ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Poniższy artykuł jest fragmentem książki Niny Sosińskiej “Magia Motywacji”.

NAUCZ SIĘ ROZPOZNAWAĆ, ROZUMIEĆ I KONTROLOWAĆ SWOJE EMOCJE

Naucz się rozpoznawać swoje emocje, postaraj się je zrozumieć i zacznij je kontrolować, aby podejmować lepsze decyzje i zwiększać skuteczność swoich działań. Ludzie przekazują sobie komunikaty głównie za pomocą języka ciała, a emocje są najbardziej widocznymi, znaczącymi i zrozumiałymi spośród tych komunikatów. Nawet, jeśli będziesz bardzo się starać, aby ukryć swoje emocje zdradzić Cię mogą pierwsze sekundy, w których pojawiają się one na Twojej twarzy. Wiedzą to wytrawni „gracze”, którzy właśnie w takich chwilach obserwują język Twojego ciała.
Nasz język ciała związany z emocjami jest bardziej uniwersalny niż „esperanto” – jest jednakowy i jednoznacznie rozumiany przez ludzi na całym świecie. Istnieje pięć łatwo rozpoznawalnych emocji – są nimi: strach, gniew, smutek, obrzydzenie i radość.
Inne emocje, takie jak zazdrość, onieśmielenie, zawiść nie są już tak łatwe do rozpoznania – stanowią mieszankę naszych najbardziej pierwotnych emocji i potrafimy je lepiej ukrywać.
Emocje są ważne, to one rządzą światem i bez ich udziału ludzie nie potrafią podjąć żadnej decyzji.
Emocje często przejmują „sterowanie” mózgiem – mogą skutecznie sparaliżować ośrodki logicznego myślenia.  Nasi przodkowie musieli szybko reagować na niebezpieczeństwo – logiczne myślenie niewiele pomagło w niektórych sytuacjach, kiedy należało uciekać – ucieczka była jedynym ratunkiem, kiedy należało walczyć – trzeba się było bronić przed wrogiem.  Od początku istnienia emocje ułatwiały ludziom przetrwanie, są ulokowane w naszym mózgu pierwotnym (limbicznym) i sterują najbardziej pierwotnymi reakcjami: nakazują nam atak lub ucieczkę w chwilach zagrożenia.  Emocje są siostrami intuicji i łącznikami z tymi wymiarami życia, których nie dostrzegamy lub nie rozumiemy.
Ludzie, którzy nie okazują emocji wydają nam się często nudni i nieciekawi. Ludzi, którzy nadmiernie okazują swoje emocje, postrzegamy często jako egzaltowanych, niegrzecznych, prymitywnych, czy też egoistycznych. Aż cztery spośród pięciu łatwo rozpoznawalnych przez ludzi emocji ma zabarwienie negatywne. Jedynie jedna z nich jest pozytywna i jest nią  radość. Radość wynika głównie z naszego poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia, które pojawiają się wtedy, gdy uda nam się wyeliminować z naszego otoczenia negatywne emocje: strach, smutek, złość i obrzydzenie.  Zbyt mocne okazywanie negatywnych emocji – pogarsza samopoczucie innych ludzi. Zbyt mocne przeżywanie negatywnych emocji powoduje w nas skłonność do niewłaściwego odczytywania sytuacji. Jeśli odczuwasz w dole brzucha negatywne emocje, którymi są złość, strach, smutek – odczytuj je jako „czerwone światło”, które mówi Ci STOP – zatrzymaj się, nie brnij dalej w ten stan. W takim nastroju mylisz fakty z interpretacjami, które właśnie w tej chwili zwykle dodajesz do faktów. Aby rozsądnie ocenić sytuację należy wyeliminować z gry negatywne emocje. Pomoże Ci w tym technika „Wejście Smoka”, którą poznasz w drugiej części tej książki.
Jeśli nauczysz się kontrolować swoje emocje, wybierać te, które są dla Ciebie dobre i przyjemne, emocje, które Cię energetyzują i które odczuwasz w okolicach serca – w okolicach splotu słonecznego – będziesz przyciągać do swojego życia to, co jest dla Ciebie dobre i przyjemne. Człowiek, jako istota społeczna, uczy się, że nie zawsze reakcje emocjonalne działają na jego korzyść. Rozpoznawanie i zrozumienie własnych emocji oraz umiejętne nimi zarządzanie pomoże Ci również podejmować coraz lepsze dla Ciebie decyzje.
Inteligencja Emocjonalna polega na umiejętności dostrzegania, rozpoznawania, zrozumienia, oceny i zarządzania emocjami własnymi oraz emocjami innych ludzi. Inteligencja emocjonalna to w dużej mierze umiejętność budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. Twoja wolność i moc oddziaływania zależą od umiejętności panowania nad swoimi myślami i zarządzania własnymi emocjami.
