INSPIRACJE NA NOWY ROK

inspiracje_roku_2014

OKREŚL SWOJE NAJWIĘKSZE TALENTY

Inspiracji na nowy rok poszukuj w rozwoju Talentów – wspierać Cię w tym będzie HR High Touch i oferowane przez nas narzędzia, które służą precyzyjnym diagnozom talentów. Noworocznym prezentem dla Ciebie jest fragment mojej nowej  książki: “Magia Motywacji”, który możesz wykorzystywać w procesach identyfikowania talentów.
Ludzie często pragną wielu rzeczy, ale kiedy już je zdobywają nie potrafią się  zazwyczaj długo  nimi cieszyć. Kiedy tylko osiągamy to, co kiedyś było naszym pragnieniem – staje się to dla nas mało atrakcyjne, nudne, czasem wręcz niepotrzebne.
To, czego naprawdę w życiu szukasz jest w Tobie, nie znajdziesz tego na zewnątrz.
Odpowiedzi na wszystkie ważne dla Ciebie pytania poszukuj w sobie – te odpowiedzi są zwykle powiązane z rozwojem Twoich niepowtarzanych TALENTÓW.
To talenty stanowią solidną podstawę do zbudowania Twojej osobistej misji, wizji i strategii życiowej. Czym szybciej odkryjesz swoje talenty, tym skuteczniej będziesz realizować swoje cele życiowe i tym więcej satysfakcji będzie Ci przynosić praca, którą sobie wybierzesz.

 •  Co w życiu sprawia Ci przyjemność?
 •  Jakiego rodzaju zadania wykonujesz lepiej od innych?
 •  Jakie są Twoje naturalne preferencje?

Jeśli Twoje preferencje wobec określonych zachowań są silne – mogą one w jednych  okolicznościach stanowić Twój wielki talent, w innych natomiast – znaczne ograniczenie. To, co jedna organizacja uznaje za silne strony – inna może uznawać za brak dopasowania – te same cechy, zachowania i umiejętności mogą przynieść Ci zarówno wiele sukcesów jak i sporo porażek zawodowych. Twój sukces (mierzony poziomem zadowolenia z życia czy też osiąganymi wynikami) zależy w dużej mierze od dobrego dopasowania Twoich naturalnych predyspozycji osobowościowych do zadań, które na co dzień wykonujesz.
Twoja chwila refleksji – określ na skali od 1 do 10 (1 – mało ważne; 10 – bardzo ważne):

 • Jak ważna jest dla Ciebie władza?
 • Jak ważna jest możliwość wywierania wpływu na to, co dzieje się w Twoim miejscu pracy?
 • Jak bardzo cenisz sobie niezależność?
 • Jak szybko reagujesz na problemy, które pojawiają się w pracy?
 • Jak ważne jest dla Ciebie uczenie się poprzez działanie?
 • Jak komfortowe są dla Ciebie możliwości ciągłego poznawania w pracy nowych ludzi?
 • Jak istotne są dla Ciebie zdanie i opinie innych ludzi?
 • Jak ważne są dla Ciebie możliwości wspierania innych ludzi w pracy?
 • Jak ważne jest dla Ciebie planowanie Twojej pracy?
 • Jak bardzo atrakcyjne są dla Ciebie zmiany i rozpoczynanie nowych przedsięwzięć?
 • Jak ważne są dla Ciebie porządek, procedury i standardy w miejscu pracy?
 • Jak istotne są dla Ciebie możliwości dokonywania zmian i podejmowania ryzyka?
 • Jak dużą elastyczność wykazujesz w miejscu pracy?

