W kręgu Facet5 – Determinacja i Konfrontacja

Determinacja i Konfrontacja – jak interpretować ekstremalne kombinacje tych dwóch pod-aspektów w Facet5?

W tym artykule znajdziesz wskazówki jak rozumieć i interpretować kombinacje wysokich i niskich wyników na skalach: Determinacja i Konfrontacja.
Ekstremalne kombinacje wyników dla tych dwóch pod-aspektów Facet5 występują naprawdę rzadko – spotkasz je w mniej niż w 5% przypadków.
Warto się jednak się im dokładnie przyjrzeć, często bowiem otrzymujemy zapytania od Praktyków Facet5 jak należy radzić sobie z tą szczególnie trudną kombinacją podczas przedstawiania wyników Facet5.
Jak wykazywać pewność podczas omawiania takich rzadkich kombinacji Determinacji i Konfrontacji?

Zapoznaj się proszę z niżej przedstawionym krótkim przewodnikiem na temat tego, jak różne kombinacje tych dwóch pod-aspektów mogą kształtować profil danej osoby. . . 

Pamiętaj: Podczas omawiania profilu Facet5 należy patrzeć na całość – Determinacja i Konfrontacja to tylko 2 z 13 pod- aspektów Facet5

Zanim zaczniemy, weź proszę pod uwagę, że omawiamy tutaj tylko 2 z 13 pod- aspektów, a nie na cały profil osobowości Facet5. Tak więc, chociaż ważne jest zrozumienie związku między pod-aspektami Determinacja i Konfrontacja, to należy je analizować w kontekście całego profilu Facet5.

Najpierw przyjrzymy się każdemu z tych pod-aspektów niezależnie, a potem wyjaśnimy, w jaki sposób Determinacja i Konfrontacja wchodzą ze sobą w interakcje. . .

Determinacja i Konfrontacja

Determinacja:
Pod-aspekt Woli, który odnosi się do wewnętrznego dążenia do realizacji własnych pomysłów i celów.
Wysoka Determinacja 
Ludzie z wysokimi wynikami na tej skali mają zdecydowane opinie na temat większości spraw. Chętnie też podejmują decyzje bez konsultacji z innymi. Ich asertywność i szybkość podejmowania decyzji mogą budzić obawy wśród tych, którzy wolą bardziej konsultujące podejście.

Niska Determinacja 
Ludzie z niskimi wynikami są otwarci, elastyczni i wykazują chęć do współpracy. Będą szukać porad i wskazówek u innych. Mogą być czasem postrzegani jako osoby niezdecydowane i powolne deklarowaniu chęci realizacji zadań. Dzieje się tak ze względu na ich potrzebę konsultacji i niechęć do narzucania swoich własnych poglądów innym ludziom. 

Konfrontacja: 
Pod-aspekt Woli, który odnosi się do wewnętrznej chęci stawiania czoła problemom, gdy tylko się pojawiają.
Wysoka Konfrontacja 
Osoby z wysokimi wynikami mają naturalną umiejętność bezpośredniego stawiania czoła problemom i szybkiego reagowania na nie. Lubią wyzwania, naciski i doceniają siłę dobrej debaty. Innym może się wydawać, że lubią prowadzić spory dla samej przyjemności spierania się z innymi. Mogą też zastraszać osoby, które nie czują się komfortowo w konfrontacji.

Niska Konfrontacja 
Osoby z niskimi wynikami unikają kłótni i konfliktów poprzez akceptowanie lub przyjmowanie poglądów innych. Tacy ludzie zwykle wypracowali sobie swoje własne sposoby obrony ważnych dla nich spraw i obszarów działania. Tacy ludzie starają się w każdej sytuacji zachowywać spokój i umiarkowanie.

Determinacja i Konfrontacja – łączenie tych dwóch pod-aspektów Woli

Zobaczmy, jak współgrają ze sobą cztery różne kombinacje wysokich i niskich wyników na skalach: Determinacja i Konfrontacja. 
Informacje na temat kombinacji średnich wyników możesz znaleźć w podręczniku opisującym Aspekty Facet5, który otrzymałeś/łaś podczas akredytacji. Angielską wersję tego podręcznika możesz pobrać z systemu Facet5 – znajdziesz go w zakładce o nazwie Centrum Wsparcia.

I. Niska Konfrontacja i Niska Determinacja

 • Będzie to osoba bardzo, która często dopasowuje się do innych, gdyż pragnie unikać konfrontacji za wszelką możliwą cenę. 
 • Taka osoba zwykle niechętnie wyraża swoje własne opinie i poglądy.
 • Może pomagać w rozbrajaniu sprzeczek podając istotne informacje.

II. Niska Konfrontacja i Wysoka Determinacja

 • Taka osoba ma bardzo mocne poglądy, ale w obliczu konfliktu lub wyzwania najprawdopodobniej nie będzie otwarcie stawiać czoła innym. 
 • Bardziej prawdopodobne jest, że znajdzie własną drogę, aby zrealizować swoje cele i zadania.

III. Wysoka Konfrontacja i Niska Determinacja

 • Są to osoby otwarte i zachęcające innych do poszukiwania alternatyw.
 • Cieszą ich wyzwania i potrafią mocno bronić poglądów innych. 
 • Często można przegadać takie osoby, jeśli będziesz się im mocno przeciwstawiać.

IV. Wysoka Konfrontacja i Wysoka Determinacja

 • Niektórzy mogą powiedzieć „jest to siła, z którą należy się liczyć”.
 • Zdeterminowani i zmotywowani do osiągnięcia sukcesu bez względu na to, kto i co staje im na drodze. 
 • Nie boją się otwartej konfrontacji. 
 • Są pewnymi siebie decydentami.
 • Są to osoby uparte i przywiązanie do własnych pomysłów.

Wskazówki i porady systemowe 

W systemie Facet5 możesz znaleźć i pobrać przydatne w pracy dokumenty i Przewodniki Facet5.

Pamiętaj!
Po zalogowaniu się do systemu Facet5 po lewej stronie ekranu zauważysz zakładkę o nazwie Centrum Wsparcia. Jest to Twój dostęp do wiedzy oraz bogatego zestawu narzędzi i przewodników wspierających podróż po całym cyklu rozwoju pracownika w firmie oraz korzystanie z danych i raportów Facet5. 

Zaloguj się już dziś do systemu Facet5 i przejrzyj informacje umieszczone w Centrum Wsparcia, które znajdziesz w swoim systemie Facet5.

Determinacja i Konfrontacja

0 Comments