Najbliższe warsztaty akredytacyjne Facet5 on-line

Warsztaty akredytacyjne Facet5 on-line w dniach 22, 25 i 26 marca, 2024
PROGRAM WIRTUALNEJ AKREDYTACJI FACET5

Zapraszamy na warsztaty akredytacyjne Facet5 prowadzone metodą online oraz offline w dniach 22, 25 i 26 marca, 2024. Po ich ukończeniu otrzymasz międzynarodowe uprawnienia do wykorzystywania Facet5 w Twojej praktyce zawodowej. Facet5 skutecznie wspiera akredytowanych użytkowników w budowaniu wizerunku profesjonalisty w obszarze rozwoju ludzi w organizacji. System narzędzi psychometrycznych Facet5 to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują głębszego zrozumienia oraz przewidywania zachowania, preferencji i potencjału ludzi w miejscu pracy.

PODCZAS TYCH WARSZTATÓW:

 • zrozumiesz co mierzy Facet5 oraz to jak duże znaczenie mają otrzymane wyniki w przewidywaniu, opisywaniu oraz wyjaśnianiu zachowania badanej osoby;
 • nauczysz się jak należy interpretować i omawiać profile osobowości, wykonasz wiele praktycznych ćwiczeń;
 • zrozumiesz znaczenie różnic występujących pomiędzy ludźmi;
 • nauczysz się przekazywania informacji zwrotnych na temat uzyskanych wyników Facet5.
 • warsztaty prowadzimy w ciekawy i  interaktywny sposób. Uczestnicy wychodzą z nich w pełni przygotowani do interpretowania oraz omawiania profili osobowości zawodowej Facet5.

KORZYŚCI, JAKIE PRZYNIOSĄ CI WARSZTATY AKREDYTACYJNE FACET5

 • Korzystanie z systemu Facet5 pogłębi Twoją samoświadomość i zapewni Ci lepsze zrozumienie osobowości innych ludzi. Dzięki temu będziesz budować coraz lepsze relacje w miejscu pracy i zwiększysz swoją skuteczność w trudnych sytuacjach.
 • Facet5 ułatwia budowanie wizerunku profesjonalisty, gdyż będziesz trafnie przewidywać zachowania i potencjał ludzi w miejscu pracy.
 • Wzmocnisz umiejętność pełnienia roli coacha. Nauczysz się jak prowadzić nieoceniające i znaczące rozmowy na temat talentów i predyspozycji zawodowych. Otrzymasz dostęp do narzędzi ułatwiających prowadzenie coachingu.
 • Uzyskasz stały dostęp do:
  • Centrum Wsparcia i Wiedzy Facet5. Znajdziesz tam materiały, programy szkoleniowe oraz inspiracje dotyczące wykorzystywania Facet5 w różnego typu projektach rozwoju pracowników.
  • generowania ponad 20 rodzajów raportów Facet5 w 33 językach oraz do dokonywania praktycznie nieograniczonej ilości znaczących analiz
  • grup dyskusyjnych Facet5 zarówno polskich jak i międzynarodowych grupach dyskusyjnych.
 • Otrzymasz bezpłatne badanie Facet5, które możesz wykorzystać w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów oraz dodatkowy indywidualny coaching dotyczący prowadzenia rozmowy na temat jego wyników.
 • Otrzymasz międzynarodowe świadectwo akredytacyjne umożliwiające Ci wykorzystywanie systemu Facet5 w każdym miejscu pracy.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności motywowania, przekonywania oraz komunikowania się z innymi ludźmi. Uzyskasz narzędzia, które będą pomagać Twoim Klientom rozwijać te umiejętności.
 • Nauczysz się analizować potencjał i potrzeby zespołów, otrzymasz materiały oraz narzędzia wspierające zwiększanie efektywności pracy zespołowej.
 • Warsztaty akredytacyjne Facet5 umożliwią Ci szybkie analizowanie potencjału przywódczego oraz skuteczności liderów.
 • Warsztaty akredytacyjne Facet5 zapewnią Ci dostęp także do:
  • narzędzi ułatwiających systemowe wprowadzanie zmian kultury organizacji;
  • testów ToRQ badających inteligencję w zakresie podejmowania decyzji biznesowych.