Skuteczni liderzy potrafią wykorzystywać w swoich działaniach zarówno myślenie logiczne jak i emocje. Potrafią również przewidywać i zrozumieć emocje innych ludzi, aby móc skutecznie zarządzać tymi emocjami. Potrafią wczuć się w emocje i nastroje innych ludzi i dzięki temu skutecznie rozładowywać emocje negatywne. W takich sytuacjach myślą:
„Ta osoba chce jedynie, abym zrozumiał jej sytuację”. „Cieszę się, że to z siebie wyrzucił, gdyby to się nie stało – ta niewyjaśniona sytuacja mogłaby całkowicie zniszczyć nasze dobre relacje”.
Gniew często wzmacnia gniew. Gniew jest jak infekcja – przekazywany innej osobie, może zwiększać swoją siłę “rażenia” – wybucha z niespodziewaną siłą i może spowodować trwały konflikt pomiędzy ludźmi.
Uśmiech – nawet sztuczny – neutralizuje nasze przygnębienie.
Zmiana negatywnych nastrojów na pozytywne to Twoje duże wyzwanie. To Twoja reakcja ma dla Ciebie prawdziwe znaczenie, a nie reakcje innych ludzi. Naucz się właściwie reagować na emocje innych ludzi zamiast wmawiać sobie, że nie masz wpływu na ich zachowania.
Przestań być nosicielem niebezpiecznych wirusów emocjonalnych. Najpierw opanuj własne emocje, aby móc neutralizować szkodliwe emocje innych ludzi.
Kiedy chcesz zneutralizować negatywną emocję innego człowieka postaraj się najpierw poznać i zrozumieć jej prawdziwe przyczyny. Jeśli chcesz, aby inni ludzie Cię rozumieli – najpierw sam/a musisz ich zrozumieć. Okaż swojemu rozmówcy empatię, zadawaj pytania i pokaż, że rozumiesz powody jego zdenerwowania. Wczuj się w poziom energii Twojego rozmówcy, naśladuj jego język ciała – włącz się w jego stan bez niepotrzebnej eskalacji istniejącego problemu. Następnie zacznij „podnosić” nastrój emocjonalny Twojego rozmówcy – kierując go na właściwą drogę. Możesz to zrobić przez zauważenie innych stron zaistniałej sytuacji – zażartuj, pokaż, jakie są jej dobre strony.  Ponieważ najpierw pokazałeś /łaś, że rozumiesz przyczyny i rzeczywiście wprowadziłeś/ łaś się w stan rozmówcy – tego typu reakcja nie zostanie teraz przez niego odrzucona. Twoim wyzwaniem jest wyciągnięcie rozmówcy z „dołka emocjonalnego”, w który sam się wpędził. Emocje są magicznie zaraźliwe – również te pozytywne – teraz, gdy w pełni zdajesz sobie z tego sprawę możesz to skutecznie wykorzystywać w budowaniu dobrych relacji z ludźmi.  Zostań Mistrzem pozytywnych relacji i zadowolenia w Twoim zespole.
Jak wykazują liczne badania im wyższe jest stanowisko, tym większe dla osiągania na tym stanowisku sukcesów zawodowych jest znaczenie inteligencji emocjonalnej i społecznej. W dzisiejszych czasach podstawami skutecznego zarządzania są: umiejętność rozpoznawania, odczytywania i kontrolowania własnych emocji, rozpoznawania emocji innych ludzi oraz umiejętność budowania owocnych relacji z innymi ludźmi. O ile iloraz inteligencji racjonalnej (IQ) jest w ciągu naszego dorosłego życia w miarę stały – naszą inteligencję emocjonalną (EI) możemy rozwijać przez całe życie. U większości ludzi przychodzi to zresztą naturalnie wraz ze zdobywaniem doświadczeń – wraz z wiekiem zdobywamy tzw. mądrość życiową.
Zarządzanie własnymi emocjami oraz rozpoznawanie nastrojów innych ludzi jest kluczową umiejętnością skutecznego przywódcy. Firmy inwestują duże pieniądze w programy rozwoju kompetencji menedżerskich, które często nie przynoszą zamierzonych efektów. Dopóki pracownicy nie nauczą się rozpoznawać, rozumieć i kontrolować własnych emocji, a następnie właściwie przewidywać i oceniać wpływ, jaki ich zachowania wywierają na motywację innych ludzi – programy rozwoju kompetencji, czy też zwiększania motywacji nie mają szansy przynieść zamierzonych rezultatów.  Pierwszym krokiem w każdym planie rozwoju indywidualnego powinien być etap budowania samoświadomości, pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz właściwej oceny swojej obecnej skuteczności zawodowej, która jest kształtowana przez zachowania demonstrowane w miejscu pracy. Kolejne etapy to rozpoznawanie, zrozumienie i kontrolowanie własnych emocji oraz zachowań, w celu podejmowania coraz trafniejszych decyzji oraz wprowadzanie świadomych zmian w zachowaniach, które prowadzą do osiągania coraz lepszych rezultatów.
Naszą inteligencję emocjonalną możemy rozwijać, a ten rozwój zwykle wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania:

