Wysoka emocjonalność i jej wpływ na zachowanie

Wysoka emocjonalność i jej wpływ na zachowanie

W miarę jak wyniki na skali emocjonalności rosną – zachowania ludzkie stają się coraz mniej spójne, chwilami wychodzą poza ramy charakteru danej osoby. Takie osoby są bardzo wrażliwe na bodźce płynące z zewnątrz, ale też często reagują na nie w przesadny sposób – wyolbrzymiając istniejące problemy.

W miarę wzrastania wyniku na tej skali zachowanie staje się coraz bardziej niekonsekwentne i coraz trudniejsze do przewidzenia. Taka osoba staje się w dużym stopniu ofiarą swoich własnych emocji i często miewa problemy z kontrolowaniem własnych reakcji na sytuacje. Osoby o wysokiej emocjonalności często przeżywają tzw. huśtawki emocjonalne – częściej niż inni przeżywają tzw. “wzloty i upadki”. Wysoki poziom Emocjonalności sprawia też, iż bardziej widoczne stają się ryzyka wynikające z pozostałych aspektów osobowości.

Co ludzie w otoczeniu doceniają u osób o wysokiej emocjonalności? 

 • “Stawianie poprzeczki”  wysoko
 • Szybkie zauważanie problemów i informowanie o nich
 • Dobre zrozumienie szczegółów
 • Szybkie dostrzeganie logicznych błędów i trudności
 • Wrażliwość na uczucia innych osób
 • Szybkie identyfikowanie odstępstw od planu
 • Czujność i spostrzegawczość
 • Chęć ciągłego doskonalenia się
 • Ostrożność: jeśli nie muszą – to nie narażają ani siebie, ani innych na zbędne ryzyko.
 • Wibrujące emocje i koloryt
 • Pasję
 • Ludzie o wysokiej emocjonalności nie robią założeń, że wszystko pójdzie dobrze i zwykle mają przygotowany jakiś plan B

Co może być szczególnie frustrujące we współpracy z osobą o wysokiej emocjonalności?

Ludzie o wysokiej emocjonalności mogą frustrować innych, ponieważ:

 • Zbyt surowo oceniają siebie i innych
 • Mają spore problemy z nagradzaniem oraz docenianiem
 • Nie zapewniają, że ludzie postrzegają ocenę wyników pracy w pozytywny sposób
 • Nie oceniają wyników z odpowiednią regularnością
 • Nie zapewniają, że ludzie wiedzą, jak będą oceniane wyniki ich pracy
 • Nie pokazują innym, jak cele indywidualne łączą się z celami firmy
 • Są nadwrażliwi – każdą krytykę przyjmują do siebie
 • Zwykle preferują trzymanie się sprawdzonych metod działania

Co z tego wynika?

Osoby o wysokiej emocjonalności na ogół efekty swojej pracy oceniają znacznie niżej niż ich współpracownicy. Najczęściej w ocenach 360 stopni ich samoocena jest znacznie niższa niż przyznane im oceny innych respondentów – tego typu osoby zaliczamy do grupy tzw. “underestimators” – czyli tych, którzy nie doceniają samych siebie.  Zwykle też nie mają oni zwyczaju ani nagradzać samych siebie ani też cieszyć się ze swoich sukcesów. Niestety ten zły sposób traktowania samych siebie zwykle przenoszą także na swoich podwładnych. Często deklarują, że tak zostali wychowani i dlatego takie jest ich podejście do pracy innych. Nie chcą i nie potrafią tego zmieniać. Oceniają swoich podwładnych znacznie surowiej niż inni menedżerowie, co u ich podwładnych może wywoływać poczucie niesprawiedliwości. Zwykle myślą, że jeśli życie dałoby im drugą szansę to wiele rzeczy  zrobiliby inaczej – o wiele lepiej. Często nostalgicznie powracają do przeszłości. Wiele spraw spędza im sen z oczu, często odczuwają stres i presję. Mają naturalne predyspozycje do odczuwania niepokoju. Są to osoby bardzo wrażliwe na to, co inni mówią i myślą na ich temat – łatwo ich zranić.

Jaki jest wpływ wysokiej emocjonalności na zachowanie?

Wysoki wynik na skali emocjonalności zarówno intensyfikuje jak i destabilizuje obraz wynikający z pozostałych aspektów osobowości u danej osoby. Wyjaśnię Ci to na przykładzie kogoś, kto ma wysoki wynik zarówno na skali Emocjonalności jak i na skali Uczuciowości. Dla takiej osoby niezmiernie ważne jest to, aby ludzie byli traktowani sprawiedliwie i życzliwie. Taka osoba zauważa każdy drobiazg w zachowaniu innych ludzi, troszczy się i wspiera niemal każdego w swoim otoczeniu. Kiedy jednak taka osoba sama poczuje się zagrożona – wtedy może uznać, że w takiej sytuacji nie ma możliwości nikogo wspierać. Tak więc ktoś, kto zwykle troszczy się o innych, w sytuacji odczuwania presji i dużego niepokoju może zachować się tak, jakby chciał urwać Ci głowę. Najczęściej takie zmiany w zachowaniu zaobserwujesz u osób, które w profilu Facet5 mają również wysoki wynik na skali Energii. Osoby z niskimi wynikami na skali Energii zwykle potrafią lepiej kontrolować swoje zachowania.
Wraz ze wzrostem wyniku na skali emocjonalności wzrasta wewnętrzne poczucie napięcia i niepokoju, a pewność siebie zmniejsza się. Wzrasta też ostrożność w działaniu. Osoby z wysokimi wynikami często “robią z igły widły” i wyolbrzymiają znaczenie zdarzeń. Niemal każdą informację zwrotną przyjmują jako ocenę ich osoby i przesadnie interpretują fakty. Kiedy powiesz komuś takiemu: “jest jakiś błąd w Twoim projekcie” – istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że on usłyszy: “jesteś do niczego”.

Co najbardziej frustruje ludzi o wysokiej emocjonalności?

Ludzi o wysokiej emocjonalności denerwują ci, którzy są zbyt pewni siebie. Frustrują ich też ci, którzy nie dostrzegają zagrożeń, obaw innych i z góry zakładają, że wszystko będzie dobrze. Innymi słowy frustruje ich podejście do życia tych, których wyniki są na przeciwnym końcu tej skali – ludzi o niskiej emocjonalności. Z drugiej strony optymizm, stabilność i spokój tego typu ludzi są im tak bardzo potrzebne, że chętnie przebywają w ich towarzystwie.
W kolejnym artykule przedstawię Ci kilka wskazówek ułatwiających pracę z wysoką emocjonalnością.
P.S. Jeśli informacje zawarte w tym artykule uznajesz za przydatne – to poproszę o LIKE – zmobilizuje mnie to do kontynuowania tej serii artykułów.

0 Comments