POZNAJ SYSTEM NARZĘDZI PSYCHOMETRYCZNYCH FACET5 – ZROZUMIENIE POTĘGI OSOBOWOŚCI ROZWINIE TWOJE MOŻLIWOŚCI

Facet5 - cykl rozwoju

Facet5 jest globalnym i jednocześnie jednym z najbardziej nowoczesnych oraz wszechstronnych systemów pomiaru osobowości.

Jest wykorzystywany przez organizacje i firmy konsultingowe na całym świecie.  Facet5 wspiera  firmy w wykorzystywaniu pełnego potencjału pracowników. Zastosowano w nim model oraz język, które szybko wyjaśniają, jak ludzie różnią się swoim zachowaniem, motywacjami oraz postawami i co mogą dzięki temu osiągnąć.

Warsztaty akredytacyjne Facet5 dają możliwość korzystania z wielu możliwości tego systemu, co ułatwi Ci pracę oraz pomoże w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji  personalnych.

SYSTEM FACET5 ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O LUDZIACH I ICH NAJLEPSZYCH STRONACH

Badanie osobowości Facet5 jest oparte o psychologię pozytywną.  Głębokie i pełne zrozumienie osobowości daje ludziom poczucie tożsamości i stanowi punkt wyjścia do każdego projektu rozwojowego.

Raporty Facet5 zapewniają wiedzę, jak być skutecznym liderem w zmieniającym się świecie. Facet5 ułatwi Ci działania rozwojowe mające na celu zwiększanie potencjału ludzi, zespołów i organizacji.

FACET5 ZOSTAŁ OPRACOWANY DLA POTRZEB BIZNESU

System Facet5 dostarcza naszym Klientom szybkich, praktycznych i łatwych do wykorzystywania informacji, które wspierają rozwój pracowników na każdym etapie ich zatrudnienia. Jest to rozwiązanie internetowe, które jest dostępne z każdego urządzenia na całym świecie w ponad 33 językach.  Wersje językowe raportów są w systemie bezpłatne. Szeroka gama norm branżowych i krajowych umożliwia dokonywanie znaczących, szybkich i prostych porównań.

SYSTEM FACET5 STOSUJE ZNANE TEORIE ZARZĄDZANIA

System Facet5 stosuje znane teorie zarządzania, jest w pełni on-line, wspierają go najnowocześniejsze technologie – gwarantujemy 99,9% niezawodności działania.

Facet5 może być łatwo i skutecznie stosowany w ciągu całego cyklu życia zawodowego: od procesów selekcji po odejście pracownika z firmy. Facet5 angażuje pracowników, liderów oraz organizacje w tworzenie wielu wszechstronnych raportów. Umożliwia wybór najlepszych praktyk z zakresu zarządzania podczas realizacji projektów budowania zespołów, integrowania nowych pracowników, czy też planowania zmian kultury organizacyjnej.

CO UMOŻLIWIA FACET5?

Facet5 jest opracowany w oparciu o łatwy do zrozumienia model, stosuje prosty język biznesu i czytelne wykresy. Facet5 został zaprojektowany przez psychologów pracy i może być stosowany na wszystkich poziomach organizacji. Pomaga zrozumieć zachowanie innych, budować z coraz lepsze relacje oraz zespoły. Opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowanie ludzi w sposób, który jednocześnie ich nie ocenia. Dzięki Facet5 możesz z łatwością zrozumieć, zaakceptować i wykorzystywać moc osobowości. Facet5 to to jeden z najbardziej nowoczesnych, wszechstronnych, niezawodnych i precyzyjnych pomiarów osobowości.

