MÓZG CZŁOWIEKA

ZASADY FUNKCJONOWANIA MÓZGU CZŁOWIEKA I ICH WYKORZYSTYWANIE W ODKRYWANIU TALENTÓW W ORGANIZACJI.

Zrozumienie zasad funkcjonowania mózgu człowieka pomaga w zarządzaniu organizacją oraz ułatwia odkrywanie i rozwijanie naturalnych uzdolnień oraz talentów Pracowników. Ludzie, którym stwarza się możliwości wykonywania w pracy tego, co naprawdę lubią i potrafią robić najlepiej, wykazują zwykle entuzjazm, zaangażowanie, lojalność i wysoką motywację. Zrozumienie istnienia różnic pomiędzy ludźmi, które są związane z ich naturalnymi preferencjami do wykorzystywania określonych obszarów mózgu, pomaga zwiększać skuteczność realizowanych projektów. Wiedza na temat działania ludzkiego mózgu pomaga również zwiększać efektywność procesów rozwoju ludzi w organizacjach.
Znajomość zasad funkcjonowania ludzkiego mózgu pozwala nam:

  • Lepiej wykorzystywać potencjał Pracowników.
  • Opracowywać lepsze strategie rozwoju organizacji.
  • Zwiększać zaangażowanie i kreatywność Pracowników.
  • Poprawiać efektywność różnego typu projektów.
  • Zapewniać lepsze dopasowanie ludzi do ról, które mają pełnić w organizacji.
  • Właściwie dobierać składy grup projektowych, co w rezultacie prowadzi do osiągania coraz lepszych wyników.

Wszystko, co wymyślił człowiek powstało najpierw w jego umyśle.
Mózg człowieka to najwspanialszy „biokomputer” świata i jest znacznie wszechstronniejszy oraz doskonalszy od każdego urządzenia, które dzięki niemu wynalazł człowiek. Jest on naszą „centralą sterującą”, która nawet podczas snu zarządza naszym ciałem. Mózg ludzki potrafi jednocześnie pełnić funkcje: aparatu fotograficznego, kamery, projektora oraz komputera – posiada wręcz nieograniczone możliwości.
Chociaż waga mózgu człowieka stanowi jedynie 2% wagi jego ciała, zużywa on aż 20% produkowanej przez organizm energii. Kiedy się rodzimy, nasz mózg waży ok. 0,35 kg i jego waga rośnie do 20. roku życia – mózg dorosłego człowieka waży przeciętnie 1,3 kg. Potem jego waga spada w każdym roku o około 1 gram, ponieważ każdego dnia życia człowiek traci ok. 15 tys. neuronów. Mózg człowieka składa się z około 180 mld neuronów i każda z jego komórek może tworzyć sieć powiązań z 10 tys. innych. Mózg jest najbardziej skomplikowanym ze znanych nam narządów i to właśnie jego złożoność sprawia, że potrafimy myśleć, przewidywać, analizować, tworzyć, działać, zmieniać… O możliwościach intelektualnych człowieka decyduje sieć połączeń wytworzonych pomiędzy poszczególnymi neuronami.
Słowa i obrazy powodują wytwarzanie w neuronach impulsów elektrycznych oraz wydzielanie substancji chemicznych, które tworzą sieci połączeń neuronów, czyli wzory myślenia odpowiedzialne za nasze samopoczucie, postrzeganie świata, nastawienie, sposób uczenia się i inteligencję.
Ludzie rodzą się z wrodzonymi preferencjami do wykorzystywania określonych obszarów swojego mózgu, podobnie jak z wrodzoną dominacją jednego oka, ucha, ręki czy nogi. Przynosi nam to określone korzyści, gdyż dzięki tym dominacjom potrafimy szybciej i skuteczniej reagować na wszystko, co nas spotyka, nie tracimy czasu na wybory – pierwsza działa dominująca ręka, dominująca noga, dominująca część mózgu.
Każdy człowiek jest inny. Różnimy się zarówno stylem myślenia, jak i stylami komunikowania się, uczenia się oraz postrzegania świata. Patrząc na ten sam przedmiot, przeżywając te same sytuacje, ludzie na ogół widzą i zapamiętują zupełnie inne szczegóły.
Preferencje każdego z nas do wykorzystywania określonej części mózgu wpływają na nasz sposób uczenia się, zapamiętywania oraz mówienia.
Dlatego podczas procesów nauczania dobrze jest używać metod przekazu, które przemawiają zarówno do lewej jak i prawej półkuli ludzkiego mózgu.
Lewa półkula mózgu człowieka, zwana logiczną lub werbalną, zamienia informacje i impulsy ze świata zewnętrznego w słowa i pozwala je zrozumieć, odpowiada za pamięć krótkotrwałą oraz myślenie linearne. Dzięki procesom zachodzącym w tej części naszego mózgu potrafimy mówić, czytać, pisać, ustalać kolejność, planować, wykonywać działania arytmetyczne. Lewa półkula kontroluje prawą część naszego ciała, jednocześnie impulsy docierające z prawej strony naszego ciała stymulują działanie właśnie tej części mózgu. Lewa półkula zbiera informacje i przekazuje je do prawej części naszego mózgu. Prawa półkula mózgu, zwana „twórczą”, rozkodowując informacje, tworzy obrazy, wizje, emocje, odpowiada za myślenie holistyczne, kreatywność, wyobraźnię, intuicję, uczucia, wyczucie rytmu, przestrzeni, rozróżnianie kolorów, łączy zjawiska w całość i steruje lewą stroną naszego ciała. Sygnały docierające z lewej strony naszego ciała pobudzają do działania właśnie tę część mózgu. Prawa półkula odpowiada za naszą pamięć długotrwałą. Przy przygotowywaniu różnych informacji pisemnych (artykułów, ulotek, materiałów szkoleniowych) zadbaj o to, by ilustracje, zdjęcia były umieszczane po lewej, a tekst po prawej stronie – taki układ jest zgodny z naszymi preferencjami odbioru informacji: obrazów i słów, co w rezultacie przyspiesza ich przekaz do prawej (ilustracje) i lewej (tekst) półkuli mózgu czytelnika.
Badania prowadzone przez neurologów z Instytutu im. Maksa Plancka w Lipsku wykazały, że osoby, u których w wyniku wypadku został uszkodzony ośrodek mózgu odpowiedzialny za intuicję, nie potrafiły podjąć najprostszych decyzji, co powodowało, że w rezultacie nie były zdolne do normalnego życia.
Do podejmowania decyzji oprócz logicznego rozważenia faktów ludziom potrzebne są emocje – skuteczni liderzy potrafią poruszać emocje swoich Pracowników, dzięki czemu uzyskują zrozumienie i wsparcie swoich podwładnych.
Więcej informacji i wskazówek na temat zwiększania potencjału mózgu człowieka znajdziesz w mojej książce “Magia rozwoju Talentów”.
Magia_rozwoju_talentu-ksiazka

0 Comments