Polityka Prywatności HR High Touch Nina Sosińska

POLITYKA PRYWATNOŚCI
HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.plwww.facet5.pl)

  1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez HR High Touch Nina Sosińska. z siedzibą przy Pl. Gen. J. Hallera 6B/4,  o numerze NIP: 762-151-62-41, oraz sposób ich przetwarzania.

  1. Dane osobowe

HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.hrht.pl www.facet5.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
Cookies (Ciasteczka)
HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.plwymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.
Wiadomości
HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych HR High Touch Nina Sosińska

  1. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres nina.sosinska@hrht.pl.
HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl; www.facet5.pl)stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

  1. Zmiany Polityki Prywatności

HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl; www.facet5.pl)zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) będzie informować na stronach serwisu.

  1. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, HR High Touch Nina Sosińska (www.hrht.pl www.facet5.pl) prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu nina.sosinska@hrht.pl
 
 

0 Comments