MV360 – przykładowy raport z wykorzystaniem skal t-scores