FACET5 TO SYSTEM, KTÓRY ŁATWO ZROZUMIEĆ I STOSOWAĆ

Raporty Facet5 są opracowane dla biznesu. Analizy oraz dane Facet5 są łatwo i szybko dostępne.  Zawierają pożyteczne dla menedżerów wskazówki z zakresu zarządzania, motywowania i wywierania wpływu. Informacje uzyskiwane z systemu Facet5 są łatwe do zrozumienia i stosowania i aby mieć do nich dostęp wystarczy ukończyć warsztaty akredytacyjne Facet5. Po tych warsztatach będziesz potrafić obiektywnie i rzetelnie odpowiadać na ważne pytania, takie jak na przykład: „Dlaczego tak jest?”, „Co dla nas to oznacza?”.

FACET5 JEST BADANIEM NORMATYWNYM, OPARTYM O MODEL WIELKIEJ PIĄTKI

Jest to pierwsze badanie osobowości w Europie, które zostało opracowane na podstawie modelu Wielkiej Piątki. Wielka Piątka to model pomiaru osobowości, który jest obecnie najszerzej akceptowanym sposobem opisywania fundamentalnych bloków osobowości człowieka. Wielka Piątka została uznana przez środowiska naukowe jako najlepszy sposób i jako niezbędne (nieredukowalne) minimum do opisywania osobowości oraz zachowań. Facet5 dokładnie i szybko mierzy pięć głównych aspektów osobowości (oraz 13 podaspektów) i na ich podstawie generuje portrety obrazujące różnice w zachowaniach poszczególnych ludzi.

Facet5 precyzyjnie i szybko mierzy pięć aspektów osobowości człowieka, aby dać bezbłędny i łatwy do zrozumienia portret jego osobowości.

FACET5 MIERZY EMOCJONALNOŚĆ

Emocjonalność to ważny element ludzkiej osobowości, który w znaczący sposób interpretuje cały profil osobowości. Jung nie wierzył, że można mierzyć emocjonalność, więc narzędzia ipsatywne oparte o jego teorię nie mierzą tego aspektu. Facet5 bardzo precyzyjnie mierzy Emocjonalność, co ułatwia zrozumienie i przewidywanie zachowania ludzi w chwilach presji i stresu.  Wiemy, że działania i decyzje ludzi są w olbrzymiej mierze podejmowane na podstawie emocji. Niektórzy nawet twierdzą, że dopiero po podjęciu decyzji ludzie znajdują ich logiczne uzasadnienie… Liderzy powinni znać i rozumieć emocjonalność ludzi, z którymi pracują, aby mogli budować z nimi coraz lepsze relacje i zwiększać efektywność swoich zespołów.

DLACZEGO POTRZEBUJESZ BADAŃ OSOBOWOŚCI FACET5?

System Facet5 ułatwi Ci zwiększanie samoświadomości pracowników, zrozumienie ich mocnych stron, dokonywanie znaczących porównań i coraz lepsze komunikowanie się z różnego typu ludźmi. Samoświadomość jest podstawą każdego procesu rozwojowego. Raporty Facet5 wspierają cały cykl rozwoju pracownika w firmie.

Badanie osobowości Facet5 jest badaniem normatywnym, a tylko takie badania zapewniają precyzję w badaniu dopasowania ludzi do zadań podczas procesów rekrutacji. System Facet5 dostarcza szybkich i solidnych analiz  całej organizacji, ułatwia też szybkie wyciąganie trafnych wniosków i podejmowanie dobrych decyzji personalnych. Analizy Facet5 są świetnym punktem wyjścia do wielu projektów rozwojowych.

SYSTEM FACET5 JEST OPARTY O SOLIDNE TEORIE PSYCHOLOGICZNE

System Facet5 od 30 lat jest rozwijany w oparciu o solidne zasady psychometrii.  Ułatwia rozwój zawodowy pracowników na każdym etapie ich zatrudnienia. Podczas tworzenia narzędzi Facet5 mocno przestrzegamy naukowych zasad i reguł, jednak wiemy,  że to niewiele znaczy, dopóki nie zapewnimy, że te narzędzia są łatwe do zrozumienia oraz stosowania.

W systemie Facet5 oferujemy również badanie zdolności kognitywnych ToRQ. ToRQ jest to najbardziej nowoczesny test badający inteligencję biznesową.

