Talenty- jak je rozpoznawać i rozwijać?

Twoje Talenty – jak możesz je rozpoznać i rozwijać?

W dzisiejszym artykule chcę Cię namówić do dokonania diagnozy oraz przygotowania planu rozwoju Twoich kluczowych talentów.
Każdy z nas ma jakieś talenty. Czy Ty wiesz jakie są Twoje talenty i czy dbasz o to, aby je rozwijać?

Jakie są Twoje talenty?

Proszę wypisz teraz swoje silne strony. Są to zwykle te cechy Twojego charakteru, które ludzie w Twoim otoczeniu cenią u Ciebie najbardziej.

Może jest to np.: silna determinacja do realizacji celów, które Ty uznajesz za ważne. Być może jest to zupełnie inna cecha – np.: elastyczność, która jest połączona z troską o dobrą atmosferę pracy zespołowej. Może to być kreatywność i umiejętność wprowadzania szybkich, dużych zmian lub np. dokładność i umiejętność doprowadzania spraw do końca.
Jak Ci poszło? Jeśli masz już wypisane przynajmniej trzy swoje silne strony –  to gratuluję – wielu ludziom nie jest łatwo dokonać takiej analizy.
“Dwa najważniejsze dni w Twoim życiu to: ten, w którym przychodzisz na świat i ten, w którym odkryjesz dlaczego” – Mark Twain

Samoświadomość i Talenty

Ludzie o wysokiej emocjonalności mogą mieć z tym problem, gdyż zbyt często krytykują samych siebie i zwykle nie są z siebie do końca zadowoleni. Swoimi własnymi oczami łatwo nie dostrzegają swoich talentów. Jeśli nawet ktoś życzliwie do nich nastawiony mówi im, jak bardzo ich ceni – oni odpowiadają – “to przecież nic takiego, to normalne, każdy to potrafi…” Zupełnie inaczej jest z osobami o niskiej emocjonalności – tego typu osoby to chodzące talenty – pewne siebie i bardzo zadowolone z siebie. Niestety takie osoby często przeceniają swoje silne strony lub też demonstrują swoje talenty zbyt często. To może doprowadzać do sporej frustracji ludzi, dla których te właśnie zachowania stanowią duże wyzwanie. To jest jeden z ważniejszych powodów, dla których budowanie silnej samoświadomości u menedżerów ułatwia im osiąganie naprawdę dobrych wyników.
A jak jest z Tobą? Czy potrafisz obiektywnie spojrzeć na swoje talenty, czy też patrzysz na nie przez swoją osobistą soczewkę, która je albo zmniejsza, albo wyolbrzymia?

Jak możesz w prosty sposób rozpoznać swoje talenty?

Talent do czegoś masz wtedy, kiedy przychodzi Ci to bez żadnego wysiłku, kiedy przynosi Ci to wiele radości oraz satysfakcji i jeśli osiągasz w danym obszarze wyniki lepsze niż inni. O Twoich talentach często mówią Ci osoby w Twoim otoczeniu. To właśnie z ich powodu jesteś szczególnie doceniany/a przez innych ludzi. Twoje talenty nadają Twojej osobowości wyjątkowość – wpływają na Twoje zachowania, na Twój sposób postrzegania świata, na Twoje relacje z innymi ludźmi oraz na to, jak postrzegają Cię inni. Jeśli Twoje talenty to  np. sumienność i dokładność – wszystko, co robisz w domu, czy w pracy – robisz dokładnie i sumiennie. Jest to dla Ciebie naturalne i przychodzi Ci to łatwo. Kiedy w swojej pracy masz możliwość wykorzystywania swoich talentów – to zazwyczaj lubisz taką pracę i czujesz się w niej spełnionym człowiekiem, Jeśli tak nie jest – niezależnie od tego, ile Ci płacą, po jakimś czasie poczujesz się zmęczony/a i sfrustrowany/a.
Warto mieć silną samoświadomość swoich talentów – wtedy możemy nie tylko lepiej je wykorzystywać i rozwijać, ale również będziemy lepiej radzić sobie z ryzykami, które z nich wynikają.

