W kręgu Facet5. Jak omawiać przeciwstawne aspekty osobowości w Facet5?

badanie osobowości Facet5
Profil osobowości Facet5 – przeciwstawne aspekty osobowości

Wskazówki do omawiania przeciwstawnych aspektów Facet5

Z tego artykułu dowiesz się: „ jak omawiać kombinacje przeciwstawnych aspektów w Facet5” – dotyczyć to będzie Woli i Uczuciowości oraz Energii i Kontroli. 

Zwykle ludzie z bardzo wysokimi lub z bardzo niskimi wynikami Facet5 podczas omawiania tych wyników mają ich świadomość. Kiedy jednak będziesz rozmawiać o przeciwstawnych aspektach – pewne trudności może Ci sprawiać kombinacja aspektów przeciwstawnych, gdyż tutaj wyniki mogą wydawać się sprzeczne.
Często takie przeciwstawne i jednocześnie skrajne wyniki stanowią prawdziwą siłę lub ryzyko danego profilu Facet5!

4 aspekty osobowości na kole Facet5 zostały ustawione w sposób bardzo celowy. 
Energia i Kontrola znajdują się naprzeciwko siebie na osi poziomej, a Wola i Uczuciowość są prezentowane w ten sam sposób na osi pionowej. 
Te aspekty osobowości zostały tak umieszczone, ponieważ istnieją nieznaczne ujemne korelacje między Wolą a Uczuciowością oraz między Energią a Kontrolą. 

Oznacza to, że wysoki wynik na skali Woli i jednocześnie wysoki wynik Uczuciowości są rzadziej spotykane niż wysoki wynik na Woli i niski wynik Uczuciowości. Podobnie jest z przeciwnymi wynikami – dwa niskie zdarzają się rzadziej niż wysoki i niski na tych skalach. To samo dotyczy Energii i Kontroli. Ludzie o wysokich wynikach na tych skalach zwykle zauważają napięcia lub tzw. „efekt push-pull”, jaki wnosi taka kombinacja cech do ich życia. 

Przykładowo ludziom o wysokich wynikach na skali Woli trudno jest prezentować zachowania powiązane z tym wynikiem, gdyż szczerze koncentrują się na innych ludziach i jednocześnie wykazują lekką tendencję do przejmowania się tym, co inni o nich myślą. Równie łatwo jest zobaczyć, jak entuzjazm, spontaniczność i podejmowanie ryzyka związane z wysoką Energią mogą być stale tłumione przez potrzebę wyboru odpowiedniego do sytuacji zachowania, co jest związane z wysoką Kontrolą. 

Aby Ci pomóc omawiać takie profile wypisaliśmy poniższe kombinacje i pokazaliśmy względny procent przypadków, w których występują oraz wymieniliśmy rodziny, które mają takie kombinacje. Pamiętaj jednak, że wszystkie aspekty Facet5 są mierzone niezależnie i są niezależne od siebie oraz to, że ta niewielka ujemna korelacja istnieje w obu kierunkach. Tak więc, zarówno obydwa wysokie jak i niskie wyniki dla danej pary aspektów Facet5 występują rzadziej niż kombinacje wysokiego i niskiego wyniku dla tej samej pary.

 Jak omawiać przeciwstawne aspekty osobowości w Facet5?

(%) poskazuje, jak często dana kombinacja pojawia się w profilach Facet5

Niska Wola i niska Uczuciowość

Rodziny Facet5 o niskiej Woli i niskiej Uczuciowości to:
• Specjalista (5%)
• Prezenter (2%)
W zespole:
– Elastyczny i chętny członek zespołu – wnosi silny nacisk praktyczny;
– Pracuje sumiennie nad swoimi własnymi projektami;
– Lubi pracować nad jednym jasno określonym zadaniem w danym czasie;
– Może nie uczestniczyć aktywnie w pracach grupowych.
Jako menadżer:
– Opiera swoje decyzje na twardych praktycznych danych i unika niejednoznacznych sytuacji;
– Pozwala danym mówić za siebie; 
– Nie próbuje „sprzedawać” jakiegoś rozwiązania;
– Preferuje, aby ludzie sami zarządzali swoją pracą, ale poproszony/a zaoferuje praktyczne lub techniczne porady;
– Zwykle nie jest zainteresowany/a wspieraniem i rozwijaniem innych.
Osiąganie porozumienia:
– Silna kombinacja, która wskazuje na „unikanie”. Będzie próbować unikać konfliktu i może dokładać wszelkich starań, aby to zrobić;
– Będzie unikać osób lub sytuacji, które jej/jego zdaniem są sporne lub trudne.

