Skuteczny Lider prowadzi Skuteczne Rozmowy

Skuteczny Lider wie jak prowadzić skuteczne rozmowy

Jak zapewniać skuteczność działań organizacji w obliczu ciągle zmieniających się oczekiwań klientów, technologii, nieoczekiwanych ruchów konkurencji, w tym ciągle zmieniającym się świecie?
Na co należy szczególnie zawsze zwracać uwagę, aby uzyskiwać najlepsze możliwe rezultaty?

Zamiast uczyć liderów jak prowadzić rozmowy okresowe – naucz ich rozmawiać.

Jaka umiejętność najbardziej decyduje o rezultatach Twojej pracy?

Wiele osób deklaruje, że najważniejszą kompetencją w ich dalszym rozwoju zawodowym jest umiejętność wypowiadania się, słuchania, zarządzania emocjami, kontrolowania lub “bycia tu i teraz”…. To właśnie te umiejętności stanowią składowe kluczowej dziś kompetencji, którą jest prowadzenie skutecznych rozmów.

“Królowa wszystkich Kompetencji”

To właśnie umiejętność prowadzenia skutecznych rozmów jest dziś kluczem do sukcesu każdej organizacji. Potrzeba autentycznego dialogu nigdy jeszcze nie była tak duża. Pracownicy spędzają przecież tak wiele czasu na spotkaniach i rozmowach, więc jakość tych rozmów ma olbrzymi wpływ na efektywność ich organizacji.
Krótkie, regularne i konstruktywne rozmowy tworzą w organizacji kulturę otwartości i zorientowania na wyniki. Unikanie trudnych tematów nie prowadzi do niczego dobrego. Zły przepływ informacji (z dołu do góry) i brak świadomości tego, co dzieje się w firmie doprowadziły w ostatnich czasach do kilku samobójstw kluczowych pracowników dużych międzynarodowych korporacji. Tego rodzaju wiadomości co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną i powodują coraz głębsze refleksje w świecie biznesu. Może właśnie dlatego korporacje uznały, że dziś nie można już “zabijać posłańców złych wiadomości”.

Problem – na tym można przecież zarabiać!

W poprzednich dekadach liderzy korporacyjni często upominali niesfornych pracowników:
– “Problem, jaki problem? Przecież my nie mamy żadnych problemów – my mamy tylko wyzwania”.
Teraz – w swoim dobrze pojętym interesie liderzy zaczęli sami szukać problemów. Zrozumieli, że muszą dostrzegać i rozwiązywać istniejące problemy tak szybko i skutecznie, jak tylko jest to możliwe. Zrozumieli, że w dzisiejszych czasach większości problemów nie da się już rozwiązywać samodzielnie, że potrzebny jest im do tego dobry przepływ informacji (z dołu do góry) i że należy zmienić podejście do prowadzenia rozmów ze swoimi współpracownikami. Dzisiejszy menedżer musi zauważać i rozumieć istniejące problemy.  Nie może też utrzymywać całej władzy w swoich rękach. Potrzebny jest stały przepływ informacji na wszystkich poziomach organizacji. Potrzebne jest delegowanie decyzji i uprawnień.

Moje drzwi są zawsze otwarte – tylko dlaczego nikt przez nie przechodzi?

Może dlatego, że nie potrafisz z ludźmi rozmawiać? Być może, kiedy spoglądasz w czasie rozmowy na swój komputer, telefon lub dokumenty inni uznają, że okazujesz im brak szacunku? Może zbyt często dostrzegają Twoją irytację?  Może wyrażasz niejasno swoje opinie?  Każdy z nas ma inne naturalne predyspozycje i na innych rzeczach powinien się koncentrować w swoim dalszym rozwoju osobistym. Punktem wyjścia jest zawsze budowanie samoświadomości.  Jak Twoje zachowanie wpływa na otwartość, kreatywność i zaangażowanie innych?

Jak budować samoświadomość, która pomaga rozwijać umiejętności prowadzenia rozmów?

Pomoże Ci w tym raport “Facet5 Super-Skills”. Raport ten ułatwia rozwój pięciu kluczowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia skutecznych rozmów™. Facet5 Super-Skills okazuje indywidualne tendencje do prowadzenia rozmów, które wynikają z badania osobowości Facet5.

Facet5 SuperSkills buduje w ludziach świadomość ich naturalnych predyspozycji oraz dostarcza wskazówek, jak mogą dalej rozwijać swoje talenty oraz naturalne umiejętności, aby prowadzić coraz lepsze rozmowy.
Raport Facet5 SuperSkills ułatwia rozwój Pięciu Umiejętności Prowadzenia Skutecznych  Rozmów™, które są nam potrzebne w każdej rozmowie. Oznacza to, że rozwijając u menedżerów te umiejętności ułatwiasz im osiąganie coraz lepszych rezultatów w prowadzeniu wielu rodzajów rozmów – zarówno tych okresowych jak i codziennych, zarówno zawodowych jak i prywatnych. Poprawisz też ich umiejętności współpracy, omawiania wyników oraz udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.

Pięć Super Umiejętności prowadzenia Skutecznych Rozmów

Rozpocznijmy już dziś – zacznijmy rozmawiać o tym, jak doskonalić umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów.

0 Comments