Facet5 jest wynikiem ponad 30 lat rzetelnych badań, prowadzonych przez doświadczonych psychologów biznesu.

System Facet5 przeszedł już przez dwa przeglądy oraz rejestracje w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym. Szczycimy się tym, że BPS przyznało Facet5 w 2016 r. doskonałe oceny (pięć gwiazdek) za jego:

 • wiarygodność
 • rzetelność
 • wielkość próby badawczej
 • akceptowalność wyników
 • odpowiedniość komputerowo generowanych raportów
 • wiarygodność konstrukcji

DLA KOGO ORGANIZUJEMY WARSZTATY AKREDYTACYJNE FACET5?

Na warsztaty akredytacyjne Facet5 zapraszamy wszystkie osoby realizujące projekty: HR, rozwoju organizacji, coachingu, rozwoju przywództwa oraz powiązanych z nimi obszarów. Nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza ani doświadczenie – chociaż znacząco wspierać będzie realizację warsztatów Twoja naturalna ciekawość i zainteresowanie sprawami rozwoju osobowości. Oczekujemy od uczestników przeczytania przed warsztatami zestawu materiałów przygotowujących – ale nie jest to ani zbyt trudne, ani czasochłonne.

OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH WARSZTATÓW AKREDYTACYJNYCH

“Mam wrażenie, że niemal 100% wiedzy, jaką otrzymałam podczas warsztatów jest do wykorzystania w mojej pracy HR-owej. Co więcej są to rozwiązania i narzędzia gotowe do zastosowania, a przede wszystkim wyposażające biznes w cenne informacje do podejmowania najważniejszych decyzji w firmie. Dziękuję.”

Renata Kuleta, PKP Intercity

“Bogata wiedza na temat narzędzia, ciekawe “energizery”, profesjonalizm i wiedza prowadzących, świetne miejsce i atmosfera, obszerne materiały szkoleniowe.”

Kasia Ostrowska, Medicover

“Warsztaty oceniam jako bardzo ciekawe i oferujące wiele możliwości motywowania pracowników i wprowadzania zmian w organizacji. Bardzo otwarta komunikacja, cenne wskazówki, ciekawa forma prowadzenia szkolenia (bardzo dużo ćwiczeń – wielki plus). Bardzo ciekawa i inspirująca tematyka. Warsztaty oceniam jako bardzo dobre.”

Grochal Łucja, Samsung Electronics Polska

“Metodyczne, ciekawe, krok po kroku. Bardzo dużo wiedzy, mnóstwo możliwości.”

Andrzej Jabłonowski. Samsung Electronics Polska

“Warsztat był bardzo ciekawy. Bardzo jasno przedstawione wszystkie kluczowe kwestie sprzedażowe oraz aspekty dotyczące samego narzędzia Facet5. Bardzo dziękuję za jasny, ciekawy przekaz i interesującą prezentację. Serdecznie polecam!”

Joanna Bojarska – Buchcic, HR Solutions Bojarska – Buchcic

“Rewelacyjnie przygotowany i prowadzony warsztat. Piotr podąża za każdym uczestnikiem z uwagą i energią. Od ponad roku mam prawdziwą przyjemność pracować z Piotrem. Zawsze, o każdej porze i w każdej sytuacji służy pomocą i wsparciem. Z uwagą, spokojem i cierpliwością wyjaśnia wszystkie wątpliwości, jakie pojawiają się na mojej drodze konsultanckiej.”

Katarzyna Konieczna. WIK Consulting

“Polecam szkolenie akredytacyjne Facet5 z racji na mnogość możliwości, jakie dostarcza. Począwszy od rekrutacji, poprzez diagnozę profilu osobowości do budowania efektywnych zespołów i rozwoju indywidualnych talentów. Warsztaty były prowadzone w angażujący sposób, oparte o praktyczne umiejętności, z dużym naciskiem na praktyczne aspekty narzędzia. Kluczowe było ćwiczenie dawania feedbacku na „żywym organizmie”. Polecam raz jeszcze.”