Na tego typu pytania nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi – tego typu pytania pomagają natomiast określać osobowość zawodową, czyli naturalne preferencje ludzi związane z pracą. Jeśli zadania, które wykonujesz w pracy pozostają w zgodzie z ważnymi dla Ciebie wartościami, poglądami oraz z Twoimi naturalnymi preferencjami zachowań – to taka praca przynosić Ci będzie satysfakcję, zadowolenie i motywację. Konieczność ciągłego dostosowywania się do wymagań organizacji, które są sprzeczne z Twoją naturą może powodować u Ciebie wiele frustracji, doprowadzić do wypalenia zawodowego, chorób, a także różnego typu stanów depresji.
To, co daje nam prawdziwą radość jest ukryte w nas samych – większość ludzi największą przyjemność czerpie z rozwoju i wykorzystywania swoich własnych talentów.
Dokonaj przeglądu swoich największych talentów i sporządź plany coraz lepszego wykorzystywania ich w pracy oraz w życiu prywatnym.
Kiedy znajdziesz pracę, która pozwoli Ci wykorzystywać Twoje największe talenty, nie będziesz myśleć o jej zmianie. W takiej pracy będziesz wykazywać inicjatywę i realizować wiele dodatkowych zadań bez oczekiwania na zewnętrzne nagrody, gdyż już rodzaj wykonywanej pracy sam w sobie będzie stanowić dla Ciebie nagrodę. Ludzie pasjonujący się swoją pracą często tracą poczucie upływającego czasu,  nie zwracają uwagi na warunki w jakich pracują, nie zważają na pieniądze, które otrzymują z tytułu wykonywanej pracy, gdyż wykonywanie ciekawych zadań całkowicie pochłania ich myśli.
Zapraszam Cię do odkrywania Twoich talentów – dokonaj kolejnej ważnej analizy dla Twojej motywacji . Wypisz, co w życiu przynosi Ci najwięcej przyjemności, co dodaje Ci energii do działania, co powoduje, że zajmując się tym tracisz poczucie czasu. W ten sposób identyfikujesz Twoje największe talenty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jesteś jedyną i niepowtarzalną istotą na tym świecie i masz unikalną kombinację talentów, której nie posiada nikt inny. Ktoś taki jak Ty ma szansę urodzić się na Ziemi ponownie dopiero za kilkanaście tysięcy lat. W swoim życiu zawodowym masz szansę dokonać wielkich rzeczy – jeśli tylko uda Ci się odkryć swoje niepowtarzalne talenty i znaleźć pracę, w której będziesz mógł je w pełni wykorzystywać.
Przejrzyj teraz jeszcze raz listę swoich talentów i wybierz ten jeden najważniejszy – ten talent, którego wykorzystywanie stanowi prawdziwą pasję Twojego życia. Kiedy wykorzystujesz w swojej pracy ten talent – upływający czas, czy też warunki, w których pracujesz, nie mają żadnego znaczenia – odczuwasz wówczas głównie satysfakcję i zadowolenie z tego, co robisz.
Twój największy talent to:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teraz wypisz nowe sposoby wykorzystywania tego talentu w Twojej pracy zawodowej:
1.
2.
3.
4.
5.

Zastanów się również jak ten swój najważniejszy talent możesz inaczej – jeszcze lepiej wykorzystywać poza pracą? Wypisz proszę wszystkie nowe sposoby wykorzystywania swojego największego talentu w życiu prywatnym:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapytaj również ludzi, których darzysz zaufaniem jak oni postrzegają Twoje silne strony i które z nich uznają za najważniejsze. Przeanalizuj potem porównanie opinii innych ludzi z dokonaną wcześniej przez Ciebie samooceną.
Twoja chwila refleksji:

 • Co najbardziej lubisz robić – co jest Twoją pasją życiową?
 • Co nadaje Twojemu życiu znaczenie?
 • Co przynosi Ci w życiu najwięcej szczęścia?
 • Co jest dla Ciebie najprzyjemniejsze?
 • Za czym tęsknisz?
 • Czy znajdujesz w dokonanej dziś analizie coś nowego?
 • Jak zamierzasz wykorzystać wnioski wypływające z powyższych odpowiedzi?

Pomaganie ludziom w odkrywaniu ich własnych talentów to wydobywanie z nich tego, co jest w nich najlepsze. Jeśli nauczysz się tej sztuki, Twoi współpracownicy uznają Cię za kogoś ważnego i wspólnie będziecie mogli dokonywać wielkich rzeczy – przekraczać granice własnej wyobraźni i możliwości.
Tego właśnie życzę Ci w tym Roku!
Nina Sosińska

0 Comments