JAK MOŻESZ ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z FACET5?

Aby zapisać się  na bezpłatny warsztat edukacyjny Facet5 – kliknij tutaj!

Warunki współpracy w zakresie korzystania z systemu Facet5.

KROK 1. Samodzielne korzystanie z systemu Facet5 jest możliwe po ukończeniu dwudniowych warsztatów akredytacyjnych Facet5.

KROK 2. Po akredytacji otrzymujesz własny dostęp do systemu Facet5 i wówczas w systemie i we wszystkich raportach umieszczane jest logo Twojej firmy.

Nie pobieramy rocznych opłat z tytułu przekazania dostępu do systemu oraz nie zobowiązujemy użytkowników do wykorzystywania jakiejkolwiek ilości badań.

Aktualny cennik naszych narzędzi Facet5 oraz warsztatów akredytacyjnych możesz otrzymać poprzez:

Dostęp do systemu badania osobowości zawodowej Facet5 zapewnia możliwości generowania praktycznie nieograniczonej ilości raportów Facet5 oraz porównywanie ludzi między sobą.

W systemie możesz bezpłatnie generować profile idealnych kandydatów, a następnie porównywać osobowość pracowników do określonych ról / kompetencji w organizacji.

Moduł TeamScape Facet5 umożliwia analizowanie efektywności zespołów, sposobu osiągania porozumienia oraz przyczyn potencjalnych konfliktów.

W module Backdrop można opisywać i analizować kulturę organizacji.