Kamil Chmielewski. DTI

“Bardzo ciekawy system. Skala zastosowań biznesowych stawia go na czele znanych mi rozwiązań. Po szkoleniu od razu kreuje się wiele myśli na praktyczne wdrożenie i stosowanie. Zadziwia mnie zgodność wyników badania z własnymi ocenami dotyczącymi mnie osobiście. Tak łatwo generuje drogę do rozwiązań, że trudno aż uwierzyć, że to takie proste. Ponadto bardzo pozytywne odczucia względem trenera – świetne prowadzenie i profesjonalizm. Zyskałam dla siebie bardzo wiele w wielu obszarach. Dziękuję.”

Joanna Filipiak Markiewicz, Za HORYZONT Joanna Filipiak – Markiewicz

“Cenne jest to, że tak proste badanie kwestionariuszowe daje tak wiele opcji: od rozwoju pracownika po rozwój organizacji. Pozytywne patrzenie w przyszłość!”

Łodzińska, PKN Orlen. S.A.

“Ciekawe narzędzie o szerokich możliwościach zastosowania. Z pewnością warto się z nim zapoznać. Same warsztaty prowadzone w sposób profesjonalny, aktywizujące grupę, mają praktyczny wymiar. Przyjemna atmosfera, dużo informacji przekazanych w przystępny sposób. Krótko mówiąc: to był dobrze wykorzystany czas.”

Magdalena Dobrosielska OTTO Polska Sp. z o.o.

“Poznałam nowe narzędzie, ale przede wszystkim poznałam siebie. Mam plan na biznes i na siebie.”

Grażyna Rosińska. FU GHR

“Nie miałem świadomości, że Facet5 jest tak rozbudowanym systemem dającym tak wiele możliwości badawczych. System jest dość łatwy w obsłudze zarówno dla osób badanych jak i badających. Dziękujemy, że szkolenie, które mimo bardzo dużej ilości informacji do przekazania było jasne i interesujące. Jestem przekonany, że nadal nasze firmy będą kontynuować współpracę i rozwijać bazę Klientów.”

Rafał Wierusz – Kowalski, AIMS INTERNATIONAL POLSKA

“Świetny, oszczędnościny i prosty proces. No i doskonały zespół w Polsce.”

Jerzy Glinkowski

TRENERZY:

Nina Sosińska i Piotr Sosiński

Ludzie nigdy nie osiągną więcej niż wierzą, że mogą osiągnąć – jeśli jesteś liderem, coachem, mentorem – masz w swoim życiu ważną misję do spełnienia. Wykorzystaj Facet5, aby trafnie i rzetelnie pomagać ludziom w ich dalszym rozwoju zawodowym.

Nina posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwoju w dużych międzynarodowych organizacjach, jestem certyfikowanym coachem (Art and Science in Coaching – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – Erickson, Relating Forward – Entheos), wyłącznym przedstawicielem i certyfikowanym trenerem firmy Facet5 Ltd.. Nina ukończyła również program Quantum Leap Success Resources. Podczas tych warsztatów poznasz metody budowania samoświadomości, odkrywania talentów, sekrety motywowania różnego typu ludzi oraz techniki przyspieszonego nauczania opisane w książce „Magia Rozwoju Talentów”. Osobiście wspieramy projekty rozwoju talentów w takich firmach jak: Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., Netia SA, Saint Gobain, Oriflame Products Poland, Ochnik. Pomagamy też ponad 100 firmom konsultingowym skutecznie wykorzystywać system Facet5 w projektach rozwoju talentów.

Udział w warsztatach akredytacyjnych Facet5 będzie dla Ciebie niezwykłym doświadczeniem i skutecznym wsparciem Twoich dalszych sukcesów i działań rozwojowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń do nas:

Nina: 501 139 700
Piotr: 698 656 696Pobierz broszurę na temat warsztatów akredytacyjnych
PROGRAM WIRTUALNEJ AKREDYTACJI FACET5

WARSZTATY AKREDYTACYJNE FACET5 – JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOJE ZAINTERESOWANIE I WEŹ W NICH UDZIAŁ: