Coaching – jak zapewniać sukces podczas realizacji projektów coachingu?

Sukces realizacji projektów coachingu wewnętrznego zapewniają: analiza problemów, dobre zaplanowanie projektu, dobry program oraz jego realizacja, rzetelne narzędzia oraz pomiar efektów przeprowadzonego coachingu. 
Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez IFC dwa największe wyzwania, przed którymi stoją coachowie wewnętrzni w dużych organizacjach to znalezienie odpowiedzi na pytania:

 1. Jak przygotować program dla coachingu wewnętrznego?
 2. Jak mierzyć sukces takiego programu?

Jak widzisz, wcale nie jest największym wyzwaniem coacha wewnętrznego krążące do tej pory przekonanie o obawach pracowników związanych z zachowywaniem poufności takich procesów.

Dokonanie analizy potrzeb oraz dobre zaplanowanie = sukces projektów coachingu wewnętrznego

Pierwszym krokiem w planowaniu projektu coachingu wewnętrznego jest analiza istniejącej sytuacji.
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW ORGANIZACJI

 1. Co jest powodem istniejących w organizacji problemów?
 2. Jaki jest wpływ tych problemów na efektywność pracy w organizacji?
 3. Kto wywołuje te problemy?
 4. Kogo szczególnie dotykają istniejące problemy?
 5. Jak można zbierać informacje na temat źródeł problemów od osób, których dotykają istniejące problemy?
 6. Kto i co może nam pomagać w rozwiązywaniu istniejących problemów?

PRZYKŁADOWE METODY ANALIZOWANIA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW TO:

 1. Facylitowane dyskusje w grupach fokusowych.
 2. Ustrukturyzowane indywidualne wywiady, podczas których zadajemy poszczególnym osobom te same pytania.
 3. Informacje z ocen pracowników prowadzonych metodą 360 stopni.
 4. Informacje z badania satysfakcji Klientów.
 5. Informacje z badania zaangażowania Pracowników.
 6. Analiza wyników firmy lub innych danych biznesowych, które są związane z istniejącym problemem.

OKREŚLENIE ISTNIEJĄCYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH

 1. Jakiej zmiany zachowania oczekuje się u uczestników tego programu?
 2. Jakie kompetencje będziemy rozwijać√ w realizowanym programie?
 3. Na jakim poziomie organizacji mamy największe luki kompetencyjne, które wywołują istniejące problemy – czyli kto będzie uczestnikiem (coachee) w realizowanym programie coachingu wewnętrzenego?

USTALENIE I KOMUNIKOWANIE PROGRAMU COACHINGU

 1. Jaki jest końcowy cel całego programu?
 2. Z jakich problemów i potrzeb on wynika?
 3. Jakie są oczekiwania wobec uczestników programu oraz ich przełożonych?
 4. Jakich zmian zachowania oczekujemy od uczestników programu?
 5. Jaka jest potrzeba biznesowa, aby wprowadzać te zmiany i jakie indywidualne korzyści przyniesie to uczestnikom?
 6. Jakimi metodami będziemy pracować?
 7. Jakich narzędzi będziemy używać?
 8. Jak będziemy mierzyć efekty realizacji całego programu?
 • Jak będziemy mierzyć postępy podczas realizacji programu coachingowego?
 • Jak będziemy mierzyć zwrot z dokonanej inwestycji (ROI) po realizacji całego programu coachingu?
 • Jaki może być przewidywany wpływ efektów program na wyniki biznesowe organizacji?
 1. Kto i za co przejmuje odpowiedzialność w realizowanym programie coachingu wewnętrznego?
 2. Jak długo będzie trwał cały program?

     Ile sesji coachingowych planujemy średnio dla każdego uczestnika tego programu? Prowadzone w USA badania nad skutecznością programów coachingowych uzasadniają, że na rozwój kompetencji powinniśmy planować ok. 5 sesji coachingowych dla każdego uczestnika. Trzeba przy tym pamiętać, że odpowiedzialność za efekty projektu każdego coachingu leży nie tylko w rękach coacha, ale przede wszystkim w rękach coachee. 

Zgodna z ustalonym programem realizacja projektów coachingu wewnętrznego = sukces projektów coachingu wewnętrznego

W tej fazie należy zdecydować, kto będzie pełnił role coachów w naszym programie i jakiego wsparcia potrzebują od organizacji te osoby. Następnie należy udzielić tym osobom potrzebnego wsparcia. Takim wsparciem dla coachów wewnętrznych mogą być szkolenia z zakresu coachingu oraz późniejsze superwizje podczas realizowanych sesji coachingowych. W przypadku angażowania certyfikowanych coachów zewnętrznych niezbędne jest dobre wprowadzenie w kontekst danej organizacji.

Należy stale komunikować, jak realizacja programu coachingu wewnętrznego może wpływać na kariery zawodowe coachów wewnętrznych oraz samych uczestników tego programu, gdyż to dodatkowo motywuje ludzi do szybkiego wprowadzania określonych zmian zachowania.