Talenty to dary, które otrzymujemy od wszechświata

Jak myślisz – czy warto jest w pełni zrozumieć jakie dary Ty otrzymałeś/łaś?  Jeśli to zrozumiesz będziesz bardziej świadomie z nich korzystać i przez to możesz zapewniać sobie coraz większe poczucie spełnienia. Szybko określisz swoją misję życiową i zrozumiesz, jaki rodzaj pracy jest dla Ciebie najlepszy.  Dbasz przecież o swoje ciało i robisz sobie specjalistyczne badania jeśli coś Ci dolega. A Twoja dusza? Jej przecież “potrzeba znacznie więcej”.
Twoje największe talenty są cechami w dużej mierze wrodzonymi. Możesz swoje talenty rozwijać, albo też nie. Możesz przeżyć swoje życie zawodowe wykorzystując swoje talenty i czuć, że jesteś spełnionym zawodowo człowiekiem. Możesz też zupełnie się nie troszczyć o rozwój swoich talentów – innymi słowy możesz przez całe życie ciężko pracować.
Wybór należy do Ciebie.

Czym większe są Twoje talenty tym większe są ryzyka…

Kiedy jakaś cecha Twojego charakteru jest silna (tzn. kiedy na skali stenowej uzyskujesz wynik powyżej 7,5 lub poniżej 3,5 stena) – staje się ona bardzo widoczna i zaczynasz się wyróżniać spośród innych. Ci inni (a jest to 84% ludzi) zwykle nie rozumieją i nie akceptują Twoich zachowań w tym wymiarze. Uważają, że ich nadużywasz i to nie jest dla nich normalne. Bezmyślne nadużywanie talentów niesie ze sobą duże ryzyko, a to może stać się problemem w dalszym rozwoju kariery zawodowej. Kiedyś moim celem w coachingu było obniżenie determinacji u osoby, która miała na skali determinacji wynik 10. Jak myślisz dlaczego? Na pozór przecież pracodawca powinien być zadowolony, że ma tak zdeterminowanego pracownika. Ale tak nie było – ta osoba miała przez organizację postawione ultimatum, które brzmiało mniej więcej tak: “jeśli nie przestaniesz realizować swoich celów “po trupach”, to nigdy nie awansujesz w tej firmie”. A jak jest u Ciebie?

Spójrz na świat z innej perspektywy

Daniel Ofman, twórca teorii  “the Core Quadrant®”, przepięknie wyraził swoją wizję tego świata:
“Gdyby tylko ludzie potrafili zrozumieć, że kiedy obserwują u innej osoby jakieś zachowanie, które im się nie podoba – to jest to nic innego jak zbyt mocne demonstrowanie przez nią swojego talentu, który tak naprawdę stanowi jej prawdziwe piękno… to takie podejście zmieniłoby nasz świat”
Sednem nowoczesnego zarządzania talentami jest dostrzegać wartość, jaką ludzie wnoszą do organizacji dzięki swoim talentom i ułatwiać im dalszy rozwój tych talentów. Koncentrowanie się na tym, co ludziom wychodzi gorzej nie przynosi aż tak dobrych rezultatów.

Talenty – jak je mierzyć?

Przykładowo, jeśli ludzie mówią Ci często: “Nie bądź aż tak drobiazgowy/a” – to może to oznaczać, że Twoim talentem jest wysoka dyscyplina, która np. w  połączeniu z Twoją wysoką emocjonalnością – w oczach osoby o przeciwstawnych wynikach na tych skalach, czyni z Ciebie “obrzydliwego perfekcjonistę”. Możesz wyciągać takie wnioski, ale jeśli chcesz otrzymać precyzyjny pomiar swoich talentów, jeśli chcesz się dowiedzieć jak wypadają one na tle wielu tysięcy pracujących Polaków  – określ swoje talenty – zamów swój raport SpotLight.

Talenty – jak je rozwijać?

Jeśli ludzie często mówią Ci, że jesteś drobiazgowy/a to Twoim wyzwaniem jest przestać być taką osobą. Może warto wtedy zacząć sobie uświadamiać, że najgorszym marnowaniem Twojego czasu jest robienie perfekcyjnie rzeczy, które w ogóle nie muszą być zrobione. Niezależnie od tego, którego aspektu osobowości dotyczy Twój talent – to Twoim nieustającym wyzwaniem jest nauczyć się robić to, co tak łatwo przychodzi ludziom o zupełnie innych w tym wymiarze talentach. Twoim wyzwaniem jest więc rzadziej korzystać z zachowań, które Tobie przychodzą bardzo łatwo i zastępować je zachowaniami, które demonstrują ludzie o przeciwstawnych talentach.

