorzystany czas. Magdalena Dobrosielska OTTO Polska Sp. z o.o.”

„Poznałam nowe narzędzie, ale przede wszystkim poznałam siebie. Mam plan na biznes i na siebie. Grażyna Rosińska. FU GHR.”

„Nie miałem świadomości, że Facet5 jest tak rozbudowanym systemem dającym tak wiele możliwości badawczych. System jest dość łatwy w obsłudze zarówno dla osób badanych jak i badających. Dziękujemy, że szkolenie, które mimo bardzo dużej ilości informacji do przekazania było jasne i interesujące. Jestem przekonany, że nadal nasze firmy będą kontynuować współpracę i rozwijać bazę Klientów. Rafał Wierusz – Kowalski, AIMS INTERNATIONAL POLSKA.”

Świetny, oszczędnościny i prosty proces. No i doskonały zespół w Polsce.” Jerzy Glinkowski

KIEDY I GDZIE?

Najbliższe warsztaty otwarte akredytacyjne organizujemy w Warszawie w dniach: 24-25 lipca, 2019.
Realizujemy również zamknięte szkolenia akredytacyjne w uzgodnionym 2 miesiące wcześniej miejscu oraz terminie.

Liczba miejsc jest ograniczona (warsztaty organizowane są dla małych grup), gdyż warsztaty są w pełni interaktywne i w dużej mierze polegają na ćwiczeniu umiejętności prowadzenia rozmów na temat raportu Facet5 każdego z uczestników warsztatów. Warsztaty są prowadzone metodą Accelerated Learning, a ich czas trwania nie jest z góry ograniczony i zależy od tempa pracy grupy.

Trenerzy:

Nina Sosińska i Piotr Sosiński
Ludzie nigdy nie osiągną więcej niż wierzą, że mogą osiągnąć – jeśli jesteś liderem, coachem, mentorem – masz w swoim życiu ważną misję do spełnienia. Wykorzystaj Facet5, aby trafnie i rzetelnie pomagać ludziom w ich dalszym rozwoju zawodowym.
Nina posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwoju w dużych międzynarodowych organizacjach, jestem certyfikowanym coachem (Art and Science in Coaching – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – Erickson, Relating Forward – Entheos), wyłącznym przedstawicielem i certyfikowanym trenerem firmy Facet5 Ltd.. Nina ukończyła również program Quantum Leap Success Resources. Podczas tych warsztatów poznasz metody budowania samoświadomości, odkrywania talentów, sekrety motywowania różnego typu ludzi oraz techniki przyspieszonego nauczania opisane w książce “Magia Rozwoju Talentów”. Osobiście wspieramy projekty rozwoju talentów w takich firmach jak: Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., Netia SA, Saint Gobain, Oriflame Products Poland, Ochnik. Pomagamy też ponad 100 firmom konsultingowym skutecznie wykorzystywać system Facet5 w projektach rozwoju talentów.
Udział w warsztatach akredytacyjnych Facet5 będzie dla Ciebie niezwykłym doświadczeniem i skutecznym wsparciem Twoich dalszych sukcesów i działań rozwojowych.
Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń do nas: Nina 501 139 700, Piotr 698 656 696

Pobierz broszurę na temat warsztatów akredytacyjnych

Zgłoś swoje zainteresowanie warsztatami akredytacyjnymi Facet5:

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów (wymagane)

Nazwa stanowiska uczestnika warsztatów (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres firmy (wymagane)

Kod pocztowy firmy (wymagane)

NIP firmy (wymagane)

Telefon kontaktowy do uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Skąd dowiedział/a się Pan/i o tych warsztatach:

Wiadomość

captcha


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę HR High Touch z siedzibą w Warszawie, pl. Gen. J. Hallera 6B/4 w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej szkolenia.

  
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR HIGH TOUCH Nina Sosińska, pl. gen. Józefa Hallera nr 6B lok. 4, 03-464 Warszawa

2) kontakt z Administratorem – nina.sosinska@hrht.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

·