Wysoka Wola i wysoka Uczuciowość

Rodziny o wysokiej Woli i Uczuciowości:
• Adwokat (7%)
• Idealista (3%)
• Tradycjonalista (5%)
• Generalista (7%)
W zespole:
– Zdeterminowany/a i zaangażowany/a, ale jednocześnie bezinteresowny/a i koncentrujący/a się na tym, co jest dobre dla grupy;
– Humanitarny/a w swoim podejściu
– Ma swoją opinię na temat większości rzeczy i chce przekonać do niej innych;
– Może ingerować w pracę innych, próbując pomóc.
Jako menadżer:
-Decyzje opierają się na szerokim zakresie opcji, z większą złożonością i myśleniem o innych;
– Podejmowane decyzje dotyczące ludzi są dobrze przemyślane
– Liczy się etyka i moralność;
– Decyzje mogą być mniej komercyjne. 
Osiąganie porozumienia:
– Będą spierać się i bronić swojego punktu widzenia, w szczególności w sprawach dotyczących ludzi
– Rozważają wpływ decyzji na innych.

Wysoka Energia i wysoka Kontrola

Rodziny o wysokiej Energii i wysokiej Kontroli :
• Prezenter (2%)
• Deweloper (10%)
• Przedsiębiorca (4%)
• Generalista (7%)
W zespole:
– Lubi pracę zespołową i przebywanie z innymi;
– Aktywnie motywuje innych do osiągnięć;
– Będzie wspierać i pomagać swoim kolegom w realizacji ich celów;
– W najlepszej wierze może wtrącać się i ingerować w sprawy innych.
Jako menadżer:
– Z łatwością komunikuje wizję swojemu zespołowi;
– Będzie jasno komunikować, jak należy wykonywać zadania;
– Monitoruje postępy, lubi być blisko i mocno się angażuje;
– Może być postrzegany/a jako osoba autokratyczna, szanująca hierarchii i status quo.
Osiąganie porozumienia:
– Będzie stosować formalne procesy i procedury przy rozwiązywaniu problemów;
– Może czuć się zagubiony/a w obliczu brakiem precedensu.

Niska Energia i niska Kontrola

Rodziny o niskiej Energii i niskiej Kontroli :
• Idealista (3%)
• Architekt (5%)
• Pomocnik (9%)
W zespole:
– Będą to kreatywni i pomysłowi myśliciele;
– Pracują sumiennie nad własnymi projektami;
– Doceniają autonomię i możliwość samodzielnej pracy;
– Mogą nie uczestniczyć aktywnie w pracach grupy.
Jako menadżer:
– Nie będzie ostro oceniać i krytykować innych;
– Daje ludziom swobodę podczas wykonywania zadań;
– Nie stawia ludziom wysokich wymagań;
– Może nie potrafić dawać ludziom jasnych wskazówek i wydaje się być osobą zdystansowaną.
Osiąganie porozumienia:
– Na ile to tylko możliwa stara się unikać konfliktów;
– Nie przejmuje się precedensami. W praktyce może się wydawać niekonsekwentny/a.

Wskazówki podsumowujące

1. Przyjrzyj się kombinacji obydwu przeciwstawnych aspektów (czy są to wyniki wysokie, czy niskie).
2. Zapoznaj się z raportami Searchlight i LeadingEdge danej osoby, aby znaleźć przykłady zachowań, które pomogą Ci zrozumieć jak zachowują się takie osoby.
3. Zadawaj osobie, z którą rozmawiasz pytania dotyczące przykładów, w jaki sposób te dwa aspekty wzajemnie na siebie wpływają.
4. Następnie zbadaj, jak dana kombinacja wyników na pionowej i poziomej osi współdziała lub przeciwdziała ze sobą.
5. Pamiętaj, aby omawiać daną kombinację w kontekście całego profilu, a zwłaszcza wyniku na skali Emocjonalności u danej osoby.

Wskazówki dotyczące systemu Facet5:


Opcje językowe raportu

Czy wiesz, że możesz pobrać raport w dowolnym dostępnym języku bez żadnych dodatkowych kosztów? 
Jest to bardzo przydatne, gdy pracujesz z zespołami międzynarodowymi i potrzebujesz raportów w innych językach niż ten, w którym pracujecie na codzień. Pamiętaj, że choć np. pracujecie w języku angielskim, to kwestionariusz może być wypełniany w języku ojczystym (np. niemieckim,) a wszystkie niuanse powiązane z danym raportem odczytasz bez problemu w języku, w którym czujesz się najlepiej.

Aby wygenerować raport w innym języku:
– Przejdź do respondenta za pośrednictwem ekranu „projekt” lub „status respondenta”;
– Wybierz raport, który chcesz pobrać;
– Język zostanie automatycznie ustawiony na język, w którym został ustawiony Twój system lub w którym wysłany został dany kwestionariusz;
– Jeśli chcesz wybrać inny dostępny język, możesz wybrać na ekranie Przegląd Profilu z rozwijanego menu potrzebny Ci język,
– Wciśnij „OK” i „gotowe”! 

0 Comments