Co nas zwykle najbardziej frustruje?

Prawdopodobnie zauważyłeś/łaś, że frustrują Cię takie sytuacje, w których ludzie zbyt często demonstrują zachowanie, które dla Ciebie stanowi spore wyzwanie.
To może być też przyczyną rozpadu wielu związków. Tak to jest na świecie, że “przeciwieństwa przyciągają się”. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że większość z nas dąży do doskonałości i w związku z tym chcemy “zapełnić” to, czego nam brakuje. Ludzie z drugiego końca skali są więc dla nas bardzo atrakcyjni. Często więc Twoim partnerem staje się Twoje Wyzwanie. No, ale potem, kiedy czar mija – to wyzwanie zaczyna Cię drażnić i frustrować. Stąd pewnie powiedzenie, że miłość i nienawiść idą w parze”

Czy zawsze tak jest?

Na szczęście nie. Twórcy Facet5  przeprowadzili bardzo ciekawe badanie na ten temat.  W tym badaniu poprosiliśmy “ochotników”, którymi byli akredytowanych użytkownicy Facet5 z całego świata, o przekazanie nam profili Facet5 ich partnerów wraz z informacją na temat długości trwania ich związku. Wynik tej analizy był raczej zaskakujący. Okazało się, że osobowość nie ma aż tak dużego wpływu na czas trwania związku partnerskiego, jak zwykle sądzimy.  Potrafimy przez długi czas akceptować wybraną przez nas “inność” naszego partnera w prawie każdym wymiarze naszej osobowości. Czyli innymi słowy – różnice naszych cech osobowości nie mają znaczącego wpływu na długość trwania związków partnerskich. Ale jest jeden wyjątek.. Jest jedna cecha naszej osobowości, która ma na to znaczący wpływ…
Czy może domyślasz się, jaka to cecha osobowości człowieka i dlaczego tak jest? No, ale o tym napiszę więcej w innym artykule.

Chcesz dowiedzieć się, jakie są Twoje talenty?

Jeśli czujesz, że “Twoja dusza wciąż nadaje uparte SOS” i jeśli chcesz dokonać analizy Twoich Talentów oraz ryzyk, wyzwań i frustracji z nimi powiązanych – zamów  raport Facet5 SpotLight
SpotLight pokaże Ci Twoje silne strony, ryzyka, frustracje i wyzwania z nimi powiązane dla każdej z 13 cech  (13 pod-aspektów) Twojej osobowości zawodowej, które mierzy Facet5.  Ułatwi Ci to zrozumienie, jaka praca będzie dawać Ci najwięcej przyjemności i jaka może Cię najbardziej frustrować.
SpotLight ułatwi Ci również przeprowadzenie samo-coachingu w wybranym przez Ciebie obszarze oraz przygotowanie dalszego planu rozwoju wybranego przez Ciebie – najważniejszego talentu.
Wyobraź sobie, jak przyjemna, łatwa i satysfakcjonująca będzie Twoja praca jeśli będziesz w niej rozwijać swoje talenty, gdy zaczniesz w końcu robić to co lubisz, w czym możesz zostać prawdziwym Mistrzem, a nie to co musisz i co czyni z Ciebie przeciętnie niezadowolonego pracownika.
Chcesz zmierzyć swoje talenty? Wpisz proszę w poniższym formularzu swoje dane, aby omówić ze mną kolejne kroki potrzebne do wygenerowanie dla Ciebie raportu SpotLight.

1 Comment

  1. Avatar

    Doskonałym sposobem na rozpoznanie talentów, jest analiza swojej własnej konsekwencji. W czym jesteśmy konsekwentni. Ja osobiści np. jestem konsekwentny w aktywowaniu nowych projektów. Teoretycznie z boku patrząc jestem więc nie konsekwentny, bo cały czas coś zmieniam. Inna sprawa, że moja siła tkwi w zrozumieniu konsekwencji w tych zmianach. W ten sposób przejawiają się talenty inicjatora. Polecam każdemu przeanalizować swoją własną konsekwencję.

Comments are closed.