MOMENTOR

Momentor

BROSZURA INFORMACYJNA MOMENTOR

MOMENTOR to narzędzie coachingowe online wspierające rozwój kompetencji, wprowadzanie skutecznych zmian zachowań oraz mierzenie postępów w projektach rozwoju. Można je stosować w procesach coachingu, mentoringu, do mierzenia efektów programów rozwojowych oraz jako kontynuację projektów oceny metodą 360 stopni. Program ten został opracowany na podstawie najbardziej uznanych teorii wprowadzania zmian indywidualnych zachowań (Ajzen, 1991 – Theory of Planned Behaviour; Bandura, 1997 – self-efficacy and social theory, Becker, 1974 – Health Belief Model and TTM Transactional Model of Change).

Momentor

Momentor ułatwi Ci planowanie, realizację oraz ocenę projektów rozwoju

 JAKIE EFEKTY PRZYNOSI MOMENTOR?

Liczne badania oraz case study wykazują, że realizacja projektów oceny 360 stopni w połączeniu z coachingiem zapewnia o 65% lepsze rezultaty niż tradycyjne projekty szkoleniowe. Decydując się na wykorzystywanie naszych narzędzi oceny 360 stopni w połączeniu z Momentorem, zwiększycie Państwo poziom świadomości oraz zaangażowanie pracowników, co w rezultacie doprowadzi do utrwalenia  oczekiwanych zmian zachowań oraz poprawy ich wyników.

MOMENTOR jest systemem informatycznym online, który ułatwia planowanie rozwoju oraz przypomina o realizacji planów. Został on tak zaplanowany, aby jak najlepiej wspierać pracowników oraz organizacje w przygotowywaniu, monitorowaniu oraz śledzeniu sukcesów realizacji planów rozwoju zawodowego wynikających z wyników oceny 360 stopni.

JAKIE ELEMENTY ZAWIERA MOMENTOR?

Biblioteka Zasobów Wspierających Rozwój Kompetencji Zawiera wiele artykułów, książek, nagrań, adresów stron internetowych oraz setki wskazówek  rozwojowych ułatwiających Twój dalszy rozwój zawodowy i przygotowanie planu działań z tym związanych. Nasza biblioteka zasobów jest ciągle aktualizowana.

Raporty z Otrzymanych Informacji Zwrotnych Do systemu wgrywamy elektroniczne kopie raportów dotyczących oceny danego pracownika.  Wbudowany system nawigacji ułatwia analizowanie wyników raportu z oceny 360 stopni.  Użytkownicy mają również możliwość wgrywania dodatkowych dokumentów iw celu ułatwienia procesu coachingu. W każdym momencie mogą zapytać współpracowników o ocenę swoich postępów w rozwoju poszczególnych kompetencji.

Wskazówki Rozwojowe W systemie jest wiele szczegółowych wskazówek i sugestii rozwojowych dla każdej z naszej obszernej biblioteki kompetencji. Użytkownik systemu może włączać do swojego planu rozwoju zawodowego, te które są dla niego właściwe . Pracownik oraz jego przełożony / coach / mentor mogą dodawać własne wskazówki związane z rozwojem  określonych kompetencji.

Dziennik Rozwoju Umożliwia uczestnikom procesu oceny 360 prowadzenie poufnego dziennika, w którym mogą zapisywać swoje refleksje, reakcje i odczucia związane z realizacją planów rozwoju. “Czarodziej” Planowania Rozwoju “Czarodziej” planowania rozwoju  prowadzi użytkownika poprzez raport  otrzymanych informacji zwrotnych oraz dostarcza ustrukturyzowanych metod, które ułatwiają koncentrowanie się na rozwoju wybranych kompetencji oraz zmianach najbardziej istotnych zachowań.

System Wysyłania Automatycznych Przypomnień Użytkownik sam wybiera jak często system będzie mu przypominać o ważnych datach i etapach  realizacji planu rozwoju zawodowego.

System planowania spotkań

TWÓJ COACH / MENTOR

Przełożony ma dostęp do ustalonych celów oraz do planów rozwoju zawodowego.  Pracownicy odpowiedzialni za rozwój talentów mają dostęp do śledzenia czynionych postępów. Użytkownik może również wskazać w systemie wybranych przez siebie coachów / mentorów i może decydować, które materiały chce im udostępniać. Nasz profesjonalny rozwój może być opisany jako proces 5-stopniowy, co pokazane zostało poniżej. MOMENTOR pomaga w przełożeniu refleksji na temat wyników oceny 360 stopni  na plan rozwoju zawodowego, którego realizacja jest systemowo monitorowana oraz może być aktywnie wspierana przez przełożonego oraz coachów.

  1. Oceń: Dokonaj oceny swoich szczególnych umiejętności, zainteresowań, wartości, osobowości i możliwości.
  2. Dokonaj refleksji: Przeanalizuj i zastanów się nad tym, czego się o sobie  dowiedziałeś/łaś.
  3. Zaplanuj: Przygotuj Plan Rozwoju przy wykorzystaniu MOMENTORA.
  4. Wprowadź w życie: Rozpocznij swoją podróż rozwojową.
  5. Mierz swoje postępy: Śledź i monitoruj postępy w realizacji swojego planu rozwoju.

Z przyjemnością osobiście przedstawimy Państwu koncepcję platformy MOMENTOR. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny: +501 139 700 lub mailowy:  nina.sosinska@hrht.pl

Momentor for Coaching How To Manual Marketing