DZIESIĘĆ GRZECHÓW

Dziesięć głównych grzechów przełożonego to:
Dziesięć głównych grzechów przełożonego to:
1. Nie wyjaśnia co ma być zrobione i jak ma to być zrobione – ale oczekuje, że to będzie zrobione.
2. Nie deleguje tego, co odbiera mu energię – jest przez to zmęczony, pozbawiony entuzjazmu i pasji – zaraża swoim nastrojem otoczenie.
3. Zatrudnia ludzi podobnych do siebie i dlatego nie ma komu delegować zadań, których sam nie lubi wykonywać. Jeśli jednak deleguje te zadania – pozbawia energii innych członków swojego zespołu, gdyż im taka praca również nie przynosi satysfakcji.
4. Deleguje w mało skuteczny sposób, gdyż nie zna możliwości swoich ludzi, ich preferencji i naturalnych talentów.
5. Stosuje niewłaściwe metody zarządzania – nie potrafi dopasować swojego stylu komunikowania się do potrzeb i oczekiwań ludzi, z którymi pracuje.
6. Nie potrafi skutecznie udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, gdyż nie rozumie jak dobrać czas, miejsce i treść informacji, aby skutecznie wpływać na różnego typu ludzi.
7. Nie potrafi okazywać ludziom uznania.
8. Nie potrafi podejmować właściwych decyzji we właściwym czasie.
9. Nie potrafi dobrze planować zadań, wydaje sprzeczne polecenia i często zmienia kierunek działań.
10. Zbyt późno wychodzi z pracy i oczekuje tego samego od swoich podwładnych.

0 Comments