Wybór rzetelnych narzędzi = sukces podczas realizacji programu coachingu wewnętrznego.

Poniżej prezentuję zestaw narzędzi, których używamy podczas realizacji projektów coachingu wewnętrznego:

 1. Facet5 Coaching Affinity Report – ułatwia wybór najbardziej odpowiednich coachów oraz budowanie relacji pomiędzy coachem i coachee. Wiemy, że jakość tej relacji i wzajemne zrozumienie pomiedzy coachem i coachee jest podstawą osiągania sukcesów w coachingu.
 2. Facet5 Coaching Readiness – pokazuje jak osobowość uczestnika programu najprawdopodobniej będzie wpływać na wprowadzanie u niego oczekiwanej zmiany zachowania, czyli na ile uczestnik naszego programu jest otwarty na coaching i wprowadzanie zmian. Dla wielu osób coaching wcale nie jest najlepszą metodą rozwoju i warto dobrze się zastanowić, jakie metody można zastosować, aby osiągnąć oczekiwane zmiany.
 3. Facet5 SpotLight Report – pokazuje jakie są silne strony uczestnika programu oraz jakie ryzyka, frustracje i wyzwania są z nimi związane. SpotLight ułatwia również przygotowanie planu rozwoju.
 4. Facet5 Factor Report – pozwala dogłębnie przeanalizować preferencje zachowań oraz potencjał coachee.
 5. Facet5 Audition Interview Report – pokazuje jakie występują różnice pomiędzy oczekiwaniami organizacji oraz naturalnymi preferencjami danej osoby.
 6. Facet5 TeamScape Report – ułatwia analizy dynamiki pracy grupy oraz coaching zespołowy.
 7. Facet5 Strategic Leadership Review – jest świetną podstawą coachingu dotyczącego rozwoju kompetencji przywódczych.
 8. Facet5 Backdrop Report – ułatwia wprowadzanie zmian zachowania na poziomie całej organizacji jak i poszczególnych zespołów.
 9. Ocena 360 stopni dotycząca wybranego zestawu kompetencji.
 10. Momentor – platforma internetowa, która ułatwia budowanie planów rozwoju, współpracę z coachem, realizację oraz mierzenie efektów programu coachingowego w czasie jego trwania.

Pomiar efektów = sukces projektów coachingu wewnętrznego.

Pomiar taki może być dokonywany na trzech poziomach:
 1. Na poziomie reakcji na program oraz satysfakcji z jego realizacji – to możemy zmierzyć poprzez zbieranie opinii oraz ocen całego programu od jego uczestników, ich przełożonych, podwładnych, kolegów, coachów oraz mentorów.
 1. Na poziomie zmiany zachowania uczestników programu:
 • Porównanie wyników z oceny 360 stopni przeprowadzonej przed rozpoczęciem i po zakończeniu całego programu.
 • Porównanie wyników z badania zaangażowania pracowników przeprowadzonego przed i po realizacji programu.
 • Porównanie wyników z badania satysfakcji Klientów przeprowadzonego przed i po realizacji programu.3.

    3.  Na poziomie pomiaru wpływu programu coachingowego na wyniki firmy, np. na podstawie: 

 • Analizy wskaźników nieobecności w pracy z powodu zwolnień lekarskich oraz koszt wynagrodzeń wynikających z tych absencji, nadgodzin, dodatkowego zatrudnienia.
 • Analizy wskaźników fluktuacji oraz kosztów wynikających z nieplanowanych odejść pracowników.
 • Analizy kosztów rekrutacji, etc..

Na koniec po dokonaniu obliczeń dotyczących uzyskanych korzyści oraz poniesionych kosztów realizacji całego programu coachingowego możemy policzyć dla niego ROI stosując do tego wzór:
[(Korzyści wynikające z programu – koszt realizacji programu) / Koszt realizacji programu] x 100%
Jeśli przykładowo ROI programu policzony za pomocą wyżej podanego wzoru wyniesie 300% to będzie oznaczało, że za każdą złotówkę zainwestowaną w realizację tego programu firma uzyskała 3 PLN zwrotu z dokonanej inwestycji.
Mierzenie sukcesów realizowanego programu coachingu wewnętrznego stanowi podstawę do uznania, czy zakończył się on sukcesem. 
 
Wyobraź sobie teraz, że właśnie w wyżej opisany sposób pokazujesz Zarządowi korzyści ze zrealizowanego programu coachingu wewnętrznego…
Czy po tak przeprowadzonym projekcie oraz prezentacji będzie Ci łatwiej uzyskać środki na realizację kolejnych potrzeb rozwojowych Twojej organizacji?
W każdym razie możesz w ten sposób zwiększać prawdopodobieństwo, że tak będzie.
Jeśli chcesz poznać Twój raport SpotLight, który stanowi świetną podstawę do realizacji projektów coachingu, pozostaw mi proszę kontakt do siebie w poniższym formularzu:

0 Comments