Komunikacja interpersonalna. Jak rozwijać 5 kluczowych umiejętności liderów? Akredytacja Facet5 SuperSkills – 21.02.2020 r. w Warszawie

Komunikacja interpersonalna to kluczowa kompetencja liderów.

Komunikacja interpersonalna to kluczowa umiejętność potrzebna organizacjom do budowania przywództwa konwersacyjnego. Dołącz do grona ekspertów rozwoju komunikacji interpersonalnej poprzez udział w warsztatach akredytacyjnych Facet5 SuperSkills, które organizujemy w Warszawie w dniu 6 grudnia, 2019 dla akredytowanych użytkowników Facet5.

Podczas tych warsztatów poznasz i otrzymasz skuteczne narzędzia wspierające rozwój najważniejszej kompetencji, którą jest komunikacja interpersonalna. Nauczysz się prowadzenia projektów rozwoju komunikacji w firmach w oparciu o raport Facet5 SuperSkills oraz model The Right Conversation rozwijający 5 umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów.

Po ukończeniu tych warsztatów w Twojej bazie danych Facet5 będziesz mieć możliwość generowania raportów Facet5 SuperSkills, które ułatwiać Ci będą rozwój przywództwa konwersacyjnego.

Komunikacja - Facet5 SuperSkills

Unikalny raport Facet5 SuperSkills jest generowany na podstawie kwestionariusza osobowości Facet5 i pokazuje jak osobowość ludzi wpływa na umiejętności komunikowania się z innymi. Raport Facet5 SuperSkills jest cennym elementem budowania samoświadomości, co ułatwia budowanie kultury “agile/ zwinności” w organizacji, skuteczne zarządzanie zespołami oraz poprawia komunikację interpersonalną.
Warsztaty Facet5 SuperSkills to coś więcej niż szkolenie – dogłębne analizy oraz zrozumienie swojego własnego naturalnego podejścia motywują uczestników do wprowadzania zmian, które mają największe znaczenie dla wyników indywidualnych, zespołowych i firmowych.

Rozwój 5 Super-Umiejętności potrzebnych w komunikacji interpersonalnej poprawia współpracę i innowacyjność w firmie.

Prowadzenie skutecznych rozmów to obecnie najważniejsza kompetencja liderów – więc wierzę, że ta akredytacja ułatwi Ci dotarcie do nowych Klientów oraz realizację ciekawych projektów rozwoju. 

Podczas warsztatów akredytacyjnych Facet5 SuperSkills otrzymasz:
1. Wskazówki sprzedażowe oraz prezentację ułatwiającą sprzedaż projektów rozwoju SuperSkills.
2. Program oraz prezentację potrzebne do prowadzenia jednodniowych warsztatów Facet5 SuperSkills.
3. Twój własny raport SuperSkills.

4. Możliwość generowania w systemie Facet5 raportów SuperSkills.

5. Materiały szkoleniowe dla Twojej pierwszej grupy szkoleniowej: Podręczniki dla Uczestników Warsztatów SuperSkills. 
6. Podręcznik Facylitatora warsztatów Facet5 SuperSkills.
7 Plakat SuperSkills.

8. Karty SuperSkills

9. Certyfikat międzynarodowego Facylitatora programów Facet5 SuperSkills

10. Wzór certyfikatów dla uczestników warsztatów.

Komunikacja interpersonalna

Zapraszamy do zadawania pytań i dalszych rozmów na temat skutecznych rozmów…

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów (wymagane)

Nazwa stanowiska uczestnika warsztatów (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres firmy (wymagane)

Kod pocztowy firmy (wymagane)

NIP firmy (wymagane)

Telefon kontaktowy do uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Skąd dowiedział/a się Pan/i o tych warsztatach:

Wiadomość

captcha


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę HR High Touch z siedzibą w Warszawie, pl. Gen. J. Hallera 6B/4 w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej szkolenia.

  
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów.