TWOJE KORZYŚCI

Korzyści wynikające z dobrze zaplanowanych i zrealizowanych projektów ocen 360 stopni:

 • Ocena 360 stopni prowadzi do zwiększania samoświadomości – wzmacnia samoocenę, gdyż dostarcza ocenianej osobie informacji, jak jest postrzegana przez innych ludzi, którzy z nią pracują. Ocena 360 stopni pomaga menedżerom w uzyskiwaniu większej równowagi w życiu i uczy ich, jak być bardziej efektywnymi w środowisku pracy oraz w życiu prywatnym.
 • Ocena 360 stopni zachęca do samorozwoju.
 • Ocena 360 stopni pomaga w zrozumieniu, jakie zachowania są potrzebne do podnoszenia efektywności osobistej i zespołowej.
 • Oceny 360 stopni są elementem budowania kultury otwartości, w której udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych jest ogólnie przyjętą i akceptowaną normą.
 • Oceny 360 stopni poprawiają komunikację i relacje w organizacji – pomagają w budowaniu kultury otwartości.
 • Oceny 360 stopni wyjaśniają oczekiwania przełożonych oraz zarządu organizacji.
  •Koncentruje uwagę pracowników na tym, co jest najważniejsze – wspiera strategię, zmiany kulturowe oraz wzrost efektywności.
 • Oceny 360 stopni są silnym bodźcem do wprowadzania zmian w organizacji.
 • Oceny 360 stopni to twarde miary miękkich kompetencji – ułatwiają ustalanie celów oraz mierzenie ich realizacji.
 • Oceny pracownicze 360 stopni zwiększają świadomość kadry zarządzającej – wskazują silne strony oraz luki kompetencyjne całej organizacji oraz poszczególnych pracowników. Dzięki temu Zarząd firmy ma możliwość podejmować trafne decyzje w sprawach rozwoju ludzi oraz skutecznie lokować pieniądze przeznaczone na ich rozwój.
 • Oceny pracowników metodą 360 stopni ułatwiają mierzenie postępów w realizowanych w firmie projektach rozwoju pracowników – wspierają budowanie wizerunku działów HR.

Oceny pracownicze 360 stopni nie są rozwiązaniem problemów organizacji – są natomiast doskonałą miarą jej rzeczywistych potrzeb rozwojowych i służą mierzeniu uzyskiwanych postępów.

Wybierając oceny 360 stopni firmy Consulting Tools:

 • Wybierasz dobrze sprawdzone rozwiązania opracowane w wyniku kilkunastu lat doświadczeń firmy Consulting Tools w realizacji procesów zbierania informacji zwrotnych metodą 360 stopni.  Firmę Consulting Tools założyli w 1991 roku Peter Ward  – autor  książki „Ocena 360 stopni” i John Dutton – konsultant  w zakresie zwiększania efektywności  biznesu. Nasze narzędzia służące zbieraniu informacji zwrotnych metodą  360 stopni powstaływ wynikuwspółpracy doświadczonych praktyków z psychologami biznesu i są oparte o najnowszej generacji rozwiązania internetowe, które zapewniają uczestnikom tego procesu komfort pracy oraz pełną poufność informacji przekazywanych na każdym etapie realizacji tego trudnego procesu.  Nasze systemy on-line zbierania informacji zwrotnych metodą 360 stopni są przejrzyste, niezawodne i proste w obsłudze.
 • Możesz powierzyć administrowanie systemem ocen 360 stopni firmie HR High Touch, możesz również uzyskać dostęp do naszego systemu „on-line” i samodzielnie go obsługiwać. Naszsystem „on-line” umożliwia zaprojektowanie i realizację  różnego typu  badań i ocen 360 stopni. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz koncentrować się na sprawach naprawdę istotnych w realizowanym procesie oceny pracowników.
 • Wybierasz narzędzia, które zapewniają mierzenie i identyfikowanie mocnych stron oraz potrzeb rozwojowych na każdym poziomie organizacji. Dzięki wprowadzaniu danych demograficznych raporty z ocen 360 stopni mogą być opracowywane dla poszczególnych szczebli organizacji, obszarów biznesu, lokalizacji etc. Generowane raporty ocen 360 stopni pomagają w dokonywaniu analiz kluczowych kompetencji całej organizacji oraz  w identyfikowaniu jej potrzeb rozwojowych. Grafika raportów ocen 360 stopni będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz preferencji naszych Klientów.
 • Możesz generować raporty z ocen 360 stopni w wielu językach – bez dodatkowych opłat za inne wersje językowe.
 • Możesz powierzyć omawianie wyników ocen 360 stopni konsultantom HR High Touch, możesz również samodzielnie prowadzić ten proces – udzielimy Ci niezbędnego wsparcia przy interpretowaniu wyników ocen 360 stopni, omawianiu ich z uczestnikami badań oraz przy przygotowywaniu planów rozwoju kompetencji związanych z uzyskanymi wynikami z ocen 360 stopni.
 • Zapewniasz uczestnikom oceny 360 stopni pełne bezpieczeństwo przechowywania danych oraz poufność podczas realizacji całego procesu oceny –  wszystkie dane przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach w Londynie, a cały proces  organizujemy w taki sposób, aby zapewnić respondentom poczucie bezpieczeństwa i anonimowości.
 • Nasze systemy umożliwiają osobom ocenianym możliwość samodzielnego nominowania respondentów.
 • Wybierasz sprawdzone rozwiązywania związane z przeprowadzaniem oceny pracowniczej 360 stopni metodą „on-line” – oferowane w rozsądnych cenach, których nie uzależniamyod ilości respondentów badania, tj. od ilości osób oceniających danego pracownika (do oceny 360 stopni można zapraszać dowolną liczbę osób i nie ma to wpływu na cenę dokonywanej oceny). Jeśli decydujesz się na samodzielne administrowanie systemem -ocen 360 stopni otrzymujesz znaczne zniżki.
 • Masz możliwość zaprogramowania automatycznego wysyłania zaproszeń do dokonywania oceny 360 stopni oraz automatycznego przypominania o tych zaproszeniach.
 • Masz możliwość umieszczania w raportach ocen 360 stopni logo swojej firmy, a także logo firmy swojego Klienta.
 • Otrzymujesz wskazówki do opracowania indywidualnych planów dalszego rozwoju kompetencji związanych z wynikami dokonanej oceny 360 stopni.
 • Możesz wybrać gotowe narzędzia – oceny 360 stopni badające kompetencje na każdym poziomie organizacji, dla których opracowano rzetelne normy (zwykle normy tworzą wyniki ocen kilkunastu tysięcy osób znajdujące się w naszej bazie danych).
 • Możesz zlecić nam opracowanie dowolnego narzędzia oceny 360 stopni, które ułatwi Ci zbieranie informacji zwrotnych z różnych źródeł.
 • Unikniesz wielu niebezpieczeństw i pułapek związanych z realizacją tych trudnych projektów i uzyskasz cenne wsparcie na każdym etapie ich realizacji.