 • Kim jestem?
 • Jakie są moje naturalne preferencje zachowań?
 • Jakie są moje talenty?
 • Jak mogę je lepiej wykorzystywać?
 • Jakie ryzyka wiążą się z moimi preferencjami zachowań?
 • Jak moje zachowania wpływają na emocje innych ludzi?
 • Jak podchodzę do rozwiązywania konfliktów?
 • Co mogę w związku z tym robić inaczej, by zwiększyć moją skuteczność w pracy?
 • Kto może mi w tym pomóc?
 • Jakie istnieje ryzyko, że mi się to nie uda?
 • Jak wyeliminuję to ryzyko?

Twoja chwila refleksji:

 • Jakie uczucia dodają Ci siły i energii do działania?
 • Jakie emocje odbierają Ci siłę i energię do działania?
 • Jakie stosujesz metody kontrolowania swoich emocji?
 • Jakie są źródła Twoich negatywnych emocji?
 • Jakich metod używasz, aby zneutralizować swoje reakcje na negatywne emocje?
 • Jak rozwijasz swoją inteligencję emocjonalną i społeczną?
 • Co zrobisz w przyszłości inaczej, kiedy poczujesz gniew?
 • Jakie słowa codziennie wypowiadasz do siebie na swój własny temat?
 • Co myślisz na temat swoich talentów i możliwości realizacji Twoich celów?
 • Jakie pozytywne afirmacje codziennie sobie powtarzasz?
 • Jak rozpoznajesz destrukcyjne myśli, które obniżają Twoją motywację?
 • Co robisz, gdy ogarnia Cię frustracja?

Gwiazdy spośród grona wszystkich pracowników wyróżnia:

 • Trafna samoocena (samoświadomość) i wiara we własne możliwości.
 • Umiejętność skutecznego zarządzania swoimi emocjami i zachowaniami.
 • Świadomość społeczna, czyli umiejętność zrozumienia innych ludzi.
 • Umiejętność zarządzania relacjami z innymi ludźmi.

W rozwijaniu inteligencji emocjonalnej pracowników firmy pomoże Ci proces oceny ich zachowań metodą 360 stopni. Zapraszamy do wykorzystywania naszego sprawdzonego narzędzia Emotional IntelligenceView360 – kliknij tutaj, aby pobrać broszurę informacyjną.
Emotional IntelligenceView360 jest narzędziem w pełni zintegrowanym z systemem Talent Accelerator, który skutecznie wspiera oczekiwane zmiany zachowań.

0 Comments