COACHING

Etapy realizacji procesu coachingowego

1. Pierwsze spotkania przeprowadzamy z przełożonymi coachee oraz z  z 2coachee .
3. W drugim kroku dokonujemy diagnozy oczekiwań organizacji z wykorzystaniem modelu Audition Facet5.
4. Następnie wykonujemy analizę osobowości Facet5  coachee oraz ocenę kompetencji metodą 360 stopni.
5. Kolejny krok to ustalenie celów coachingu w oparciu o wyniki pierwszych rozmów oraz dokonane diagnozy talentów i kompetencji.
6. Opracowujemy wraz z coachee Indywidualny Plan Działania, który podsumowuje  wyniki dokonanych analiz oraz określa cele do osiągnięcia w projekcie coachingu.
7. Realizacja IPD przez okres od 6 do 12 miesięcy – 1 sesja (1 – 1,5 h) co 3-4 tygodnie.
8. Pod koniec projektu coachingu opracowujemy  zbiorczy raport z przeprowadzonej usługi dla Zleceniodawcy po zakończeniu programu coachingowego.

Narzędzia psychometryczne, które rekomendujemy w procesach coachingowych:

Badanie Facet5 mierzy precyzyjnie i szybko pięć głównych aspektów osobowości, dając tym samym rzetelny i prosty w zastosowaniu portret indywidualnych zachowań, predyspozycji i talentów. Pięć głównych aspektów pozwala zrozumieć subtelne różnice zachowań występujące pomiędzy ludźmi. Raport Facet5 dostarcza konkretnych wskazówek na temat zarządzania, rozwoju oraz motywowania badanej osoby. W połączeniu z analizą Audtion Facet5 dotyczącą oczekiwań organizacji wobec zachowań na danym stanowisku pozwala szybko zidentyfikować największe i najważniejsze wyzwania rozwojowe coachee.

Ocena ExecutiveView360 – dostarcza jasnego obrazu silnych stron oraz potencjalnych obszarów rozwoju dla najwyższych poziomów organizacji– rekomendowana jest dla członków Zarządu.

Ocena ManagerView360 – dostarcza jasnego obrazu silnych stron oraz potencjalnych obszarów rozwoju menedżerów – rekomendowana dla wszystkich poziomów stanowisk menedżerskich.
Ocena Facet5 SLR – jest oparta o model Bernarda Bassa, identyfikuje styl przywódczy oraz dostarcza wskazówek do dalszego rozwoju kompetencji przywódczych.
Momentor – roczny dostęp do platformy internetowej dla coachee, jego wszystkich mentorów i coachów. Momentor ułatwia wprowadzanie tych Zmian Zachowań, które mają znaczący wpływ na osiągane wyniki pracy.

Nasze projekty coachingu realizujemy w oparciu o mierzalne wyniki.