Inteligencja pracowników jest podstawą ich wyników!

Inteligencja pracowników – jak ją do tej pory mierzyliśmy podczas rekrutacji i selekcji?

Jakie problemy wiążą się z oceną umiejętności kognitywnych?

 • Ogólnie stosowane oceny umiejętności kognitywnych przysparzają trochę problemów. Są nimi na przykład:
  • Dostępność – niektóre testy wykonywane są w formie papierowej, a to wymaga dodatkowego czasu i wysiłku, aby uzyskać wiarygodne rezultaty
  • Taki sam rodzaj testu stosuje się dla wszystkich kandydatów;
  • Ten sam test jest powielany i stosowany wielokrotnie – kandydaci są w stanie przygotować się do niego i wyniki nie odzwierciedlają ich prawdziwych zdolności kognitywnych
  • Test nie bada różnych podejść do rozwiązywania problemów
  • Problemy do rozwiązania w testach są często abstrakcyjne i nie mają związku z rzeczywistą pracą, którą ludzie wykonują.
  • Cena i czasochłonność projektów Assessment i Development Centre.

Czym jest ToRQ?

ToRQ (Tailored Reasoning Questionnaire) otwiera nową generację narzędzi oceny zdolności kognitywnych – jest to obecnie najbardziej zaawansowana ocena umiejętności podejmowania decyzji w biznesie.
ToRQ całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do oceny zdolności kognitywnych. Kwestionariusz przeprowadza się metodą on-line. Osobie oceniającej wysłanie zaproszenia do kandydatów zajmuje dosłownie chwilę, osobom ocenianym wypełnienie kwestionariusza ToRQ zajmuje około 30 minut. Badanie ToRQ można powtarzać, gdyż zadania, które otrzymuje kandydat nigdy nie są takie same – zarówno dane jak i zmienne są pobierane z “chmury”. ToRQ jest narzędziem bardzo efektywnym czasowo i kosztowo. ToRQ dopasowuje poziom trudności zadań do zdolności kandydata. ToRQ nie stosuje limitów czasu, ale czas rozwiązywania zadań jest istotnym elementem tej oceny.
Pomiar inteligencji to ważny element w projektach zarządzania talentami:

 • Jak szybko i trafnie rozwiązują oni problemy?
 • Jak podejmują decyzje biznesowe?
 • Kto robi to szybciej, kto trafniej?

ToRQ zapewni Ci szybką i wiarygodną odpowiedź na powyższe pytania.
W połączeniu z badaniem osobowości Facet5 ToRQ zapewnia najbardziej dokładny pomiar potencjału pracownika..

ToRQ (Tailored Reasoning Questionnaire) jest zaawansowanym procesem oceny umiejętności podejmowania decyzji związanych z pracą.
Łączy w sobie nowatorskie metody testowania z siłą osobowości i tworzy następną generację oceny zdolności kognitywnych.        
ToRQ wychodzi poza zdolności kognitywne i przygląda się wpływowi osobowości na wyniki pracy. Stanowi połączenie zdolności i charakteru, co zapewnia najdokładniejszą ocenę indywidualnego potencjału.

ToRQ otwiera nową generację testów kognitywnych (dane do poszczególnych zadań są pobierane z chmury, test dostosowuje poziom zadań do możliwości osoby, która jest badana).

 

Aby wykorzystywać ToRQ w procesach rekrutacji, selekcji oraz w  Development i Assessment Centres- skontaktuj się z:
Niną Sosińską: nina.sosinska@facet5.pl, tel.: 501 139 700

0 Comments