Z KIM PRZESTAJESZ…

… takim się stajesz.

Unikaj toksycznych ludzi – oni znacząco obniżają Twoją motywację do ich własnego – bardzo niskiego poziomu. Przebywaj z ludźmi, którzy wpływają na wzrost Twojej motywacji.
Człowiek jest istotą społeczną i przejmuje wiele od społeczeństwa.

  • Chcesz być bogaty – przebywaj z bogatymi ludźmi.
  • Chcesz być szczęśliwy – otaczaj się szczęśliwymi ludźmi.
  • Chcesz zwiększyć pewność siebie – otaczaj się ludźmi, którzy są pewni siebie.
  • Chcesz być bardziej zabawny – przebywaj z ludźmi wykazującymi poczucie humoru.

Otaczaj się ludźmi, którzy są przykładem tego, jaki/a Ty chcesz być – to sekret osobistej transformacji.
Otoczenie stymuluje Twoje emocje. Obserwacje stymulują Twoją transformację. Styl, wiedza i emocje innych ludzi zarażają Twój styl, wiedzę i emocje.
Nie ma większego znaczenia, czy chcesz być zainfekowany stylem ludzi, którymi się otaczasz – komórki Twojego mózgu są jak lustra – naśladują innych ludzi, jest to proces automatyczny. Absorbujesz cechy ludzi, którymi się otaczasz – ludzie są jak ziemia – albo pomogą Ci zakwitnąć albo spowodują Twoje więdnięcie i powolne umieranie.
Jeśli będziesz się otaczać ludźmi przygnębionymi – sam staniesz się przygnębiony. Jeśli długo przebywasz w środowisku ludzi, którzy nie lubią koloru czarnego – sam zaczniesz go unikać i stwierdzisz, że ten kolor jest smutny – postarza.
Otaczaj się ludźmi, którzy są tacy, jakim Ty chciałbyś się stać.
Zresztą Tacy ludzie przyciągają nas w magnetyczny sposób.
Masz bardzo odpowiedzialną rolę – zarażasz swoimi emocjami ludzi, z którymi pracujesz.
„Prawdziwie wielcy ludzie sprawiają, że Ty też stajesz się wielki”
Mark Twain.

0 Comments